ထပ္တူညီေသာအခ်စ္- စဆုံ

ေဒၚခင္သက္ထားသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ
ကိုစိုးၫြန္႔အတြက္ မနက္ဆာအား
မီးဖိုခန္းထဲတြင္ စီမံပီးစီးေသာအခါ သူမ
ခင္ပြန္းအား ႏႈိးရန္ အခန္းထဲသို႔ဝင္လာခဲ့
လိုက္သည္
အကို …ထေတာ့ေလ ထား မနက္ဆာစီ
စဥ္ထားၿပီးၿပီေနာ္ဟု ႏႈိးပီး မီးဖိုခန္းမွာ ထိုင္ေစာင့္ေနလိုက္သည္
ေဒၚခင္သက္ထားသည္ အသက္ ၄၀ရွိပီ
ျဖစ္ပီး သူမခင္ပြန္း ကိုစိုးၫြန္႔က အသက္
၄၃ႏွစ္ရွိပီျဖစ္ကာ သား ေက်ာ္ကိုသက္က
အသက္ ၂၁ႏွစ္ရွိပီျဖစ္ပီး ကိုစိုးၫြန္႔သည္
စိုက္ပ်ိဳးေရး႐ုံးမွ အရာရွိတဦးျဖစ္သည္
ခဏၾကာေသာအခါ ကိုစိုးၫြန္႔သည္ သူမ
ျပင္ဆင္ထားေသာမနက္ဆာအား စားပီး
သည့္အခါ ….ထားေရ မင္း သားမႏိုးေသး
ဘူးလား
မႏိုးေသးဘူး အကိုဟုသူမေျပာလိုက္သည္
ကို ႐ုံးသြားေတာ့မယ္ ထားဟုဆိုပီး သူ႔႐ုံး
သို႔ သြားေလၿပီ
သူမသည္ မီးဖိုထဲ၌ ေဆးစရာေၾကာစရာ
မ်ားပီးေသာအခါ သားအား
သြားႏႈိးလိုက္သည္
သား ေက်ာ္ကို ထေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ရွိပီ
လဲ
ထၿပီ အေမဟု သူေျပာကာ အေမ့အား
ေမာနင္း အေမဟုေျပာ၍ ႏႈတ္ဆက္ပီး
သြားတိုက္မ်က္ႏွာသစ္ပီးေသာအခါ အေမျပင္ဆင္ထားေသာ မနက္ဆာအား
စားလိုက္သည္
ေက်ာ္ကိုသက္မွာ ေက်ာင္းပီးထားသည္
မွာမၾကာေသးပဲ ဘာအလုပ္မွမေလွ်ာက္ရ
ေသး ေနာက္မွ သူ႔ အေဖ႐ုံးတြင္ စာေရး
လုပ္ရန္သူေတြးထားပီး ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အိမ္မွာပဲ ေအးေဆးေနအုံးမည္ဟု
မိဘမ်ားအားေျပာထားေလသည္
သား အခန္းကလည္းကြာ ႂကြက္သိုက္
က်ေနတာပဲဟု အေမသည္ သူအခန္း
ေရွ႕တြင္ရပ္၍ေျပာေနရာ မေတာ္ သူမဝင္
ရွင္းလွ်င္အခက္ သူ႔ကုတင္ေအာက္ရွိ
ကတ္ထူပုံးထဲတြင္ ေအာစာအုပ္ႏွင့္ ေအာ
႐ုပ္ျပမ်ားအား ယခင္ေက်ာင္းမၿပီးခင္ထဲ
က ဝယ္၍သိမ္းထားသည္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္
ဟုတ္ အေမ သားရွင္းလိုက္ပါ့မယ္ဟု
ေျပာလိုက္သည္
အေမသည္ တေနကုန္အလုပ္ႏွင့္လက္မ
ျပတ္ေအာင္လုပ္ေန၍ထင္သည္
အသက္၄၀သာဆိုတာ သူမ၏
အသားအရည္မ်ားမွာခုထိတင္းရင္း
တုန္းျဖစ္ပီးအိမ္ေထာင္မႈကလည္း
ႏိုင္နင္းေသာ အိမ္
ရွင္မေကာင္းပီသေပသည္
ေခတ္မီေသာ ျမန္မာဆန္ဆန္ ဝမ္းဆက္
ဝတ္စုံမ်ားႏွင့္ ပါးမွာ သနပ္ခါးေလးသာ
လူးတတ္ပီး တင္ပါးခန္႔ရွိအုံထူနက္ေမွာင္
ေသာ သူမ၏ ဆံပင္မ်ားကို ေနာက္၌ဖား
လ်ားေလးခ်၍တမ်ိဳး တခါတရံ က်စ္ဆံ
ၿမီးႏွစ္ဖက္ေက်ာမွာခ်ထားေသာ အေမ
ေဒၚခင္သက္ထားသည္ ေက်ာ္ကိုသက္၏
မ်က္လုံးထဲတြင္ မိုးေပၚမွက်ေသာ နတ္သ
မီးေလးတပါးလိုလွသည္ဟုထင္မိပါသည္
သူ႔အေဖကေတာ့ အေမ့လိုမိန္းမေခ်ာမ်ိဳး
ရထား၍ အလြန္ကံေကာင္းသည္ဟု သူ
တခါတရံ၌ ေတြးမိပီး အေမ့အား သူ အ
သက္ ၁၇ေလာက္မွစကာ အ႐ူးအမူး
လိုခ်င္တပ္မက္မႈေတြနဲ႔အတူ သူမအား
ရယူပိုင္ဆိုင္လိုစိတ္ႏွင့္ လိုးခ်င္စိတ္ေတြ
ျဖစ္ေပၚမိခဲ့ေလသည္
သူတို႔အိမ္မွာ တထပ္တိုက္ျဖစ္ပီး
အေမတို႔အခန္းႏွင့္သူ႔အခန္းမွာ မ်က္
ေစာင္းထိုးျဖစ္၍ ညပိုင္း အေမတို႔အခန္း
ေရာသူ႔အခန္းပါ ညအိပ္မီးလုံးေလးဖြင့္
အိပ္တတ္ၾကပီး ျခင္လုံစကာတပ္ထား၍
ျခင္ေထာင္ျဖင့္မအိပ္ၾကေပ
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညဘက္သူတေရး
ႏိုး အေပါ့အေပါးသြားရန္အထတြင္ အေမ
ကို အေဖက အိပ္ယာထက္၌ ေလးဘက္
ကုန္းကာ ေနာက္မွေဆာင့္လိုးတတ္သည္
အား သူအၿမဲလိုပင္ေတြ႕ရတတ္ကာ အ
ခန္းျပင္ကေန လိုက္ကာေလးဟ၍ သူမ
သိမသာခိုးၾကည့္ဖူးပီး လီးခဏခဏ
ေတာင္ခဲ့ဖူးေလသည္
အေမသည္ဏွာႀကီးသည္ျဖစ္သည္
အကို႔ဟာက ထားအထဲမွာလုပ္ေနတုန္း
ေပ်ာ့သြားတယ္ေနာ္ ဟု
အေမ့ေျပာသံတီးတိုးကိုလည္း သူခုတ
ေလာ မၾကာမၾကာ ညပိုင္းမ်ားတြင္ၾကား
ရတတ္သည္

တခါတရံ အေမက အခန္းဘက္ေက်ာ
ေပး၍ အေဖ့အေပၚမွျမင္းစီးေနလွ်င္ သူ
အေမ့ဖင္ေျပာင္ႀကီးအားၾကည့္ကာ ဂြင္း
ထုတတ္သည္
ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ကလည္း သူ ေမ့ပီး ေရခ်ိဳး
ခန္းတခါးအားမပိတ္ပဲ ဂ်ဳတ္ျဖင့္ သူ႔လီး
ေမြးမ်ားအားရိတ္ပီး ေရေလာင္းခ်ေနစဥ္
႐ုတ္တရက္တခါးပြင့္ပီး ထမီရင္လ်ားျဖင့္
အေမဝင္လာကာ သူေရာ သူမပါ ႏွစ္
ေယာက္စလုံးေၾကာင္ၾကည့္ေနၾကပီး အ
ေမက သူ႔လီးအားၾကည့္ေနကာ သူက
အေမ့၏ ရင္ၫြန္႔ေလးအား ၾကည့္ေနပီး
ခဏၾကာေတာ့ သူမသတိဝင္လာပီး
သားကလည္း တခါးဂလန္႔ခ်ထားတာမ
ဟုတ္ဘူးဟု မ်က္ႏွာေလးရဲစြာ သူ႔အား
ေျပာ၍ ေရခ်ိဳးခန္းအျပင္ထြက္သြားသည္
သူ အခန္းထဲမွာ လွဲလ်က္ အေမ့အား ဘယ္လိုလိုးရပါ့ဟု စဥ္းစားေနလိုက္သည္
အေဖ ညေန႐ုံးကျပန္လာေသာအခါ
မနက္ျဖန္ညက် အိမ္ကို ႐ုံးက ကို႔လုပ္
ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ၃ေယာက္ေခၚလာမယ္
ဒင္နာပါတီသေဘာေပါ့ကြာ အဲဒါ ထား
က စီစဥ္ေပးထား ကိုတို႔ စားဖို႔ အရက္က
ေတာ့ ကို႔ဟာကိုဝယ္လာခဲ့မယ္ဟု အေဖ
ေျပာလိုက္ရာ
ဟုတ္ကဲ့ အကို ထား စီစဥ္ထားလိုက္ပါ့
မယ္ဟု အေမကေျပာလိုက္သည္
ေဒၚခင္သက္ထားသည္ သူမခင္ပြန္းအား
အရက္ေသာက္သည္ကို သူမကခြင့္မျပဳ
ခ်င္ေပ တားမရ၍သာျဖစ္ပါသည္
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူအခုအရက္
ေတြ အရမ္းေသာက္၍လားမသိ လိင္
ဆက္ဆံလွ်င္ သူ႔ဟာမွာေပ်ာ့သြား၍ သူမ
အတြက္ လမ္းဆုံးသို႔မေရာက္၍ သူမဆန္
ဒမျပည့္ဝေပ

မနက္ပိုင္း ေနျမင့္ေသာအခါ ေစ်းသို႔
သြားရန္ အခန္းတြင္းဝင္ပီး သူမဝတ္
ထားေသာ အိမ္ေနရင္း အင္းက်ီႏွင့္
ထမီအားအျပာႏုေရာင္လက္တိုလက္ေဖာင္
းအင္းက်ီႏွင့္ ဆင္တူထမီအားလဲ
လွယ္ဝတ္ဆင္ကာ ဆံပင္အားေနာက္မွာ
ဖားလ်ားေလးခ်ထားပီး ေစ်းသို႔လာခဲ့
လိုက္သည္
ရင္ ၃၇ ခါး ၂၅ႏွင့္ တင္ ၃၈ဆိုဒ္ရွိေသာ
