May 24, 2024

ေမ၀တ္ရည္

အား..ကၽြတ္ကၽြတ္. သူမ ခႏၵာကိုယ္ေပၚတြင္တုပ္ေႏွာင္ထားေသာ ႀကိဳးမ်ား၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ေမ၀တ္ရည္တစ္ေယာက္အသံထြက္၍ ၿငီးလိုက္မိသည္..။ ၿပီးေတာ့ လူတစ္ကိုယ္စာေသတၱာထဲတြင္ထည့္၍ သူမကို မည္သည့္ေနရာသို့ေခၚေဆာင္လာမွန္း မသိ.။.အစာစားခ်ိန္မြႀလဲ၍ က်န္သည့္၂၂ နာရီခန႔္တြင္အလင္းေရာင္မျမင္ရသည္မြာ ႏွစ္ရက္ ရွိၿပီ..။သူမကို အာဖရိကလူမည္း သူေ႒းတစ္ဦးက IS စစ္ေသြးႂကြမ်ားထံမွေဒၚလာသုံးေသာင္းႏွင့္လိင္ကၽြန္အျဖစ္၀ယ္ယူလာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ေတာ့ သူမသည္ေဒါက္တာေမ၀တ္ရည္ဆိုေသာ ဆရာဝန္မေလး တစ္ဦးအျဖစ္ေခါင္းေမာ့ေနနိုင္ခဲ့သည္။ ၿပီးေတာ့သူမ၏ အလြတရားေအာက္တြင္၀တ္ၾတားေနၾကမည့့္ပုရိသမ်ား..သို႔ေသာ္ယခု သူမ၏အျဖစ္မြာ လူမည္းသေ႒းတစ္ဦး၏ လိင္ကၽြန္မေလး တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္သည္။ သူမ၏ ရည္မွန္းခ်က္မြာ ၾသဇီတြင္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပါရဂူဘြဲ႕ ယူ၍နိုင္ငံျခားတြင္အေျခခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ကို သူမ အထင္မႀကီး..သူမ တတ္ေျမာက္ထားေသာ ပညာသည္ျမန္မာျပည္အစိုးရမြေပးေသာ အခြင့္အလန္းႏွင့္မထိုက္တန္ဟု ယူဆသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဘြဲ႕တစ္ခု ထပ္ယူ၍ေၾသာ္ဇီတြင္အေျခခ်ရန္စဥ္းစား ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ဆိုးဝါးေသာ ကံတရား၏ လွည့္ကြက္ေအာက္တြင္သူမစီးလာေသာေလယာဥ္သည္ IS စစ္ေသြးႂကြမ်ား၏ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း ခံလိုက္ရေလသည္။ IS မ်ားသည္နိုင္ငံတကာမြ ဗုံးၾကဲတိုက္ခိုက္မြုမ္ားေၾကာင့္၎တို႔၏ စီးျပားေရး အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာေရနံကုန္သြယ္မွုအတြက္စက္႐ုံေပါင္း မ္ားျစာ ကို စြန႔္လႊတ္လိုက္ရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္lS မ်ားသည္စီးျပားေရးအတြက္လိင္ကၽြန္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ကို အရွိန္ျမင့္လုပ္ေဆာင္လာၾကေလသည္။ေမ၀တ္ရည္လဲ ထိုထဲ ကံဆိုးစြာပါဝင္ခဲ့ေသာ တစာခံ တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ ယခု သူမကို သူမ၏ ပိုင္ရွင္ကေသတၱာတစ္လုံးတြင္ထည့္၍ေခၚေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

သူမ၏ အနာဂတ္ကိုပင္သူမျပန္မေတြးရဲေတာ့ေခ် ။ ထိုစဥ္ေသတၱာကို မယူၾသားသလို ခံစားလိုက္ရၿပီး အတန္ၾကာေသာအခါေသတၱာအဖုံး ပြင့္လာေလသည္။ သူမ၏ ပိုင္ရွင္ဆိုသူကို သူမ ယခုမွပင္ျမင္ဖူးေတာ့ သည္။ မီးေသြးခဲေရာင္ေပါက္ေနေသာ အာဖရိကသူေဌးတစ္ဦး..ကိုယ္ေပၚရွိ အ၀တ္အစားႏွင့္လူကမလိုက္သို႔ေသာ္လူေကာင္ႀကီးမွာေတာ့ေမ်ာက္၀ံတစ္ေကာာင္ကဲ့သို႔ ႀကီးမားလွသည္။

ထိုစဥ္သူမပိုင္ရွင္ထံမြ စကား သံ ထြက္ေပၚလာသည္.။ မင္းကို နံပါတ္ေလးလို့ပဲေနာက္ရက္ေတြမွာေခၚမယ္အခု မင္းေရာက္ေနတာက ငါ့ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အိမ္တစ္လုံးမြာပဲ ထြက္ေျပးမယ္ေတာ့မႀကံနဲ႔ အျပင္မြာ ငါ့ရဲ႕ေသနတ္သမားေတြ ႐ြိေနတယ္. ဒီေန႔ကစၿပီး မင္း ငါ့ကို သခင္လို႔ေခၚရလိမ့္မယ္..ငါ့ နံမယ္ကိုေတာ့ေျပာျပထားမယ္။ဒါေပမယ့္ေခၚခြင့့္မရွိဘူး ငါ့ နံမည္က.ေဂ်ာ့ပဲမင္းလည္ပင္းက လည္ပတ္ကိုလည္း ငါ့ အမိန႔္မရပဲ ခၽြတ္ခြင့္မရွိဘူးၾကားလား ဟုတ္ကဲ့ပါ.ေအး.မင္းေနာက္ကလိုက္ခဲ့..အခန္းတစ္ခန္းေရွ႕ေရာက္ေသာအခါ..၀င္..ဟုေျပာသျဖင့္သူမလည္း ၀င္လိုက္ရသည္။

ငါ လိုခ်င္တဲ့အခ်ိန္မင္းကို လာေခၚမယ္မင္းသခင္အတြက္မင္းအျမဲတမ္း အသင့္ျဖစ္ေနရမယ္ၾကားလား.ေျပာ၍တံခါးကို အျပင္မြေသာ့ခတ္ၾသားေလသည္။ေမ၀တ္ရည္လည္း ဘယ္သူမြ မ႐ြိေတာ့မွ ယူက်ဳံး မရျစာ ငိုခ်လိုက္မိသည္။သူမသည္ယခုအနာဂတ္မဲ့ေနေသာ လိင္ကၽြန္မေလး တစ္ဦးအျဖစ္အသက္ဆက္ရေပေတာ့မည္။ ထို႔ေနာက္ငိုရင္းနဲ႔ပဲ သူမအတြက္ေပးထားေသာ ကုတင္ေပၚ တြင္အိပ္ေပ်ာ္ၾသားေလသည္။ တံခါးဖြင့္သံၾကားလိုက္ရသည္ႏွင့္ေဂ်ာ့ ၀င္လာၿပီမွန္း သူမသိလိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္သူမအားပတ္ေပးထားေသာေခြးလည္ပတ္မွသံႀကိဳးကို ကိုင္၍ေလးဘတ္ေထာက္ျပီးငါ့ေနာက္က လိုက္ခဲ့ဟုဆိုကာ သံႀကိဳးကို ႀဆဲကာေရွ႕မွထြက္ၾသားေလသည္။သူမလည္းေခြးတစ္ေကာင္လိုေနာက္မြေလးဘက္ေထာက္၍ေခၚေဆာင္ရာသို႔ လိုက္ပါၾသားရသည္။ေမ၀တ္ရည္တစ္ေယာက္ယခုမွပင္လိင္ကၽြန္ဟူေသာေဝါဟာရကို နားလည္လာေတာ့သည္။