သူမသည္ အ႐ြယ္တင္ ႏုပ်ိဳေသာေၾကာင့္
ပုရိသတို႔ လည္ျပန္ၾကည့္ရေသာ သူတ
ေယာက္ျဖစ္သည္
ဝယ္ပီး၍ သူမအိမ္ျပန္လာပီး မီးဖိုထဲတြင္
ညေနအတြက္ စီစဥ္ေနလိုက္သည္
အေမ ဒင္နာအတြက္ျပင္ဆင္ေနပီလား
ဟုေျပာကာ ေက်ာ္ကိုသက္သည္ အေမ
ေနာက္မွရပ္ကာ သူမ၏ခါးေလးအား
လက္ျဖင့္သိုင္းဖက္ကာ သူမ၏ ကိုယ္သင္းနံ႔ေလးအားရႉ၍ သူမ လည္
တိုင္ေလးအား နမ္းလိုက္ပီး အေမ့ ဖြံ႕ထြား
စြင့္ကားေသာ ဖင္ႀကီးအား ထမီေပၚကေန
သူ႔ပုဆိုးအတြင္းက လီးျဖင့္ဖိ၍ေထာက္
ကာ ပြတ္ဆြဲလိုက္ပီး အေမ ပါးေလးအား
နမ္းလိုက္သည္
အိုး…သားရယ္ …အေမ ဒီမွာအလုပ္လုပ္
ေနတယ္ေလ ကေလးက်ေနတာပဲ ဒီ
ေကာင္ေလးဟုေျပာကာ သူ႔ဘက္လွည့္
လိုက္ပီး သူမေျခဖ်ားေလးေထာက္ကာ
သူ႔နဖူးႏွင့္ ပါးအား အေမကနမ္းလိုက္ပီး
ကဲ အေမ့ကိုဖယ္အုံး သား မင္း အေဖနဲ႔
သူအေပါင္းအပါေတြအျမညိးအတြက္
ျပင္ဆင္လိုက္အုံးမယ္ဟုေျပာ၍ သူဖက္
ထားရာက လႊတ္လိုက္ၿပီး အေမ့ကို
သားခ်စ္တယ္ဟု သူမမ်က္ႏွာေလးအား
ၾကည့္၍ အေလးအနက္ေျပာကာ အေမ့
အနီးမွသူထြက္လာခဲ့သည္
ခင္သက္ထားသည္ သူမအား ခုနက
သားသူမခါးေလးအားဖက္ကာ သူမလည္
တိုင္အားနမ္းပီး ပုဆိုးထဲကသူ႔ဟာႀကီးနဲ႔
သူမထမီေပၚကေနဖင္အားပြတ္ဆြဲသည္
မွာ သားတေယာက္က အေမကိုမလုပ္
သင့္ဘူးဟု သူမေျပာရမည္ျဖစ္ေသာ္
လည္း အသာပင္ၿငိမ္၍ မသိဟန္ေဆာင္
ေနေပးလိုက္သည္
သူမအား အေမ့ကိုခ်စ္တယ္ဟူ၍ ေလး
နက္စြာ သားေျပာသြားသည္
သူမ ရင္ခုန္ယစ္မူးသြားမိသည္ျဖစ္သည္
ဆက္မေတြးေတာ့ပဲ လုပ္စရာရွိသည္မ်ား
လုပ္ေနလိုက္သည္
ကိုစိုးၫြန္႔သည္ အရာရွိျဖစ္၍ အေသာက္
အစားမ်ားသည္ျဖစ္၍ သူ႔ဗိုက္ႀကီးမွာ
႐ႊဲေနပီး ယခင္ကေလာက္ အိမ္ေထာင္မႈ
သုခ သူမအား အျပည့္အဝမေပးႏိုင္ေခ်
ညေနေရာက္ေသာအခါသူမခင္ပြန္း
ကိုစိုးၫြန္႔နဲ႔အတူ သူ႔မိတ္ေဆြသုံးဦး
ပါလာၾကသည္
ထား …ျပင္လိုက္ေတာ့ဟုေျပာ၍
သားေရ ဧည့္ခန္း စားပြဲခုံေပၚနဲနဲရွင္းလိုက္
အုံးေျပာပီး သူမေနာက္ေဖးမီးဖိုခန္းထဲမွ
သူတို႔အတြက္ အျမည္းႏွင့္ ကလပ္ဖန္ခြက္ ၄ခြက္ယူကာ ေရဗူးပါ
ခ်ေပးလိုက္သည္
သူတို႔ကေတာ့ အရက္ေသာက္ေနၾကပီး
သူမႏွင့္သားက အခ်ိဳရည္ေသာက္ေန
လိုက္သည္
ညမိုးခ်ဳပ္ေသာအခါ သူမေယာက္က်ား
မွာ ဟို၃ေယာက္ထက္ေသာက္တာမ်ား
၍ စားပြဲခုံေပၚမ်က္ႏွာေမွာထားကာ မူး၍
အိပ္ေပ်ာ္ေနပီး သူ႔မိတ္ေဆြမ်ားလည္း
ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္
သူၿခံတခါးႏွင့္အိမ္တံခါးပိတ္လိုက္သည္
သား ..မင္းအေဖေတာ့အရမ္းမူးပီးထႏိုင္
မယ္မထင္ဘူး အေမတို႔ သူ႔ကိုတြဲပီး
အခန္းထဲပို႔ၾကရေအာင္ဟုေျပာ၍
သူႏွင့္ အေမ အေဖ့အား တေယာက္တ
ဖက္တြဲကာ အခန္းထဲသို႔တြဲ၍ အိပ္ယာ
ထက္သို႔ ခ်ေပးစဥ္မွာပဲ အေဖက ေယာင္
သည္လားမသိေပ
သူ႔လက္တစ္ဖက္က အေမဝတ္ထား
ေသာ အင္းက်ီရင္ဘတ္အားလွမ္းဆြဲ
လိုက္ရာ ႏွိပ္စိႏွစ္လုံးျပဳတ္သြားကာ
သူမ၊၏ ဘရာအတြင္းက ရင္သားႏွစ္
မႊာအား သူေတြ႕လိုက္ပီး ပုဆိုးထဲမွ သူ႔
လီးမွာ ေတာင္မတ္လာေတာ့သည္
အိုး..ဟုေျပာကာ အေမသည္သူမ၏
ႏွိပ္စိအားျပန္တက္လိုက္သည္
သူမည္သို႔ျဖစ္သြားသည္မေျပာ
တတ္ေအာင္ျဖစ္ကာ အေဖ့ေျခရင္း
မွေက်ာ္ကာ သူမအနီးေရာက္သြားပီး
အေဖအိပ္ေနသည့္အနားမွာ ထိုင္လ်က္က
အေမ့ ႏႈတ္ခမ္းေလးႏွစ္လႊာအား
စုပ္နမ္းလိုက္သည္
သူမ မထင္မွတ္ထား သား ခုလိုလုပ္မည္
ဆိုတာကို ထို႔ေၾကာင့္မွင္တက္သြားမိကာ
အသိဝင္လာေသာအခါ သားသည္ သူမ
၏ ကိုယ္လုံးေလးအား ေပြ႕ခ်ီ၍ သူ႔အခန္း
သို႔ေခၚလာပီး အိပ္ယာထက္၌ သူမအား
ညင္သာစြာခ်လိုက္သည္
အေမ သား အေမ့ကို အေဖ့လိုခ်စ္တယ္
သားကိုအေဖ့လိုခ်စ္ပါေနာ္ဟု သူမ၏
စကားေတာင္မေစာင့္ေတာ့ပဲ သူမဝတ္
ထားေသာ အင္းက်ီႏွိပ္စိမ်ားအား သူ
ျဖဳတ္၍ သူမအင္းက်ီကိုခြၽတ္လိုက္သည္
သားက အေမ့ဆီကအေျဖေတာင္မ
ေစာင့္ႏိုင္ပဲ အေမ့ကို အတင္းလုပ္မလို႔ႀကိဳးစား
ေနတာေပါ့ေလ ဟုတ္လားဟု သူမ မူႏြဲ႕
စြာေျပာလိုက္သည္
အေမ သားကို သားခ်စ္သလိုခ်စ္တယ္
ဆိုတာ အေမ့ရဲ႕မ်က္လုံးေလးေတြက
ေျပာေနတာ သားျမင္ရလို႔ အေမ့ဆီက
အေျဖကိုမေစာင့္ပဲခုလို ေလာသြားတာပါ
သားကို အေမက သားအေဖကိုခ်စ္သလို
ထပ္တူညီမွ်ခ်စ္ပါတယ္ သားရယ္
အခ်ိန္မရွိဘူး သား အျမန္လုပ္ မင္းအေဖ
ႏိုးလာရင္ခက္မယ္ဟုသူမေျပာလိုက္သည္
ေက်ာ္ကိုသက္လည္း အခ်ိန္မဆြဲေတာ့ပဲ
အေမ့ဘရာအား အေပၚသို႔မတင္၍ သူမ
ထမီအား ေျဖ၍ေအာက္ဆြဲခ်လိုက္စဥ္
သူမကေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ေျမႇာက္ေပး
၍ သူခြၽတ္လိုက္သည္
ပင္တီမဝတ္ထားေပ
သူ႔အင္းက်ီႏွင့္ပုဆိုးအားခြၽတ္လိုက္ပီး
အေမ့၏ အေမြးပါးေလးမ်ားဖုံးအုပ္ထား
ေသာ ေစာက္ပက္ႀကီးအား သူလွ်ာျဖင့္
အေပၚေအာက္ယက္လိုက္သည္
အ..ရွီး..မနက္မွေအးေဆး အေမ့ကိုလုပ္
ေပး သား အခုေတာ့ သားဟာနဲ႔ အေမ့
အထဲကိုထဲ့ေတာ့ မင္းအေဖႏိုးလာမွာ
အေမေၾကာက္တယ္ဟုသူမေျပာလိုက္၍
အေမ့ေပါင္ၾကားသူဒူးေထာက္ဝင္ကာ
လက္တဖက္ျဖင့္ သူလီးကိုကိုင္၍ သူ႔
ကို ေမြးခဲ့ေသာ အေမ့ေစာက္ပက္ဝမွာ
ေတ့ကာ ခါးေကာ့၍သြင္းလိုက္ပီး သူမ
ႏို႔ႏွစ္လုံးကို လက္ျဖင့္ဆုပ္နယ္ကာ
ေဆာင့္လိုးလိုက္ေတာ့သည္
ဘြစ္..ဖြတ္..ဖတ္..ဇြိ..ပေလာက္..ျဗလစ္
ဖြတ္..ဖတ္..ပေလာက္..ပေလာက္
သား၏လီးမွာ သူမအဖုတ္ထဲတြင္ၾကပ္
ေနသည္ျဖစ္၍ သူ႔အေဖထက္ေတာင္
သားလီးကထြားေနအုံးမလားမေျပာတတ္
ေပ သား၏ လီးသည္စံခ်ိန္မွီေပသည္
အားးး..အားးး…ဟင့္ဟင့္….အ..အ
အမေလး…ဟင္းဟင္းးး..အ..အားးး
အေမ့ႏႈတ္မွတီးတိုးၿငီးသံေလးမ်ားၾကား
ေနရကာ ထိုၿငီးသံေလးကပင္ သူ႔ ကာမ
စိတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးေနသလိုျဖစ္၍ သူ
မ၏ ေစာက္ပက္အား တဖုံးဖုံး တဖတ္
ဖတ္ေဆာင့္လိုးေနသည္မွာ ကုတင္တိုင္
တကြၽီကြၽီျမည္ေအာင္ကို သူမေစာက္ပက္
ထဲ သူ႔လအုပါကြၽံဝင္မတတ္ေဆာင့္လိုး
ေနပီး မၾကာခင္မွာပင္
အားး..အ..အားး..ဟင့္ဟင့္…သား
အေမ..အ…ၿပီးပီဟုသူမေျပာကာ သူမ
ကိုယ္လုံးေလးတုန္တက္ကာ ပီးသြားပီး
ခဏအၾကာမွာ သူ႔သုတ္ရည္မ်ား အေမ့
ေစာက္ပက္ထဲသို႔ ပန္းထုတ္ကာ ပီးသြား
ေလသည္
သူမထကာ အဝတ္စားျပန္ဝတ္လိုက္သည္
မနက္ျဖန္ အေဖ႐ုံးသြားတာနဲ႔ အေမ့ကို
သား လိုးမယ္ေနာ္ အေမဟုေျပာလိုက္ရာ
လိုးပါ သားရယ္..သားကမလိုးဘူးဆို
ရင္ေတာင္ အေမကအတင္းလိုးခိုင္းမွာပါ
အေမ့လင္ေလးရယ္ဟုသူအားေျပာကာ
သူပါးအားနမ္းပီး အခန္းမွထြက္သြားေလ
သည္
သူမလည္း ခုမွပင္ လင္သားနား
ကအျပည့္အဝမရသည့္ ကာမဆန္ဒအား
ကိုေမြးထားေသာ သားႏွင့္အလိုးခံလိုက္မွ
ပဲ သူမဆန္ဒမ်ားျပည့္ဝ၍ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနမိ
ကာ ကိုစိုးၫြန္႔နားတြင္လွဲ၍အိပ္လိုက္
ေလသည္
ေက်ာ္ကိုသက္သည္ ဒီေန႔အေမ့ကိုလိုး
ရမည္ျဖစ္၍ မထစဖူး မနက္ အေစာႏိုး
ေနပီး မီးဖိုထဲ၌ သူမ မနက္ဆာျပင္ဆင္
ေနသည္မ်ားအား အတူလုပ္ကူေပးေန
လိုက္သည္
သား..တယ္ထူးဆန္းေနပါလားကြ
ဟုေျပာကာ အေဖ မီးဖိုခန္းထဲဝင္လာ
ပီး ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္၍ သူ႔အားေျပာ
လိုက္သည္
မနက္ေစာထတာ ေကာင္းတယ္ သား
ဟုသူ႔အားေျပာလိုက္ရာ
ဟုတ္ကဲ့ အေဖဟု သူေျပာလိုက္ပီး
မိသားစုသုံးေယာက္မနက္ဆာစားလိုက္
ၾကသည္
ခဏၾကာေတာ့ ႐ုံးသို႔သြားၿပီျဖစ္သည္
အေမ …သားရဲ႕ မိန္းမဟုသူအေမ့အား
ေခၚလိုက္ရာ
ေျပာ…အေမ့လင္ေလး…သား
အခန္းထဲ သြားမယ္ေလ အေမ သားတို႔
ခ်စ္ၾကရေအာင္ ညကအေမ့ကိုခ်စ္ရတာ
မဝဘူး အခုခ်စ္ၾကမယ္ဟုသူေျပာလိုက္
သည္
ခ်စ္ၾကမယ္ အေမ့လင္ေလး လာဟုေျပာ
ကာ သူမတို႔လင္မယားအိပ္ေသာအခန္း
သို႔ အေမႏွင့္သူ ဝင္လာခဲ့ၾကပီး
သူမ၏ အင္းက်ီအားသူခြၽတ္လိုက္ပီး
သူ႔အင္းက်ီႏွင့္ ပုဆိုးကိုခြၽတ္လိုက္ကာ
သူမက ဘရာဂ်ိတ္အား လက္ေနာက္ျပန္
ျဖင့္ျဖဳတ္လိုက္ပီး သူမထမီအား သူခြၽတ္
လိုက္ကာ သူမအား ကုတင္ထက္အိပ္
ယာေပၚဝယ္အိပ္ေစလိုက္သည္
သူမ၏ ႏႈတ္ခမ္းေလးႏွစ္လႊာအားသူ
ဖိစုပ္နမ္းေနပီး ထိုမွ သူမ၏ လည္တိုင္
ေလးအားနမ္းကာခဏၾကာေတာ့ သူမ
၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးစူေမာက္ေနေသာ ႏို႔ႏွစ္လုံးအား
တလုံးၿပီးတလုံး စို႔ေနလိုက္ပီး ခ်ပ္ရပ္
ေသာ ဗိုက္သားေဖြးေဖြးေလးမ်ားေပၚ
သို႔ သူ႔လက္ဝါးျဖင့္ ဖြဖြေလးပြတ္ကာ လွ်ာ
ျဖင့္ယက္လိုက္ခ်က္ေလးထဲကလိလိုက္
ျဖင့္လုပ္ေနပီး သူ႔မ်က္ႏွာအား
သူမေပါင္ၾကားအပ္၍ ေစာက္ပက္အကြဲ
ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ အထက္မွေအာက္
လွ်ာနဲ႔ယက္ေနကာ သူမ၏ ေစာက္စိ
ေလးအား လွ်ာျဖင့္ကေလာ္၍ ပါးစပ္ထဲ
ထဲ့၍စုပ္လိုက္ေသာအခါ
အ..အားး..အားး..အ..ဟင့္ဟင့္
ဟု အေမ့ေအာ္ၿငီးေနသံေလးမ်ားမွာ
အခန္းတြင္းတြင္ ႐ိုမန္႔ဆန္ဆန္ေလးေပၚ
ထြက္လ်က္ရွိကာ သူမအား ဒီထက္ပို
ေကာင္းေစခ်င္၍ သူမေပါင္ ႏွစ္ဖက္အား
သူမရင္ဘတ္နားထိကပ္ေအာင္ထားလိုက္ပီး လက္ညႇိဳးလက္ခလည္ႏွစ္ေခ်ာင္း
ပူး၍ ေစာက္ေခါင္းထဲထဲ့ကာ လက္ႏွင့္
အေမ့ေစာက္ပက္အားလိုးေပးကာ သူမ
၏ ေစာက္ပက္အကြဲေၾကာင္းတိုင္း
ေအာက္သို႔ လွ်ာျဖင့္ယက္ကာ ဖင္ဝ
ေလးအတြင္းသို႔ သူလွ်ာနဲ႔ယက္ေပး
လိုက္သည္
အဟင့္ဟင့္.. .အားး..အားး..ဟင္းး
အမေလး…အ..အ..ဟင့္ဟင့္
ဟု သူမၿငီးကာ ေစာက္ပက္ထဲလက္ျဖင့္
လိုးေနပီး ဖင္ဝေလးအတြင္းကိုပါ သားက
လွ်ာနဲ႔ ယက္ေပးေန၍ အရသာႏွစ္မ်ိဳးခံ
စားေနရေသာေၾကာင့္ ငိုသံႏွင့္ၿငီးသံ
ေလးမ်ားပါထြက္သြားေလသည္
သူအတန္ၾကာ ယက္ေပးလိုက္စဥ္မွာ
ပဲအ..အ..အားးးဟုေအာ္ၿငီး၍ေမ့တကိုယ္လုံးေကာ့ပ်ံကာ ပီးသြားေလသည္
သူလည္းသူမေဘးမွာ နားေနလိုက္သည္
အတန္ၾကာ နားပီး သူမကလွဲေနရာမွ
ထိုင္ကာ သူ႔လီးအား သူမလက္ေလးျဖ
င့္ညင္သာစြာစုပ္ကိုင္၍ထုေပးေနပီး
သူမေခါင္းေလးငုံခ်၍ သူမပါးစပ္ေလးႏွင့္
သူလီးအားငုံကာစုပ္ေပးေနစဥ္မွာ သူမ
၏ ဆံပင္မ်ားအား သူလက္ႏွင့္ဆုပ္ကိုင္
၍ အေမ လီးစုပ္ေပးေနသည္အား ခံယူ
ေနလိုက္သည္
အားး…အေမရယ္…ေကာင္းလိုက္တာ
ဟုသူေျပာလိုက္ပီး ..ခဏၾကာ သူမစုပ္
ေပးေနသည္
ေတာ္ပီအေမဟုေျပာကာ သူမပါးစပ္
ထဲက လီးကိုဆြဲထုတ္၍ အေမ့ကို သား
လိုးေတာ့မယ္ဟု သူေျပာလိုက္သည္
လိုးစမ္း သား…သားလိုးခ်င္ေနတဲ့ အေမ့
ေစာက္ပက္ကို အားရပါးရ လိုးပစ္စမ္း
ဟု သူမေျပာလိုက္ပီး ပက္လက္လွနိကာ
ေပါင္ကားေပးထားလိုက္သည္
အေမ့ေပါင္ၾကားမွာ သူ ဒူးေထာက္ကာ
လက္တဖက္က သူ႔လီးကိုကိုင္၍ ေစာက္
ပက္ဝတြင္ေတ့ကာ ခါးေကာ့ပီး သြင္း၍
အေမ့ဂ်ိဳင္းၾကားမွာ လက္ႏွစ္ဖက္ေထာက္
ကာ အားရပါးရသူေဆာင့္လိုးလိုက္သည္
ျဗလစ္..ဘြစ္..ဖြတ္..ဖတ္..ပေလာက္..ဇြိ
ဖတ္..ဘြတ္..ပေလာက္..ပေလာက္..ဖတ္
အားး..အ..အ.အားး..ဟင့္ဟင့္..အားး
အင့္…အ..အ
အေမ့ေပါင္ႏွစ္ဖက္အား သယမရင္ဘတ္
ဆီကပ္ခိုင္းကာ ဖင္ႀကီးႂကြကာႂကြကာျဖင့္
အေမ့ေစာက္ပက္အား သူ ေျမစိုက္လိုး
နည္းျဖင့္ေဆာင့္လိုးခ်ေနသည္
အား..အေမ့..အင့္..အားး..ဟင္းးဟင္းး
သား..အ..အားး..ဟုသူမ ေကာင္းလြန္း
၍ တီးတိုးေလးၿငီးေနလိုက္သည္
ေကာင္းလား..အေမ…သားလိုးတာ
အ..အားး..ေကာင္း..ေကာင္းတယ္သား
အေမ့လင္ေလးရယ္..ဟင့္ဟင့္
အေမ့၏ အလိုးခံရင္းမွသူ႔အားေျပာသည့္
အသံေလးမ်ားမွာ သူ႔ကာမဒီဂရီကိုအျမင့္
ဆုံးျမင့္တင္ေပးသလိုျဖစ္ေနသည္
ေဆာင့္လိုးသာ..အ..အား..အေမ့ကို
ေဆာင့္လိုးေပး..အဟင့္ဟင့္ဟုသူမ
ေျပာလိုက္ရာ
အျပင္းထန္ဆုံးေဆာင့္လိုးခ်က္မ်ားႏွင့္
အတူ မၾကာခင္မွာပဲ သူႏွင့္သူမ ပီးဆုံး
ျခင္းသို႔ ေရာက္သြားၾကေလသည္
အားး…ေကာင္းလိုက္တာ အေမ ..မယား