ေဂ်ာ့က သူမကိုႀဆဲေခၚလာၿပီးေနာက္အခန္းတစ္ခန္းေရွ႕ေရာက္ေသာအခါ တံခါးကိုဖြင့္၍ ၀င္လိုက္သည္။ အခန္းထဲသို့ေရာက္ေသာအခါ သူမ အသက္႐ူမွားသြားရေလသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္လိင္ဆက္ဆံရာတြင္သုံးေသာပစၥည္းမ်ိဳးစုံပါးစပ္ပိတ္ဘုလုံးမ်ား၊ၾကာပြတ္အတို အရွည္ေပါင္းစုံ၊လိင္တန္ အတုမ္ား ဘိုင္ဘေရတာမ်ားကို စုံလင္ျစာေတြ႕လိုက္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထို့ျပင္အခန္းထဲတြင္သူမကဲ့သို႔ လည္ပတ္ပတ္ေပးထားေသာ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦးကိုလည္းေတြ႕ရေလသည္။

ေနာက္မြ သိရသည္မြာ သူမသည္ဆာကူရာ ဟုေခၚေသာဂ်ပန္မေလးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ေဂ်ာ့က အခန္းထဲသို့ေရာက္ေသာအခါ နံပါတ္သုံးေရအရင္ရက္ေတြက မင္းငါ့ကိုေကာင္းေကာင္းျပဳစုေပးခဲ့တဲ့အတြက္သူ႔ကို ငါမရွိတဲ့ခ်ိန္ေတြမွာမင္းအတြက္ေပးလိုက္ၿပီ။ ၾကားတယ္ေနာ္နံပါတ္ေလးငါမရွိတဲ့ရက္ေတြမွာ သူက မင္းရဲ့သခင္မဘဲ။ သူမကေတာ့ မိန္းကေလးခ်င္း လိင္ကၽြန္လုပ္လို႔ ဘာရမြာလဲလို႔ေတြးေနမိသည္။ေမ၀တ္ရည္သည္လိင္ႏွင့္စိမ္းသက္ေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္မိန္းကေလးျခင္းဆက္ဆံလို႔ ရသည္ကို မသိေပ ။ ထို႔ေၾကာင့္ေပါ့ေပါ့ ပါးပါးပင္လက္ခံလိုက္သည္။ ထို့ျပင္သူမသည္ယခုအခါတြင္အာဖရိကလူမည္းတစ္ဦး၏ ကၽြန္မတစ္ဦးအျဖစ္ႏွင့္ၾကမ္းတမ္းစြာ အလိုးခံ ရေတာ့မည့္အေရးကိုေတြးကာစိတ္ေတြ လွုပ္႐ြုားေနေလသည္။