ရယ္ဟု ေျပာကာ သူမအဖုတ္ထဲကသူလီး
ကိုထုတ္၍ သူမႏွင့္အတူ ယွဥ္လ်က္နား
ေနလိုက္ၾကသည္
အတန္ၾကာသူတို႔ နားပီးေတာ့ အေမ့အား
သူေျပာလိုက္သည္
အေမ 69ဆြဲရေအာင္ဟုသူေျပာလိုက္ရာ
အင္းဟု သူမက ေျပာ၍ ထကာ သူ႔ကိုယ္
တက္လိုက္သည္
သူမ၏ ဖင္ႏွစ္ျခမ္းၾကားမွ ေနာက္သို႔ျပဴ
ထြက္ေနေသာ ေစာက္ပက္အား သူ ဂ်ာ
ေပးေနပီး သူလီးအား သူမကေလြေပးေန
ကာ အတန္ၾကာဂ်ာေပးေနပီး သူမ၏
ဖင္ေပါက္ေလးအတြင္းသို႔ သူလက္ညႇိဳး
ျဖင့္ထဲ့ကာခ်ဲ႕ေနပီး အေမ့ဖင္အားလိုး
ခ်င္လာသည္
ခဏၾကာေတာ့ အေမ သူ႔အေပၚမွဆင္း
လိုက္ပီး သူအေမ့အား
အေမ ေလးဘက္ကုန္းေပးဟုသူေျပာ
လိုက္ရာ သူမ ခါးေလးခြက္ကာ ေလးဘက္ကုန္းေပးထားသည္ျဖစ္၍
နဂိုကမွ ဖင္ႀကီးေသာ အေမသည္ ခုလို
ကုန္းလိုက္ေတာ့ သူမအိုးႀကီးမွာ ပိုႀကီး
သလိုျဖစ္ေနသည္
အေမ့ေနာက္မွာ မုဆိုးဒူးေထာက္ထိုင္ကာ
သူလက္တဖက္ျဖင့္ သူလီးကိုဆုပ္ကိုင္၍
ဖင္ႏွစ္ျခမ္းၾကားမွေနာက္သို႔ျပဴထြက္ေန
ေသာ ေစာက္ပက္အဝမွာ လီးေတ့ကာ
အေမ့အိုးေပၚ သူလက္တဖက္တင္ကာ
ဆုပ္ကိုင္လိုက္ပီး ခါးေကာ့ကာ ေဆာင္ဘ
လိုးလိုက္သည္
ဘြစ္…ဇြိ..ဒုတ္..အင့္..အ..ကြၽတ္ကြၽတ္
ဟု သူမသားအိမ္ထိမိ၍ ၿငီးလိုက္တာျဖစ္
သည္
အေမ့၏ ဆံပင္မ်ားအားလက္တဖက္က
ဆုပ္ကိုင္ကာ ေဆာင့္လိုးေနစဥ္ သူမက
လည္း ေနာက္သို႔ သူမဖင္ႀကီးျပစ္၍
ေဆာင့္ေပးေနသည္
အား..အ..အ..ဟင္းးဟင္းး..ဟင့္ဟင့္
အ..အား
ခဏၾကာေတာ့ ဆံပင္ဆုပ္ကိုင္ထား
ေသာ သူလက္အား ႐ုပ္၍ အေမ့ဖင္ေပါက္ေလးထဲသို႔ သူ႔ လက္မ
ထဲ့ကာထားပီး က်န္တဖက္က သူမအိုး
ႀကီးအားကိုင္ပီး တဖုန္းဖုန္း ႏွင့္က်ံးလိုး
ေနပီး
အေမ့ေကာင္းလား သားလိုးတာ
အ..အားး..ေကာင္းတယ္..သား
လင္ေလး….အေမမယားကို ေကာင္း
ေအာင္ သားလိုးေပးမယ္ဟုေျပာကာ
သူမနားတမ္း ေဆာင့္လိုးေနပီး ခဏၾကာ
ေတာ့….အားး…ဟင့္ဟင္းး ဟင့္ဟင့္
အေမပီးပီး သားဟုေျပာကာ အေမ ကိုယ္
ေလး တုန္းတက္ကာ ပီးသြားသည္
သူမပီးေသး၍ တခ်က္ခ်င္းလိုးေနလိုက္
သည္
အေမ့ဖင္ကို သားလုပ္မယ္ေနာ္
အင္း လုပ္ေလ…သား..သိပ္မၾကမ္း
နဲ႔ေနာ္ဟု သူမေျပာလိုက္ေတာ့ အဖုတ္
ထဲမွလီးကိုထုတ္လိုက္ပီး သူမဖင္ဝထဲ
သို႔ သူစေတြးေထြးလိုက္ပီး ဖင္ဝမွာ
ဒစ္ဖူးေတ့ကာ သြင္းလိုက္ရာ နဲနဲၾကပ္
ေန၍ ေျဖးေျဖးပဲေခ်ာ့သြင္းရာ လီးတဝက္
ေလာက္ဝင္သြား၍ သူ အားယူ၍ ဖင္ထဲ
လီးတေခ်ာင္းလုံးဝင္ရန္ ေဆာင့္လိုးလိုက္
သည္
ျဗစ္..အမေလး..အားး..ဟင့္ဟင့္
ျဗလစ္.. ဘြစ္..ဘြတ္..ဖတ္
သူမဖင္ထဲတြင္ သား၏လီးႀကီးမွာ သံငုတ္
ႀကီးတေခ်ာင္းဝင္ေနသည့္အလား
စအိုနံရံတဝိုက္သို႔ထိုးေဆာင့္ကာ ဖင္
ကြဲ၍ သူမ အရမ္းနာသြားေသာ္လည္း
သားကိုခ်စ္သည့္စိတ္ေၾကာင့္ႀကိတ္
မွိတ္ကာခံေနလိုက္သည္
အား..အား..နာလိုက္တာ.. သားရယ္
ဟင့္ဟင့္.. အား..အ..အ..အားးဟုသူမ
နာလြန္းသျဖင့္ေအာ္ၿငီးလိုက္မိသည္
အေမနာ၍ေအာ္ၿငီးေနေသာ္လည္း ဖင္
မွာၾကပ္ထုပ္ေန၍ လိုးရတာ စီးစီေလး
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူမ၏ ခါးစပ္ေနရာေလ
းအား သူလက္ျဖင့္ ဖိထားကာ ေဆာင့္လိုး
ေနပီး မၾကာခင္မွာပင္ အေမ့ဖင္စအိုထဲသို႔
သူသုတ္ရည္မ်ား ပန္းထြက္ကာပီးသြား
ေလသည္
အားး..ေကာင္းလိုက္တာ အေမရယ္ၾကပ္
ထုတ္ေနပဲဟုေျပာကာ အေမ့ေဘး၌
နားေနလိုက္သည္
အတန္ၾကာေတာ့ အေမ သူ႔ဘက္လွည့္
ကာ ….နာလိုက္တာ..သားရယ္
သားကိုခ်စ္လို႔သာ အေမ ဖင္ေပးလုပ္တာ
သားအေဖေတာင္အေမကဖင္ေပးလုပ္တာမဟုတ္ဘူး …ကြၽတ္ကြၽတ္ ခုမွအရမ္း
နာတယ္ ဖင္ကြဲသြားတာထင္တယ္ဟု
သူ႔အားေျပာလိုက္သည္
ေဆာရီး အေမရယ္..သား..ဖီးအရမ္း
တက္ပီး ေဆာင့္လုပ္လိုက္တာပါ
မိန္းမရယ္ဟု အေမ့ပါးေလးအားနမ္း
လိုက္ပီး သူမႏွင့္သူ အတန္ၾကာနား
ကာ ဖက္၍ အိပ္ေပ်ာ္သြားၾကသည္
ေန႔လည္မွႏိုးကာ ႏိုးေတာ့ သူမအား
ေလွႀကီးထိုး႐ိုး႐ိုးတခ်ီလိုးလိုက္ပီး
သားအမိႏွစ္ေယာက္ ေရခ်ိဳးခန္း၌ ေရ
အတူခ်ိဳးၾကပီး တေယာက္ႏွင့္ တေယာ
က္ ဆပ္ျပာအျပန္အလွန္တိုက္ေပးၾက
ေတာ့ သူ႔လီးမွာ ၃ခ်ီလိုးပီးထားေတာင္
အေမ့လက္ေလးႏွင့္ ဆပ္ျပာတိုက္ေပး
ေတာ့ လီးကေတာင္လာသည္
ဟြန္း..သူလီးႀကီးကသိပ္ေတာင္ႏိုင္တာ
ပဲဟု အေမကေျပာကာ ေရေလာင္းခ်
ေပးလိုက္သည္
အေမ သားမဝေသးလို႔ လိုးအုံးမယ္ေနာ္
ေမးေနရေသးလား သားရယ္ လင္ေလးရဲ႕
လိုးစမ္း အေမခံမယ္ဟုေျပာလိုက္ရာ
သူမ၏ ေပါင္တဖက္ဖက္အား သူလက္ျဖင့္မကာထား၍ သူမက လက္
ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ေရကန္ေဘာင္ကိုကိုင္ကာ
အားျပဳထားပီး အေမ့အားေရကန္၌ကပ္
ေစကာ သူလီးကိုလက္တဖက္ျဖင့္ဆုပ္
ကိုင္၍ အေမ့ေစာက္ပက္ဝမွာေတ့ပီး
ခါးေကာ့ကာ သြင္းလိုက္ပီး သူမႏႈတ္
ခမ္းေလးႏွစ္လႊာအား စုပ္နမ္း၍ မတ္တပ္
ရပ္ကာ လိုးေနလိုက္သည္
ဖြတ္..ဇြိ..ဖတ္..ဘြစ္..ပေလာက္
အတန္ၾကာေဆာင့္လိုးပီး ပုံစံေျပာင္း
လိုးခ်င္၍ အေမ့ခါးေလးအား သူလက္
ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ေျမႇာက္၍မကာ သူမက
သူ႔အားဖက္ထားပီး ေျခႏွစ္ဖက္ခ်ိတ္
ထားကာ သူ အေမ့အားခ်ီ၍ လိုးေန
သည့္ ေစာက္ပက္ထဲ လီးဝင္သံထြက္
သံမ်ားမွာ ေရခ်ိဳးခန္း အတြင္း ညံစီစြာ
ထြက္ေပၚေနပီး မၾကာခင္မွာပင္ အေမ့
ေစာက္ရည္မ်ားထြက္ကာ
အားး..သားရယ္..လင္ေလးရယ္
ေကာင္းလိုက္တာဟု ေျပာကာပီးသြား
ပီး သူလည္းေညာင္းလာ၍ သူမအား
ေအာက္သို႔ခ်ကာ အဖုတ္ထဲမွ လီးကို
ထုတ္ကာ အေမ သားကိုလီးစုပ္ေပးအုံး
အေမ့ပါးစပ္ထဲမွာ သားသုတ္ရည္ေတြ
ထုတ္ခ်င္လို႔ဟုေျပာရာ သူမက သူေရွ႕
၌ ထိုင္၍ သူလီးအားသူမပါးစပ္ေလးျဖင့္
စုပ္ေပးပီး ခဏအၾကာမွာပင္ သူသုတ္
ရည္မ်ား အေမ့ပါးစပ္ထဲပန္းကာပီး
သြားေလသည္

ၿပီးပါၿပီထပ္တူညီေသာအခ်စ္- စဆုံး

ko si ေရးသည္

ေဒၚခင္သက္ထားသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ
ကိုစိုးၫြန္႔အတြက္ မနက္ဆာအား
မီးဖိုခန္းထဲတြင္ စီမံပီးစီးေသာအခါ သူမ
ခင္ပြန္းအား ႏႈိးရန္ အခန္းထဲသို႔ဝင္လာခဲ့
လိုက္သည္
အကို …ထေတာ့ေလ ထား မနက္ဆာစီ
စဥ္ထားၿပီးၿပီေနာ္ဟု ႏႈိးပီး မီးဖိုခန္းမွာ ထိုင္ေစာင့္ေနလိုက္သည္
ေဒၚခင္သက္ထားသည္ အသက္ ၄၀ရွိပီ
ျဖစ္ပီး သူမခင္ပြန္း ကိုစိုးၫြန္႔က အသက္
၄၃ႏွစ္ရွိပီျဖစ္ကာ သား ေက်ာ္ကိုသက္က
အသက္ ၂၁ႏွစ္ရွိပီျဖစ္ပီး ကိုစိုးၫြန္႔သည္
စိုက္ပ်ိဳးေရး႐ုံးမွ အရာရွိတဦးျဖစ္သည္
ခဏၾကာေသာအခါ ကိုစိုးၫြန္႔သည္ သူမ
ျပင္ဆင္ထားေသာမနက္ဆာအား စားပီး
သည့္အခါ ….ထားေရ မင္း သားမႏိုးေသး
ဘူးလား


မႏိုးေသးဘူး အကိုဟုသူမေျပာလိုက္သည္
ကို ႐ုံးသြားေတာ့မယ္ ထားဟုဆိုပီး သူ႔႐ုံး
သို႔ သြားေလၿပီ
သူမသည္ မီးဖိုထဲ၌ ေဆးစရာေၾကာစရာ
မ်ားပီးေသာအခါ သားအား
သြားႏႈိးလိုက္သည္
သား ေက်ာ္ကို ထေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ရွိပီ
လဲ
ထၿပီ အေမဟု သူေျပာကာ အေမ့အား
ေမာနင္း အေမဟုေျပာ၍ ႏႈတ္ဆက္ပီး
သြားတိုက္မ်က္ႏွာသစ္ပီးေသာအခါ အေမျပင္ဆင္ထားေသာ မနက္ဆာအား
စားလိုက္သည္
ေက်ာ္ကိုသက္မွာ ေက်ာင္းပီးထားသည္
မွာမၾကာေသးပဲ ဘာအလုပ္မွမေလွ်ာက္ရ
ေသး ေနာက္မွ သူ႔ အေဖ႐ုံးတြင္ စာေရး
လုပ္ရန္သူေတြးထားပီး ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အိမ္မွာပဲ ေအးေဆးေနအုံးမည္ဟု
မိဘမ်ားအားေျပာထားေလသည္
သား အခန္းကလည္းကြာ ႂကြက္သိုက္
က်ေနတာပဲဟု အေမသည္ သူအခန္း
ေရွ႕တြင္ရပ္၍ေျပာေနရာ မေတာ္ သူမဝင္
ရွင္းလွ်င္အခက္ သူ႔ကုတင္ေအာက္ရွိ
ကတ္ထူပုံးထဲတြင္ ေအာစာအုပ္ႏွင့္ ေအာ
႐ုပ္ျပမ်ားအား ယခင္ေက်ာင္းမၿပီးခင္ထဲ
က ဝယ္၍သိမ္းထားသည္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္
ဟုတ္ အေမ သားရွင္းလိုက္ပါ့မယ္ဟု
ေျပာလိုက္သည္
အေမသည္ တေနကုန္အလုပ္ႏွင့္လက္မ
ျပတ္ေအာင္လုပ္ေန၍ထင္သည္
အသက္၄၀သာဆိုတာ သူမ၏
အသားအရည္မ်ားမွာခုထိတင္းရင္း
တုန္းျဖစ္ပီးအိမ္ေထာင္မႈကလည္း
ႏိုင္နင္းေသာ အိမ္
ရွင္မေကာင္းပီသေပသည္
ေခတ္မီေသာ ျမန္မာဆန္ဆန္ ဝမ္းဆက္
ဝတ္စုံမ်ားႏွင့္ ပါးမွာ သနပ္ခါးေလးသာ
လူးတတ္ပီး တင္ပါးခန္႔ရွိအုံထူနက္ေမွာင္
ေသာ သူမ၏ ဆံပင္မ်ားကို ေနာက္၌ဖား
လ်ားေလးခ်၍တမ်ိဳး တခါတရံ က်စ္ဆံ
ၿမီးႏွစ္ဖက္ေက်ာမွာခ်ထားေသာ အေမ
ေဒၚခင္သက္ထားသည္ ေက်ာ္ကိုသက္၏
မ်က္လုံးထဲတြင္ မိုးေပၚမွက်ေသာ နတ္သ
မီးေလးတပါးလိုလွသည္ဟုထင္မိပါသည္
သူ႔အေဖကေတာ့ အေမ့လိုမိန္းမေခ်ာမ်ိဳး
ရထား၍ အလြန္ကံေကာင္းသည္ဟု သူ
တခါတရံ၌ ေတြးမိပီး အေမ့အား သူ အ
သက္ ၁၇ေလာက္မွစကာ အ႐ူးအမူး
လိုခ်င္တပ္မက္မႈေတြနဲ႔အတူ သူမအား
ရယူပိုင္ဆိုင္လိုစိတ္ႏွင့္ လိုးခ်င္စိတ္ေတြ
ျဖစ္ေပၚမိခဲ့ေလသည္
သူတို႔အိမ္မွာ တထပ္တိုက္ျဖစ္ပီး
အေမတို႔အခန္းႏွင့္သူ႔အခန္းမွာ မ်က္
ေစာင္းထိုးျဖစ္၍ ညပိုင္း အေမတို႔အခန္း
ေရာသူ႔အခန္းပါ ညအိပ္မီးလုံးေလးဖြင့္
အိပ္တတ္ၾကပီး ျခင္လုံစကာတပ္ထား၍
ျခင္ေထာင္ျဖင့္မအိပ္ၾကေပ
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညဘက္သူတေရး
ႏိုး အေပါ့အေပါးသြားရန္အထတြင္ အေမ
ကို အေဖက အိပ္ယာထက္၌ ေလးဘက္
ကုန္းကာ ေနာက္မွေဆာင့္လိုးတတ္သည္
အား သူအၿမဲလိုပင္ေတြ႕ရတတ္ကာ အ
ခန္းျပင္ကေန လိုက္ကာေလးဟ၍ သူမ
သိမသာခိုးၾကည့္ဖူးပီး လီးခဏခဏ
ေတာင္ခဲ့ဖူးေလသည္
အေမသည္ဏွာႀကီးသည္ျဖစ္သည္
အကို႔ဟာက ထားအထဲမွာလုပ္ေနတုန္း
ေပ်ာ့သြားတယ္ေနာ္ ဟု
အေမ့ေျပာသံတီးတိုးကိုလည္း သူခုတ
ေလာ မၾကာမၾကာ ညပိုင္းမ်ားတြင္ၾကား
ရတတ္သည္တခါတရံ အေမက အခန္းဘက္ေက်ာ
ေပး၍ အေဖ့အေပၚမွျမင္းစီးေနလွ်င္ သူ
အေမ့ဖင္ေျပာင္ႀကီးအားၾကည့္ကာ ဂြင္း
ထုတတ္သည္
ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ကလည္း သူ ေမ့ပီး ေရခ်ိဳး
ခန္းတခါးအားမပိတ္ပဲ ဂ်ဳတ္ျဖင့္ သူ႔လီး
ေမြးမ်ားအားရိတ္ပီး ေရေလာင္းခ်ေနစဥ္
႐ုတ္တရက္တခါးပြင့္ပီး ထမီရင္လ်ားျဖင့္
အေမဝင္လာကာ သူေရာ သူမပါ ႏွစ္
ေယာက္စလုံးေၾကာင္ၾကည့္ေနၾကပီး အ
ေမက သူ႔လီးအားၾကည့္ေနကာ သူက
အေမ့၏ ရင္ၫြန္႔ေလးအား ၾကည့္ေနပီး
ခဏၾကာေတာ့ သူမသတိဝင္လာပီး
သားကလည္း တခါးဂလန္႔ခ်ထားတာမ
ဟုတ္ဘူးဟု မ်က္ႏွာေလးရဲစြာ သူ႔အား
ေျပာ၍ ေရခ်ိဳးခန္းအျပင္ထြက္သြားသည္
သူ အခန္းထဲမွာ လွဲလ်က္ အေမ့အား ဘယ္လိုလိုးရပါ့ဟု စဥ္းစားေနလိုက္သည္
အေဖ ညေန႐ုံးကျပန္လာေသာအခါ
မနက္ျဖန္ညက် အိမ္ကို ႐ုံးက ကို႔လုပ္
ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ၃ေယာက္ေခၚလာမယ္
ဒင္နာပါတီသေဘာေပါ့ကြာ အဲဒါ ထား
က စီစဥ္ေပးထား ကိုတို႔ စားဖို႔ အရက္က
ေတာ့ ကို႔ဟာကိုဝယ္လာခဲ့မယ္ဟု အေဖ
ေျပာလိုက္ရာ
ဟုတ္ကဲ့ အကို ထား စီစဥ္ထားလိုက္ပါ့
မယ္ဟု အေမကေျပာလိုက္သည္
ေဒၚခင္သက္ထားသည္ သူမခင္ပြန္းအား
အရက္ေသာက္သည္ကို သူမကခြင့္မျပဳ
ခ်င္ေပ တားမရ၍သာျဖစ္ပါသည္
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူအခုအရက္
ေတြ အရမ္းေသာက္၍လားမသိ လိင္
ဆက္ဆံလွ်င္ သူ႔ဟာမွာေပ်ာ့သြား၍ သူမ
အတြက္ လမ္းဆုံးသို႔မေရာက္၍ သူမဆန္
ဒမျပည့္ဝေပမနက္ပိုင္း ေနျမင့္ေသာအခါ ေစ်းသို႔
သြားရန္ အခန္းတြင္းဝင္ပီး သူမဝတ္
ထားေသာ အိမ္ေနရင္း အင္းက်ီႏွင့္
ထမီအားအျပာႏုေရာင္လက္တိုလက္ေဖာင္
းအင္းက်ီႏွင့္ ဆင္တူထမီအားလဲ
လွယ္ဝတ္ဆင္ကာ ဆံပင္အားေနာက္မွာ
ဖားလ်ားေလးခ်ထားပီး ေစ်းသို႔လာခဲ့
လိုက္သည္
ရင္ ၃၇ ခါး ၂၅ႏွင့္ တင္ ၃၈ဆိုဒ္ရွိေသာ
သူမသည္ အ႐ြယ္တင္ ႏုပ်ိဳေသာေၾကာင့္