သူမ ယခုကဲ့သို႔ ခံစားေနရျခင္းကို အံ့ၾသမိ သလို သူမေစာက္ဖုတ္အတြင္းမွလည္း ယားယံလာသလို ခံစားရေလသည္။ ထိုစဥ္ေဂ်ာ့ ထံမြ စကားသံ ထြက္ေပၚလာသည္။ နံပါတ္သုံး မင္း မတ္တပ္ရပ္လို့ရၿပီ..ၿပီးေတာ့ ငါ ဒီေကာင္မ ပါးစပ္ကို အရင္လိုးမယ္.. ငါ့ လီးေပၚကို လာၿပီးတံေတြးေထြးခ်ေပးစမ္း ။ ထိုအခါ နံပါတ္သုံး (ေခၚ) ဆာကူရာလည္း သူ႔ သခင္ထံမြ အမိန႔္ရၿပီျဖစ္သျဖင့္မတ္တပ္ရပ္လိုက္ၿပီးေဂ်ာ့၏ လီးမဲႀကီးေပၚ တံေတြးေထြးခ်ေပးရန္တစ္လွမ္းခ်င္းေလၽွာက္လာရင္း သူမကိုေမာက္မာစြာျပဳံး၍ ၾကည့္ေနသည္။ ထို႔ေနာက္ေဂ်ာ့၏ လီးတံႀကီးကို ကိုင္၍ပါးႏွစ္ဖက္ကို ခ်ိဳင့္၀င္ၾသားေအာင္လုပ္၍ တံေတြးစုလိုက္ျပီး လီးတံႀကီးေပၚေထြးခ်လိုက္သည္။

ေမ၀တ္ရည္သည္ဆာကူရာ၏ တံေတြးမ်ားေပေနေသာ လီးတံမဲမဲႀကီးႏွင့္သူမပါးစပ္ကို အလိုးခံရေတာ့မည္ကိုေတြးရင္းေစာက္ရည္မ္ား စိုရႊဲလာေလသည္။ေဂ်ာ့ကေကာင္မ နင့္ပါးစပ္ကို ငါ အခုလိုးမလို႔ ပါးစပ္ဟထားေပးစမ္း ဟုေျပာေလရာ. သူမ ခ်က္ခ်င္း ဟေပးလိုက္မိသည္။ေနာက္မြ သူမကိုယ္တိုင္ဤသို႔ လိုလားျစာ မိမိပါးစပ္အားလိုးရန္ဟေပး မိသည္ကို နားမလည္နိုင္ျဖစ္မိသည္။ သို႔ေသာ္ဂ်ပန္မ၏ တံေတြးမ်ားရႊဲေနေသာ လီးတံႀကီးကမူ သူမပါးစပ္ထဲ တိုးဝင္လာေလၿပီ ။ေဂ်ာ့သည္ေမ၀တ္ရည္၏ဆံပင္မ္ားကို လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္စုကိုင္၍ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ႀဆဲကာ သူ႔ ပါးစပ္အားေဆာင့္လိုးေနသည္။

ေမ၀တ္ရည္၏ ပါးစပ္ထဲတြင္ေဂ်ာ့၏ လီးႀကီးသည္လိုးရင္းႏွင့္. အာေခါင္ကို လာလာေထာက္ေနမိသည္ျဖစ္ရာ သူမမြာ အသက္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ြုေနရၿပီး လီးႀကီး၏ လိုးေဆာင့္မြု ဒဏ္ေၾကာင့္မ်က္ရည္မ်ားပင္၀ဲလာသည္။ ထို့ျပင္အာေခါင္ထဲထိေအာင္ေရာက္ေသာ လီးႀကီးေၾကာင့္ သူမထံမြ တံေတြးမ်ားကိုေကာ္ယူသလိုျဖစ္ၿပီး လီးႀကီးျပန္ထုတ္လိုက္တိုင္း ပါးေစာင္မြေန၍ တံေတြး မ္ား အဆက္မျပတ္စီးက္ေနသည္။ေစာက္ရည္မ်ားလည္း ၾကမ္းေပၚသို့ တေတာက္ေတာက္ႏွင့္စီးက္ေနသည္။
သူမပါးစပ္ကို လိုးေနရင္းေဂ်ာ့က ဆာကူရာအား နံပါတ္သုံး မင္းေနာက္ကေန ဒီေခြးမဖင္ကို ၾသားလိုးေပး စမ္း ငါၾကည့္ခ်င္တယ္။ ဆာကူရာလည္းေက်နပ္ျစာ တစ္ခ်က္ျပဳံးရင္း အနီးနား႐ြိ ခါးပတ္ပါေသာလိင္တံတုႀကီး ကို ႀဆဲယူ၍ သူမ၏ဆီးစပ္တြင္က္က္နန ပတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္အေမႊးမ်ား ျဖာထားေသာၾကာပြတ္တို တစ္ေခ်ာင္းကို ယူ၍ သူမေနာက္တြင္မတ္တပ္ရပ္လိုက္သည္။ ကၽြန္မ နင္ေတာ္ေတာ္ထန္ေနတယ္ဟုတ္လားေစာက္ရည္ေတြကို ရႊဲေနတာပဲ.