ပုရိသတို႔ လည္ျပန္ၾကည့္ရေသာ သူတ
ေယာက္ျဖစ္သည္
ဝယ္ပီး၍ သူမအိမ္ျပန္လာပီး မီးဖိုထဲတြင္
ညေနအတြက္ စီစဥ္ေနလိုက္သည္
အေမ ဒင္နာအတြက္ျပင္ဆင္ေနပီလား
ဟုေျပာကာ ေက်ာ္ကိုသက္သည္ အေမ
ေနာက္မွရပ္ကာ သူမ၏ခါးေလးအား
လက္ျဖင့္သိုင္းဖက္ကာ သူမ၏ ကိုယ္သင္းနံ႔ေလးအားရႉ၍ သူမ လည္
တိုင္ေလးအား နမ္းလိုက္ပီး အေမ့ ဖြံ႕ထြား
စြင့္ကားေသာ ဖင္ႀကီးအား ထမီေပၚကေန
သူ႔ပုဆိုးအတြင္းက လီးျဖင့္ဖိ၍ေထာက္
ကာ ပြတ္ဆြဲလိုက္ပီး အေမ ပါးေလးအား
နမ္းလိုက္သည္
အိုး…သားရယ္ …အေမ ဒီမွာအလုပ္လုပ္
ေနတယ္ေလ ကေလးက်ေနတာပဲ ဒီ
ေကာင္ေလးဟုေျပာကာ သူ႔ဘက္လွည့္
လိုက္ပီး သူမေျခဖ်ားေလးေထာက္ကာ
သူ႔နဖူးႏွင့္ ပါးအား အေမကနမ္းလိုက္ပီး
ကဲ အေမ့ကိုဖယ္အုံး သား မင္း အေဖနဲ႔
သူအေပါင္းအပါေတြအျမညိးအတြက္
ျပင္ဆင္လိုက္အုံးမယ္ဟုေျပာ၍ သူဖက္
ထားရာက လႊတ္လိုက္ၿပီး အေမ့ကို
သားခ်စ္တယ္ဟု သူမမ်က္ႏွာေလးအား
ၾကည့္၍ အေလးအနက္ေျပာကာ အေမ့
အနီးမွသူထြက္လာခဲ့သည္
ခင္သက္ထားသည္ သူမအား ခုနက
သားသူမခါးေလးအားဖက္ကာ သူမလည္
တိုင္အားနမ္းပီး ပုဆိုးထဲကသူ႔ဟာႀကီးနဲ႔
သူမထမီေပၚကေနဖင္အားပြတ္ဆြဲသည္
မွာ သားတေယာက္က အေမကိုမလုပ္
သင့္ဘူးဟု သူမေျပာရမည္ျဖစ္ေသာ္
လည္း အသာပင္ၿငိမ္၍ မသိဟန္ေဆာင္
ေနေပးလိုက္သည္
သူမအား အေမ့ကိုခ်စ္တယ္ဟူ၍ ေလး
နက္စြာ သားေျပာသြားသည္
သူမ ရင္ခုန္ယစ္မူးသြားမိသည္ျဖစ္သည္
ဆက္မေတြးေတာ့ပဲ လုပ္စရာရွိသည္မ်ား
လုပ္ေနလိုက္သည္
ကိုစိုးၫြန္႔သည္ အရာရွိျဖစ္၍ အေသာက္
အစားမ်ားသည္ျဖစ္၍ သူ႔ဗိုက္ႀကီးမွာ
႐ႊဲေနပီး ယခင္ကေလာက္ အိမ္ေထာင္မႈ
သုခ သူမအား အျပည့္အဝမေပးႏိုင္ေခ်
ညေနေရာက္ေသာအခါသူမခင္ပြန္း
ကိုစိုးၫြန္႔နဲ႔အတူ သူ႔မိတ္ေဆြသုံးဦး
ပါလာၾကသည္
ထား …ျပင္လိုက္ေတာ့ဟုေျပာ၍
သားေရ ဧည့္ခန္း စားပြဲခုံေပၚနဲနဲရွင္းလိုက္
အုံးေျပာပီး သူမေနာက္ေဖးမီးဖိုခန္းထဲမွ
သူတို႔အတြက္ အျမည္းႏွင့္ ကလပ္ဖန္ခြက္ ၄ခြက္ယူကာ ေရဗူးပါ
ခ်ေပးလိုက္သည္
သူတို႔ကေတာ့ အရက္ေသာက္ေနၾကပီး
သူမႏွင့္သားက အခ်ိဳရည္ေသာက္ေန
လိုက္သည္
ညမိုးခ်ဳပ္ေသာအခါ သူမေယာက္က်ား
မွာ ဟို၃ေယာက္ထက္ေသာက္တာမ်ား
၍ စားပြဲခုံေပၚမ်က္ႏွာေမွာထားကာ မူး၍
အိပ္ေပ်ာ္ေနပီး သူ႔မိတ္ေဆြမ်ားလည္း
ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္
သူၿခံတခါးႏွင့္အိမ္တံခါးပိတ္လိုက္သည္
သား ..မင္းအေဖေတာ့အရမ္းမူးပီးထႏိုင္
မယ္မထင္ဘူး အေမတို႔ သူ႔ကိုတြဲပီး
အခန္းထဲပို႔ၾကရေအာင္ဟုေျပာ၍
သူႏွင့္ အေမ အေဖ့အား တေယာက္တ
ဖက္တြဲကာ အခန္းထဲသို႔တြဲ၍ အိပ္ယာ
ထက္သို႔ ခ်ေပးစဥ္မွာပဲ အေဖက ေယာင္
သည္လားမသိေပ
သူ႔လက္တစ္ဖက္က အေမဝတ္ထား
ေသာ အင္းက်ီရင္ဘတ္အားလွမ္းဆြဲ
လိုက္ရာ ႏွိပ္စိႏွစ္လုံးျပဳတ္သြားကာ
သူမ၊၏ ဘရာအတြင္းက ရင္သားႏွစ္
မႊာအား သူေတြ႕လိုက္ပီး ပုဆိုးထဲမွ သူ႔
လီးမွာ ေတာင္မတ္လာေတာ့သည္
အိုး..ဟုေျပာကာ အေမသည္သူမ၏
ႏွိပ္စိအားျပန္တက္လိုက္သည္
သူမည္သို႔ျဖစ္သြားသည္မေျပာ
တတ္ေအာင္ျဖစ္ကာ အေဖ့ေျခရင္း
မွေက်ာ္ကာ သူမအနီးေရာက္သြားပီး
အေဖအိပ္ေနသည့္အနားမွာ ထိုင္လ်က္က
အေမ့ ႏႈတ္ခမ္းေလးႏွစ္လႊာအား
စုပ္နမ္းလိုက္သည္
သူမ မထင္မွတ္ထား သား ခုလိုလုပ္မည္
ဆိုတာကို ထို႔ေၾကာင့္မွင္တက္သြားမိကာ
အသိဝင္လာေသာအခါ သားသည္ သူမ
၏ ကိုယ္လုံးေလးအား ေပြ႕ခ်ီ၍ သူ႔အခန္း
သို႔ေခၚလာပီး အိပ္ယာထက္၌ သူမအား
ညင္သာစြာခ်လိုက္သည္
အေမ သား အေမ့ကို အေဖ့လိုခ်စ္တယ္
သားကိုအေဖ့လိုခ်စ္ပါေနာ္ဟု သူမ၏
စကားေတာင္မေစာင့္ေတာ့ပဲ သူမဝတ္
ထားေသာ အင္းက်ီႏွိပ္စိမ်ားအား သူ
ျဖဳတ္၍ သူမအင္းက်ီကိုခြၽတ္လိုက္သည္
သားက အေမ့ဆီကအေျဖေတာင္မ
ေစာင့္ႏိုင္ပဲ အေမ့ကို အတင္းလုပ္မလို႔ႀကိဳးစား
ေနတာေပါ့ေလ ဟုတ္လားဟု သူမ မူႏြဲ႕
စြာေျပာလိုက္သည္
အေမ သားကို သားခ်စ္သလိုခ်စ္တယ္
ဆိုတာ အေမ့ရဲ႕မ်က္လုံးေလးေတြက
ေျပာေနတာ သားျမင္ရလို႔ အေမ့ဆီက
အေျဖကိုမေစာင့္ပဲခုလို ေလာသြားတာပါ
သားကို အေမက သားအေဖကိုခ်စ္သလို
ထပ္တူညီမွ်ခ်စ္ပါတယ္ သားရယ္
အခ်ိန္မရွိဘူး သား အျမန္လုပ္ မင္းအေဖ
ႏိုးလာရင္ခက္မယ္ဟုသူမေျပာလိုက္သည္
ေက်ာ္ကိုသက္လည္း အခ်ိန္မဆြဲေတာ့ပဲ
အေမ့ဘရာအား အေပၚသို႔မတင္၍ သူမ
ထမီအား ေျဖ၍ေအာက္ဆြဲခ်လိုက္စဥ္
သူမကေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ေျမႇာက္ေပး
၍ သူခြၽတ္လိုက္သည္
ပင္တီမဝတ္ထားေပ
သူ႔အင္းက်ီႏွင့္ပုဆိုးအားခြၽတ္လိုက္ပီး
အေမ့၏ အေမြးပါးေလးမ်ားဖုံးအုပ္ထား
ေသာ ေစာက္ပက္ႀကီးအား သူလွ်ာျဖင့္
အေပၚေအာက္ယက္လိုက္သည္
အ..ရွီး..မနက္မွေအးေဆး အေမ့ကိုလုပ္
ေပး သား အခုေတာ့ သားဟာနဲ႔ အေမ့
အထဲကိုထဲ့ေတာ့ မင္းအေဖႏိုးလာမွာ
အေမေၾကာက္တယ္ဟုသူမေျပာလိုက္၍
အေမ့ေပါင္ၾကားသူဒူးေထာက္ဝင္ကာ
လက္တဖက္ျဖင့္ သူလီးကိုကိုင္၍ သူ႔
ကို ေမြးခဲ့ေသာ အေမ့ေစာက္ပက္ဝမွာ
ေတ့ကာ ခါးေကာ့၍သြင္းလိုက္ပီး သူမ
ႏို႔ႏွစ္လုံးကို လက္ျဖင့္ဆုပ္နယ္ကာ
ေဆာင့္လိုးလိုက္ေတာ့သည္
ဘြစ္..ဖြတ္..ဖတ္..ဇြိ..ပေလာက္..ျဗလစ္
ဖြတ္..ဖတ္..ပေလာက္..ပေလာက္
သား၏လီးမွာ သူမအဖုတ္ထဲတြင္ၾကပ္
ေနသည္ျဖစ္၍ သူ႔အေဖထက္ေတာင္
သားလီးကထြားေနအုံးမလားမေျပာတတ္
ေပ သား၏ လီးသည္စံခ်ိန္မွီေပသည္
အားးး..အားးး…ဟင့္ဟင့္….အ..အ
အမေလး…ဟင္းဟင္းးး..အ..အားးး
အေမ့ႏႈတ္မွတီးတိုးၿငီးသံေလးမ်ားၾကား
ေနရကာ ထိုၿငီးသံေလးကပင္ သူ႔ ကာမ
စိတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးေနသလိုျဖစ္၍ သူ
မ၏ ေစာက္ပက္အား တဖုံးဖုံး တဖတ္
ဖတ္ေဆာင့္လိုးေနသည္မွာ ကုတင္တိုင္
တကြၽီကြၽီျမည္ေအာင္ကို သူမေစာက္ပက္
ထဲ သူ႔လအုပါကြၽံဝင္မတတ္ေဆာင့္လိုး
ေနပီး မၾကာခင္မွာပင္
အားး..အ..အားး..ဟင့္ဟင့္…သား
အေမ..အ…ၿပီးပီဟုသူမေျပာကာ သူမ
ကိုယ္လုံးေလးတုန္တက္ကာ ပီးသြားပီး
ခဏအၾကာမွာ သူ႔သုတ္ရည္မ်ား အေမ့
ေစာက္ပက္ထဲသို႔ ပန္းထုတ္ကာ ပီးသြား
ေလသည္
သူမထကာ အဝတ္စားျပန္ဝတ္လိုက္သည္
မနက္ျဖန္ အေဖ႐ုံးသြားတာနဲ႔ အေမ့ကို
သား လိုးမယ္ေနာ္ အေမဟုေျပာလိုက္ရာ
လိုးပါ သားရယ္..သားကမလိုးဘူးဆို
ရင္ေတာင္ အေမကအတင္းလိုးခိုင္းမွာပါ
အေမ့လင္ေလးရယ္ဟုသူအားေျပာကာ
သူပါးအားနမ္းပီး အခန္းမွထြက္သြားေလ
သည္
သူမလည္း ခုမွပင္ လင္သားနား
ကအျပည့္အဝမရသည့္ ကာမဆန္ဒအား
ကိုေမြးထားေသာ သားႏွင့္အလိုးခံလိုက္မွ
ပဲ သူမဆန္ဒမ်ားျပည့္ဝ၍ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနမိ
ကာ ကိုစိုးၫြန္႔နားတြင္လွဲ၍အိပ္လိုက္
ေလသည္
ေက်ာ္ကိုသက္သည္ ဒီေန႔အေမ့ကိုလိုး
ရမည္ျဖစ္၍ မထစဖူး မနက္ အေစာႏိုး
ေနပီး မီးဖိုထဲ၌ သူမ မနက္ဆာျပင္ဆင္
ေနသည္မ်ားအား အတူလုပ္ကူေပးေန
လိုက္သည္
သား..တယ္ထူးဆန္းေနပါလားကြ
ဟုေျပာကာ အေဖ မီးဖိုခန္းထဲဝင္လာ
ပီး ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္၍ သူ႔အားေျပာ
လိုက္သည္
မနက္ေစာထတာ ေကာင္းတယ္ သား
ဟုသူ႔အားေျပာလိုက္ရာ
ဟုတ္ကဲ့ အေဖဟု သူေျပာလိုက္ပီး
မိသားစုသုံးေယာက္မနက္ဆာစားလိုက္
ၾကသည္
ခဏၾကာေတာ့ ႐ုံးသို႔သြားၿပီျဖစ္သည္
အေမ …သားရဲ႕ မိန္းမဟုသူအေမ့အား
ေခၚလိုက္ရာ
ေျပာ…အေမ့လင္ေလး…သား
အခန္းထဲ သြားမယ္ေလ အေမ သားတို႔
ခ်စ္ၾကရေအာင္ ညကအေမ့ကိုခ်စ္ရတာ
မဝဘူး အခုခ်စ္ၾကမယ္ဟုသူေျပာလိုက္
သည္
ခ်စ္ၾကမယ္ အေမ့လင္ေလး လာဟုေျပာ
ကာ သူမတို႔လင္မယားအိပ္ေသာအခန္း
သို႔ အေမႏွင့္သူ ဝင္လာခဲ့ၾကပီး
သူမ၏ အင္းက်ီအားသူခြၽတ္လိုက္ပီး
သူ႔အင္းက်ီႏွင့္ ပုဆိုးကိုခြၽတ္လိုက္ကာ
သူမက ဘရာဂ်ိတ္အား လက္ေနာက္ျပန္
ျဖင့္ျဖဳတ္လိုက္ပီး သူမထမီအား သူခြၽတ္
လိုက္ကာ သူမအား ကုတင္ထက္အိပ္
ယာေပၚဝယ္အိပ္ေစလိုက္သည္
သူမ၏ ႏႈတ္ခမ္းေလးႏွစ္လႊာအားသူ
ဖိစုပ္နမ္းေနပီး ထိုမွ သူမ၏ လည္တိုင္
ေလးအားနမ္းကာခဏၾကာေတာ့ သူမ
၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးစူေမာက္ေနေသာ ႏို႔ႏွစ္လုံးအား
တလုံးၿပီးတလုံး စို႔ေနလိုက္ပီး ခ်ပ္ရပ္
ေသာ ဗိုက္သားေဖြးေဖြးေလးမ်ားေပၚ
သို႔ သူ႔လက္ဝါးျဖင့္ ဖြဖြေလးပြတ္ကာ လွ်ာ
ျဖင့္ယက္လိုက္ခ်က္ေလးထဲကလိလိုက္
ျဖင့္လုပ္ေနပီး သူ႔မ်က္ႏွာအား
သူမေပါင္ၾကားအပ္၍ ေစာက္ပက္အကြဲ
ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ အထက္မွေအာက္
လွ်ာနဲ႔ယက္ေနကာ သူမ၏ ေစာက္စိ
ေလးအား လွ်ာျဖင့္ကေလာ္၍ ပါးစပ္ထဲ
ထဲ့၍စုပ္လိုက္ေသာအခါ
အ..အားး..အားး..အ..ဟင့္ဟင့္
ဟု အေမ့ေအာ္ၿငီးေနသံေလးမ်ားမွာ
အခန္းတြင္းတြင္ ႐ိုမန္႔ဆန္ဆန္ေလးေပၚ
ထြက္လ်က္ရွိကာ သူမအား ဒီထက္ပို
ေကာင္းေစခ်င္၍ သူမေပါင္ ႏွစ္ဖက္အား
သူမရင္ဘတ္နားထိကပ္ေအာင္ထားလိုက္ပီး လက္ညႇိဳးလက္ခလည္ႏွစ္ေခ်ာင္း
ပူး၍ ေစာက္ေခါင္းထဲထဲ့ကာ လက္ႏွင့္
အေမ့ေစာက္ပက္အားလိုးေပးကာ သူမ
၏ ေစာက္ပက္အကြဲေၾကာင္းတိုင္း
ေအာက္သို႔ လွ်ာျဖင့္ယက္ကာ ဖင္ဝ
ေလးအတြင္းသို႔ သူလွ်ာနဲ႔ယက္ေပး
လိုက္သည္
အဟင့္ဟင့္.. .အားး..အားး..ဟင္းး
အမေလး…အ..အ..ဟင့္ဟင့္
ဟု သူမၿငီးကာ ေစာက္ပက္ထဲလက္ျဖင့္
လိုးေနပီး ဖင္ဝေလးအတြင္းကိုပါ သားက
လွ်ာနဲ႔ ယက္ေပးေန၍ အရသာႏွစ္မ်ိဳးခံ
စားေနရေသာေၾကာင့္ ငိုသံႏွင့္ၿငီးသံ
ေလးမ်ားပါထြက္သြားေလသည္
သူအတန္ၾကာ ယက္ေပးလိုက္စဥ္မွာ
ပဲအ..အ..အားးးဟုေအာ္ၿငီး၍ေမ့တကိုယ္လုံးေကာ့ပ်ံကာ ပီးသြားေလသည္
သူလည္းသူမေဘးမွာ နားေနလိုက္သည္
အတန္ၾကာ နားပီး သူမကလွဲေနရာမွ
ထိုင္ကာ သူ႔လီးအား သူမလက္ေလးျဖ
င့္ညင္သာစြာစုပ္ကိုင္၍ထုေပးေနပီး
သူမေခါင္းေလးငုံခ်၍ သူမပါးစပ္ေလးႏွင့္
သူလီးအားငုံကာစုပ္ေပးေနစဥ္မွာ သူမ
၏ ဆံပင္မ်ားအား သူလက္ႏွင့္ဆုပ္ကိုင္
၍ အေမ လီးစုပ္ေပးေနသည္အား ခံယူ
ေနလိုက္သည္
အားး…အေမရယ္…ေကာင္းလိုက္တာ
ဟုသူေျပာလိုက္ပီး ..ခဏၾကာ သူမစုပ္
ေပးေနသည္
ေတာ္ပီအေမဟုေျပာကာ သူမပါးစပ္
ထဲက လီးကိုဆြဲထုတ္၍ အေမ့ကို သား
လိုးေတာ့မယ္ဟု သူေျပာလိုက္သည္
လိုးစမ္း သား…သားလိုးခ်င္ေနတဲ့ အေမ့
ေစာက္ပက္ကို အားရပါးရ လိုးပစ္စမ္း
ဟု သူမေျပာလိုက္ပီး ပက္လက္လွနိကာ
ေပါင္ကားေပးထားလိုက္သည္
အေမ့ေပါင္ၾကားမွာ သူ ဒူးေထာက္ကာ
လက္တဖက္က သူ႔လီးကိုကိုင္၍ ေစာက္
ပက္ဝတြင္ေတ့ကာ ခါးေကာ့ပီး သြင္း၍
အေမ့ဂ်ိဳင္းၾကားမွာ လက္ႏွစ္ဖက္ေထာက္
ကာ အားရပါးရသူေဆာင့္လိုးလိုက္သည္
ျဗလစ္..ဘြစ္..ဖြတ္..ဖတ္..ပေလာက္..ဇြိ
ဖတ္..ဘြတ္..ပေလာက္..ပေလာက္..ဖတ္
အားး..အ..အ.အားး..ဟင့္ဟင့္..အားး
အင့္…အ..အ
အေမ့ေပါင္ႏွစ္ဖက္အား သယမရင္ဘတ္
ဆီကပ္ခိုင္းကာ ဖင္ႀကီးႂကြကာႂကြကာျဖင့္
အေမ့ေစာက္ပက္အား သူ ေျမစိုက္လိုး
နည္းျဖင့္ေဆာင့္လိုးခ်ေနသည္
အား..အေမ့..အင့္..အားး..ဟင္းးဟင္းး
သား..အ..အားး..ဟုသူမ ေကာင္းလြန္း
၍ တီးတိုးေလးၿငီးေနလိုက္သည္
ေကာင္းလား..အေမ…သားလိုးတာ
အ..အားး..ေကာင္း..ေကာင္းတယ္သား
အေမ့လင္ေလးရယ္..ဟင့္ဟင့္
အေမ့၏ အလိုးခံရင္းမွသူ႔အားေျပာသည့္
အသံေလးမ်ားမွာ သူ႔ကာမဒီဂရီကိုအျမင့္
ဆုံးျမင့္တင္ေပးသလိုျဖစ္ေနသည္
ေဆာင့္လိုးသာ..အ..အား..အေမ့ကို
ေဆာင့္လိုးေပး..အဟင့္ဟင့္ဟုသူမ
ေျပာလိုက္ရာ
အျပင္းထန္ဆုံးေဆာင့္လိုးခ်က္မ်ားႏွင့္
အတူ မၾကာခင္မွာပဲ သူႏွင့္သူမ ပီးဆုံး
ျခင္းသို႔ ေရာက္သြားၾကေလသည္
အားး…ေကာင္းလိုက္တာ အေမ ..မယား