ကဲ နင့္ဖင္ကို အခု ငါ လိုးမလို႔ ခါးေကာ့ေပးစမ္း ။ေျပာေျပာ ဆိုဆို သူမလက္မွၾကာပြတ္သည္ေမ၀တ္ရည္တင္ပါးေပၚသို့ရႊမ္းကနဲ က္ေရာက္လာေလသည္။
နာ၍ေအာ္ခ်င္ေသာ္လဲေဂ်ာ့၏ လီးႀကီးမွာ သူမပါးစပ္ထဲတြင္ျပည့္ေန၍ မေအာ္နိုင္အု..ကနဲသာ အသံတစ္ခ်က္ထြက္နိုင္ၿပီး ခါးကိုေကာ့ေပးလိုက္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ေအးစက္ေနေသာ ရာဘာေခ်ာင္းႀကီး၏ထိပ္ဖူးက သူမဖင္ကိုလာေထာက္မိေလသည္။ေမ၀တ္ရည္တြန႔္ကနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ထိုစဥ္ဆာကူရာက သူမဖင္ေပါက္ေပၚသို့တံေတြးခ်လိုက္ၿပီး ခါးအားကို သုံးကာလီးတုႀကီးကိုဖိခ်လိုက္သည္။ေမ၀တ္ရည္သည္။
သူမ၏အပ်ိဳဖင္ေလးထဲသို့ၾကမ္းတမ္းစြာတိုးဝင္လာေသာလီးတုႀကီးဒဏ္ေၾကာင့္ေဂ်ာ့၏ လီးကိုစုပ္ေပးေနရာမွ..အားကနဲ နာက်င္ျစာေအာ္လိုက္မိသည္။
ထိုအခါေဂ်ာ့ကေကာင္မနင့္ကိုဘယ္သူကေအာ္ခိုင္းလို့လဲဟုဆိုကာ လက္၀ါးတစ္ဖက္ကေမ၀တ္ရည္၏ပါးေပၚသို့ေျဖာင္းကနဲက်ေရာက္လာေလသည္။ အရိုက္ခံရသည္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္းလိုလိုပင္ေမ၀တ္ရည္လည္း တစ္ခ်ီၿပီးသြားရေလသည္။ ထိုအခါမြေမ၀တ္ရည္တစ္ေယာက္သူမကိုယ္သူမ နားလည္လိုက္သည္မြာ သူမသည္နာက်င္မြုမြကာမ အရသာ ခံစားရသည္ကို ႏွစ္သက္ေသာ မိန္းမတစ္ဦးျဖစ္သည္ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အဆိုးထဲက အေကာင္း ဟုပင္သူမေတြးမိလိုက္ေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ဆာကူရာသည္လည္းေမ၀တ္ရည္ဖင္ထဲမြလီးတုကို စ၍ အသြင္းအထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ပါးစပ္မြလဲ ကၽြန္စုတ္မ အခု သခင္မ မင္းဖင္ကို လိုးေနတယ္ေကာင္းေကာင္းခံစမ္း ဟုေျပာကာ အားကုန္သုံး၍ သူမဖင္ကို လိုးေဆာင့္ေနသည္။ေမ၀တ္ရည္လည္း ဖင္မြ နာက်င္မွုကတစ္ဖက္သူမလို မိန္းမတစ္ဦးက သူမဖင္အား လိုးေနသည္ဆိုေသာ အသိႏွင့္ပိုထန္လာေလသည္။