ရယ္ဟု ေျပာကာ သူမအဖုတ္ထဲကသူလီး
ကိုထုတ္၍ သူမႏွင့္အတူ ယွဥ္လ်က္နား
ေနလိုက္ၾကသည္
အတန္ၾကာသူတို႔ နားပီးေတာ့ အေမ့အား
သူေျပာလိုက္သည္
အေမ 69ဆြဲရေအာင္ဟုသူေျပာလိုက္ရာ
အင္းဟု သူမက ေျပာ၍ ထကာ သူ႔ကိုယ္
တက္လိုက္သည္
သူမ၏ ဖင္ႏွစ္ျခမ္းၾကားမွ ေနာက္သို႔ျပဴ
ထြက္ေနေသာ ေစာက္ပက္အား သူ ဂ်ာ
ေပးေနပီး သူလီးအား သူမကေလြေပးေန
ကာ အတန္ၾကာဂ်ာေပးေနပီး သူမ၏
ဖင္ေပါက္ေလးအတြင္းသို႔ သူလက္ညႇိဳး
ျဖင့္ထဲ့ကာခ်ဲ႕ေနပီး အေမ့ဖင္အားလိုး
ခ်င္လာသည္
ခဏၾကာေတာ့ အေမ သူ႔အေပၚမွဆင္း
လိုက္ပီး သူအေမ့အား
အေမ ေလးဘက္ကုန္းေပးဟုသူေျပာ
လိုက္ရာ သူမ ခါးေလးခြက္ကာ ေလးဘက္ကုန္းေပးထားသည္ျဖစ္၍
နဂိုကမွ ဖင္ႀကီးေသာ အေမသည္ ခုလို
ကုန္းလိုက္ေတာ့ သူမအိုးႀကီးမွာ ပိုႀကီး
သလိုျဖစ္ေနသည္
အေမ့ေနာက္မွာ မုဆိုးဒူးေထာက္ထိုင္ကာ
သူလက္တဖက္ျဖင့္ သူလီးကိုဆုပ္ကိုင္၍
ဖင္ႏွစ္ျခမ္းၾကားမွေနာက္သို႔ျပဴထြက္ေန
ေသာ ေစာက္ပက္အဝမွာ လီးေတ့ကာ
အေမ့အိုးေပၚ သူလက္တဖက္တင္ကာ
ဆုပ္ကိုင္လိုက္ပီး ခါးေကာ့ကာ ေဆာင္ဘ
လိုးလိုက္သည္
ဘြစ္…ဇြိ..ဒုတ္..အင့္..အ..ကြၽတ္ကြၽတ္
ဟု သူမသားအိမ္ထိမိ၍ ၿငီးလိုက္တာျဖစ္
သည္
အေမ့၏ ဆံပင္မ်ားအားလက္တဖက္က
ဆုပ္ကိုင္ကာ ေဆာင့္လိုးေနစဥ္ သူမက
လည္း ေနာက္သို႔ သူမဖင္ႀကီးျပစ္၍
ေဆာင့္ေပးေနသည္
အား..အ..အ..ဟင္းးဟင္းး..ဟင့္ဟင့္
အ..အား
ခဏၾကာေတာ့ ဆံပင္ဆုပ္ကိုင္ထား
ေသာ သူလက္အား ႐ုပ္၍ အေမ့ဖင္ေပါက္ေလးထဲသို႔ သူ႔ လက္မ
ထဲ့ကာထားပီး က်န္တဖက္က သူမအိုး
ႀကီးအားကိုင္ပီး တဖုန္းဖုန္း ႏွင့္က်ံးလိုး
ေနပီး
အေမ့ေကာင္းလား သားလိုးတာ
အ..အားး..ေကာင္းတယ္..သား
လင္ေလး….အေမမယားကို ေကာင္း
ေအာင္ သားလိုးေပးမယ္ဟုေျပာကာ
သူမနားတမ္း ေဆာင့္လိုးေနပီး ခဏၾကာ
ေတာ့….အားး…ဟင့္ဟင္းး ဟင့္ဟင့္
အေမပီးပီး သားဟုေျပာကာ အေမ ကိုယ္
ေလး တုန္းတက္ကာ ပီးသြားသည္
သူမပီးေသး၍ တခ်က္ခ်င္းလိုးေနလိုက္
သည္
အေမ့ဖင္ကို သားလုပ္မယ္ေနာ္
အင္း လုပ္ေလ…သား..သိပ္မၾကမ္း
နဲ႔ေနာ္ဟု သူမေျပာလိုက္ေတာ့ အဖုတ္
ထဲမွလီးကိုထုတ္လိုက္ပီး သူမဖင္ဝထဲ
သို႔ သူစေတြးေထြးလိုက္ပီး ဖင္ဝမွာ
ဒစ္ဖူးေတ့ကာ သြင္းလိုက္ရာ နဲနဲၾကပ္
ေန၍ ေျဖးေျဖးပဲေခ်ာ့သြင္းရာ လီးတဝက္
ေလာက္ဝင္သြား၍ သူ အားယူ၍ ဖင္ထဲ
လီးတေခ်ာင္းလုံးဝင္ရန္ ေဆာင့္လိုးလိုက္
သည္
ျဗစ္..အမေလး..အားး..ဟင့္ဟင့္
ျဗလစ္.. ဘြစ္..ဘြတ္..ဖတ္
သူမဖင္ထဲတြင္ သား၏လီးႀကီးမွာ သံငုတ္
ႀကီးတေခ်ာင္းဝင္ေနသည့္အလား
စအိုနံရံတဝိုက္သို႔ထိုးေဆာင့္ကာ ဖင္
ကြဲ၍ သူမ အရမ္းနာသြားေသာ္လည္း
သားကိုခ်စ္သည့္စိတ္ေၾကာင့္ႀကိတ္
မွိတ္ကာခံေနလိုက္သည္
အား..အား..နာလိုက္တာ.. သားရယ္
ဟင့္ဟင့္.. အား..အ..အ..အားးဟုသူမ
နာလြန္းသျဖင့္ေအာ္ၿငီးလိုက္မိသည္
အေမနာ၍ေအာ္ၿငီးေနေသာ္လည္း ဖင္
မွာၾကပ္ထုပ္ေန၍ လိုးရတာ စီးစီေလး
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူမ၏ ခါးစပ္ေနရာေလ
းအား သူလက္ျဖင့္ ဖိထားကာ ေဆာင့္လိုး
ေနပီး မၾကာခင္မွာပင္ အေမ့ဖင္စအိုထဲသို႔
သူသုတ္ရည္မ်ား ပန္းထြက္ကာပီးသြား
ေလသည္
အားး..ေကာင္းလိုက္တာ အေမရယ္ၾကပ္
ထုတ္ေနပဲဟုေျပာကာ အေမ့ေဘး၌
နားေနလိုက္သည္
အတန္ၾကာေတာ့ အေမ သူ႔ဘက္လွည့္
ကာ ….နာလိုက္တာ..သားရယ္
သားကိုခ်စ္လို႔သာ အေမ ဖင္ေပးလုပ္တာ
သားအေဖေတာင္အေမကဖင္ေပးလုပ္တာမဟုတ္ဘူး …ကြၽတ္ကြၽတ္ ခုမွအရမ္း
နာတယ္ ဖင္ကြဲသြားတာထင္တယ္ဟု
သူ႔အားေျပာလိုက္သည္
ေဆာရီး အေမရယ္..သား..ဖီးအရမ္း
တက္ပီး ေဆာင့္လုပ္လိုက္တာပါ
မိန္းမရယ္ဟု အေမ့ပါးေလးအားနမ္း
လိုက္ပီး သူမႏွင့္သူ အတန္ၾကာနား
ကာ ဖက္၍ အိပ္ေပ်ာ္သြားၾကသည္
ေန႔လည္မွႏိုးကာ ႏိုးေတာ့ သူမအား
ေလွႀကီးထိုး႐ိုး႐ိုးတခ်ီလိုးလိုက္ပီး
သားအမိႏွစ္ေယာက္ ေရခ်ိဳးခန္း၌ ေရ
အတူခ်ိဳးၾကပီး တေယာက္ႏွင့္ တေယာ
က္ ဆပ္ျပာအျပန္အလွန္တိုက္ေပးၾက
ေတာ့ သူ႔လီးမွာ ၃ခ်ီလိုးပီးထားေတာင္
အေမ့လက္ေလးႏွင့္ ဆပ္ျပာတိုက္ေပး
ေတာ့ လီးကေတာင္လာသည္
ဟြန္း..သူလီးႀကီးကသိပ္ေတာင္ႏိုင္တာ
ပဲဟု အေမကေျပာကာ ေရေလာင္းခ်
ေပးလိုက္သည္
အေမ သားမဝေသးလို႔ လိုးအုံးမယ္ေနာ္
ေမးေနရေသးလား သားရယ္ လင္ေလးရဲ႕
လိုးစမ္း အေမခံမယ္ဟုေျပာလိုက္ရာ
သူမ၏ ေပါင္တဖက္ဖက္အား သူလက္ျဖင့္မကာထား၍ သူမက လက္
ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ေရကန္ေဘာင္ကိုကိုင္ကာ
အားျပဳထားပီး အေမ့အားေရကန္၌ကပ္
ေစကာ သူလီးကိုလက္တဖက္ျဖင့္ဆုပ္
ကိုင္၍ အေမ့ေစာက္ပက္ဝမွာေတ့ပီး
ခါးေကာ့ကာ သြင္းလိုက္ပီး သူမႏႈတ္
ခမ္းေလးႏွစ္လႊာအား စုပ္နမ္း၍ မတ္တပ္
ရပ္ကာ လိုးေနလိုက္သည္
ဖြတ္..ဇြိ..ဖတ္..ဘြစ္..ပေလာက္
အတန္ၾကာေဆာင့္လိုးပီး ပုံစံေျပာင္း
လိုးခ်င္၍ အေမ့ခါးေလးအား သူလက္
ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ေျမႇာက္၍မကာ သူမက
သူ႔အားဖက္ထားပီး ေျခႏွစ္ဖက္ခ်ိတ္
ထားကာ သူ အေမ့အားခ်ီ၍ လိုးေန
သည့္ ေစာက္ပက္ထဲ လီးဝင္သံထြက္
သံမ်ားမွာ ေရခ်ိဳးခန္း အတြင္း ညံစီစြာ
ထြက္ေပၚေနပီး မၾကာခင္မွာပင္ အေမ့
ေစာက္ရည္မ်ားထြက္ကာ
အားး..သားရယ္..လင္ေလးရယ္
ေကာင္းလိုက္တာဟု ေျပာကာပီးသြား
ပီး သူလည္းေညာင္းလာ၍ သူမအား
ေအာက္သို႔ခ်ကာ အဖုတ္ထဲမွ လီးကို
ထုတ္ကာ အေမ သားကိုလီးစုပ္ေပးအုံး
အေမ့ပါးစပ္ထဲမွာ သားသုတ္ရည္ေတြ
ထုတ္ခ်င္လို႔ဟုေျပာရာ သူမက သူေရွ႕
၌ ထိုင္၍ သူလီးအားသူမပါးစပ္ေလးျဖင့္
စုပ္ေပးပီး ခဏအၾကာမွာပင္ သူသုတ္
ရည္မ်ား အေမ့ပါးစပ္ထဲပန္းကာပီး
သြားေလသည္

ၿပီးပါၿပီ

Leave a Reply

Your email address will not be published.