ဖင္ကိုလဲေကာ့ေကာ့ေပးေနမိသည္။ထိုစဥ္ဆာကူရာထံမြ ရိုက္ခ်က္တစ္ခု က္ေရာက္လာျပန္သည္။ ရႊမ္း ဟုေသာ ျမည္သံႏွင့္အတူ သူမ၏ ကားထြက္ေနေသာ တင္ဆုံေဖြးေဖြးႀကီးေပၚတြင္အ႐ြိုးရာ အနီ စင္းမ်ားေပၚလာေလသည္။ေဂ်ာ့မွာလဲ ထိုျမင္ကြင္းေၾကာင့္စိတ္မ်ားပိုႂကြလာကာေမ၀တ္ရည္၏ ဆံပင္မ္ားကို အားကုန္ႀဆဲ၍ သူမပါးစပ္ထဲသို႔ လရည္မ္ား ပန္းထုတ္လိုက္ေလေတာ့သည္။ေမ၀တ္ရည္မြာ က်င့္သားမရေသး၍ အာေခါင္ထဲထိ တစ္ဆုံးေထာက္ထားေသာ လီးႀကီးမွ အရွိန္ျပင္ျစာ ပန္းထြက္လာေသာ လရည္မ္ားေၾကာင့္သည္းသလိုျဖစ္ကာ အကုန္ၿမိဳမခ်နိုင္ဘဲ တစ္ခ်ိဳ့တစ္၀က္မြာ ပါးေဆာင္မြေန၍နို့ေပၚသို႔ စီးက်ကုန္သည္။ လရည္မ္ားကို အနိုင္နိုင္မ်ိဳခ်ေနရင္း သူမဒုတိယတစ္ခ်ီ ၿပီးသြားရျပန္ေလသည္။
ေနာက္မြ သူမဖင္ကိုေဆာင့္လိုးေနေသာ ဆာကူရာမွာလည္း ၾကာေသာအခါ မိန္းမသားျဖစ္၍ေယာက္က္ားမ္ားလို ခါးအားမသန္ေသာေၾကာင့္ေညာင္းလာေလသည္။ ထိုအခါ သူမဖင္ထဲလီးတုကို ဖြတ္ကနဲျမည္ေအာင္ဆြဲထုတ္လိုက္ေလသည္။ထိုအသံ ကိုၾကားလိုက္ရေသာေဂ်ာ့သည္သေဘာက်သြားဟန္ျဖင့္ေလတစ္ခ်က္ခၽြန္ကာ ဆာကူရာအား သူ႔အနားသို့ေခၚ၍ တစ္ခ်က္နမ္းလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္အခ်စ္ေလး မင္းအရမ္းေတာ္တယ္ဆုခ္တဲ့အေနနဲ႔ မင္းကိုေကာင္းေကာင္းလိုးေပးရမယ္။
အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ တစ္ခ်ီၿပီးသြားလို့ ခဏနားလိုက္အုံးမယ္။ဟိုေလးဘက္ေထာက္ေနတဲ့ေခြးမကို မင္းဘာလုပ္မလဲ ငါၾကည့္ခ်င္တယ္။ကဲ..ကို႔ကိုေဖ်ာ္ေျဖေပးစမ္းပါဦးဟန္နီ ။ေဂ်ာ့ရဲ့စကားသံကိုၾကားလိုက္ရေသာအခါေမ၀တ္ရည္တစ္ေယာက္ဘယ္လိုေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲေတြးရင္းရင္ခုန္နမိသည္။.ဆာကူရာသည္သူမကိုေကာက္က်စ္စြာျပဳံး၍ၾကည့္လိုက္ျပီးမင္းကိုကၽြန္တစ္ေယာက္အျဖစ္ကေန တိရစၧာန္တစ္ေကာင္အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းေပးရမယ္ဟုေျပာကာေဘးနားရွိခုံေပၚတြင္တင္ထားေသာ အေမႊးမ်ားပါသည့္အရာတစ္ခုကိုယူလိုက္ေလသည္.။ၾကည့္ရသည္မြာ တိရိစၧာန္တစ္ေကာင္၏အျမႇီးလို ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သည္.။
ေမ၀တ္ရည္သည္ယခုအခ်ိန္ထိ သူမဘာလုပ္ခံရမည္မွန္းမသိေသးေခ်။ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္မ်က္၀န္းမ်ားႏွင့္ဆာကူရာကို လိုက္ၾကည့္ေနမိသည္။ ထိုစဥ္ဆာကူရာကေဘးနားရွိၾကာပြတ္ကို ဆြဲယူလိုက္ျပီး ေခြးမ ဟိုဘက္လွည့္ၿပီး ဖင္ေကာ့ေပးထားစမ္း ဟုဆိုကာ အားႏွင့္တစ္ခ်က္ရိုက္ခ်လိုက္ေလ သည္.။.သူမလည္းနာလြန္း၍ မ်က္ရည္မ်ားပင္လည္လာေလသည္ ။ထပ္ရိုက္ခံရမြာ ဆိုးေသာေၾကာင့္ခ်က္ခ်င္းပင္လွည့္ကာ ဖင္ေကာ့ေပးလိုက္သည္.။..ေကာင္မ ဖင္ဆုံႀကီးကို အယ္ေနတာပဲ မပူနဲ႔မၾကာခင္နင့္ဖင္မွာအျမႇီးေပါက္လာေတာ့မွာ.ေျပာၿပီးၿပီးခ်င္း သူမစအိုေပါက္ထဲသို႔ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းတိုးဝင္လာသလိုမ်ိဳး ခံစားလိုက္ရသည္..။
သူမသည္ေစာေစာက ဆာကူရာဖင္လိုးျခင္းကို ခံထားရေသာလဲ အသစ္ခ်ပ္ခၽြတ္ဖင္ေပါက္ေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ယခုလို ႐ုတ္တရက္ဖင္ထဲသို႔ ထိုးထည့္ျခင္း ခံလိုက္ရေသာအခါ အသည္း ခိုက္မတတ္ နာက်င္သြားရသည္..။..ကဲရၿပီ နင့္ဖင္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္စမ္းအျမႇီးေပါက္လာၿပီေလေခြးမရဲ့ဟားဟားဟားဟုတ္ပါသည္.။ယခုအခါ သူမ၏ဖင္တြင္အျမႇီးတစ္ေခ်ာင္းထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ႏွင့္တပ္ျပီးေနၿပီျဖစ္သည္။
ဖင္ေပါက္မြာလဲ တစ္ဆစ္ဆစ္နာက်င္ေနသည္..အျမႇီးကို သူမဖင္ထဲသို႔ ထိုးထည့္ထားျခင္းျဖစ္ေလသည္။.ကဲ.ရၿပီ..ေလးဘတ္ေထာက္ၿပီးေခြးတစ္ေကာင္လိုေလၽွာက္ျပစမ္း.အမိန႔္သံဆုံးသည္ႏွင့္အတူ သူမေက်ာေပၚသို့ က်ာပြတ္ရိုက္ခ်က္က က္ေရာက္လာျပန္သည္..။.သူမလဲ မေနနိုင္ေတာ့ရိုက္ခံရမည္ကိုေၾကာက္လွသည္ျဖစ္ရာ ခ်က္ခ်င္းပင္ဆာကူရာခိုင္းသလိုေလးဘက္ေထာက္၍ေလၽွာက္ျပလိုက္သည္..။
ဟုတ္ပီ ဒီဖတ္ကိုျပန္ေလၽွာက္ခဲ့ဟားဟားဟား နင္က အခုငါ့ရဲ႕ေခြးမေလး ျဖစ္သြားၿပီဆိုေတာ့ေခြးကို အစာေတာ့ေကၽြးရမွာေပါ့လာလာ နင့္ကို အေကာင္းစားေဖ်ာ္ရည္ တိုက္မယ္ဟုေျပာကာ.ေခြးစားခြက္တစ္ခုကိုယူလာၿပီး သူမေရွ႕တြင္ခ်လိုက္သည္.။..ထို႔ေနာက္ႏြားနိ့မ်ားေလာင္း ထည့္၍ တံေတြးေထြးခ်လိုက္ၿပီးေျခမႏွင့္ထိုး၍ေမႊလိုက္သည္..ရပီလာေသာက္စမ္းေလးဘက္ေထာက္လၽွာနဲ႔ရက္ျပီးေခြးလိုေသာက္ေနာ္ၾကားလားသူမရြံေသာ္လည္း မတတ္နိင္ေတာ့ခိုင္းသလိုမလုပ္လၽွင္ရိုက္ခံရမည္ကို သိေနရာ ခ်က္ခ်င္းပင္ခြက္နားသို႔ ၾသား၍ေလးဘတ္ေထာက္ေခါင္းငုံ႔ ကာလၽွာႏွင့္ရက္၍ေသာက္ျပလိုက္သည္..။
ဟားဟား ဘယ္လိုလဲေကာင္းတယ္မို႔လား ငါ့ေျခမေလးနဲ႔ေမႊထားတာေလေသာက္ေသာက္ကုန္ေအာင္ေသာက္..အဲ့လိုမြေပါ့သူမလဲ အစာမစားရသည္မြာ သုံးရက္ခန႔္ရွိၿပီျဖစ္ရာ မထူးစိတ္ပိုင္း၍ကုန္ေအာင္ေသာက္လိုက္ေလသည္ထိုစဥ္ေဂ်ာ့က..ေခြးေဖ်ာ္ေျဖပြဲကေတာ့ၾကည့္လို႔ေကာင္းတယ္ဟန္နီကဲလာ မင္းကို လိုးေပးေတာ့မယ္ဟိုေကာင္မကိုလဲ ဒီနားေခၚလိုက္မင္းက ငါ့အေပၚကေနတက္ေဆာင့္ေပးသူ႔ကို မင္းေဆာင့္ေနတဲ့အခ်ိန္ငါ့ဖင္ကို ရက္ခိုင္းရမယ္ ဆာကူရာက သူမကိုသံႀကိဳးမွ ႀဆဲေခၚသြားသည္။
ထို႔ေနာက္ဆိုဖာေပၚတြင္ေပါင္ကား၍ လီးႀကီး အေတာင္သားျဖင့္ထိုင္ေနေသာေဂ်ာ့ ကိုယ္ေပၚသို့ တက္ခြလိုက္ျပီး လိင္တန္မဲမဲႀကီးကို သူမ၏ေဖြးေနေသာ ေဆာက္ပတ္ေလးတြင္ေတ့လိုက္ၿပီး ဖိ၍ ထိုင္ခ်လိုက္သည္ၿပီးေတာ့ သူမဘက္လွည့္၍ ဖင္ကို ယက္ေပးေလ ဘာလုပ္ေနတာလဲဟုေျပာကာ သူမက အေပၚကေန တအင္းအင္းႏွင့္ေဆာင့္ပါေတာ့သည္.။ေဆာက္ပတ္မြ အရည္မ်ားလည္း စီးက္ေနေလရာေဂ်ာ့၏ လီးတန္မွတဆင့္သူမယက္ေပးရမည့္ဖင္ေပါက္ထိေဆာက္ရည္မ်ားႏွင့္ေပက်ံေနေလသည္.။
သူမလဲ ရြံေန၍ မျဖစ္ဟုစိတ္ပိုင္းျဖတ္ကာ..ေဂ်ာ့၏ေပါင္ၾကားသို့ဝင္၍ စအိုေပါက္ကို ယက္ေပးလိုက္သည္။ ခၽြဲက်ိက်ိ အရည္မ်ားႏွင့္အတူ ညႇီစို့စို့ ရနံ႕မ္ားလဲ ရေနသည္ျဖစ္ရာမ်က္လုံးမွိတ္အသက္ေအာင့္၍ယက္ေပးေနရသည္..ဆာကူရာမြာမူ အေပၚကေနတစ္ဖုန္းဖုန္းႏွင့္ေဆာင့္၍အရသာယူေနေလသည္.ထို႔ေန႔ကေဂ်ာ့သည္ဆာကူရာအား အားကုန္လိုး၍ သူမကေတာ့ သူတို့၏အဂၤ္ါမ်ားကို စုတ္ေပးယက္ယက္ေပးရင္းနဲ႔သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ေလသည္ ။
ၿပီးပါၿပီ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *