February 28, 2024

အခ်စ္ေတြနဲ႔ၿပည့္ေနတဲ့အိမ္ကေလး…

မႏၱလာေမာင္ေမာင္တုတ္
အေမ အိမ္ေထာင္ၿပဳလိုက္ေႀကာင္း သတင္းႀကားရေတာ့ခင္ခင္စန္းတေယာက္ ခ်ံဳးပြဲခ်၍ ငိုလိုက္မိသည္။ၿပီးေတာ့…….ႀကည့္ဦး….အေမယူလိုက္သည္က လူမ်ိဳးၿခား ကုလားႀကီးတ ဲ့……ဝမ္းနည္းတာလ ဲပါသည္။ယူႀကံဳးမရတာလ ဲပါသည္။ဒါေႀကာင့္ပင္ ခင္ခင္စန္းတေယာက္ရႈိက္ႀကီးတငင္ငိုေႀက ြး၍ေနမိသည္။
လူႀကံဳႏွင့္ေပးလိုက္ေသာ အေမ့ထံမွစာႏွင့္အတူဖြားေလးအတ ြက္ အိမ္ၿပင္ဖို႔ႏွင့္လိုအပ္တာသံုးဖို႔ေငြ တစ္ေသာင္းထည့္ေပးလိုက္သည္။ၿပီးေတာ့ ခင္ခင္စန္းအတ ြက္အဝတ္အစား ဝမ္းဆက္သံုးစံုႏွင့္ေင ြသံုးေထာင္ကလ ဲ သပ္သပ္ေပးလိုက္ေသးသည္။ဒါကိုႀကည့္ၿခင္းၿဖင့္အေမတေယာက္ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ၿဖင့္အပူအပင္မရွိေနႏိုင္ေတာ့မည္ဟုေတ ြး၍ ခင္ခင္စန္းတေယာက္အနည္းငယ္ေတာ့စိတ္သက္သာရာ ရသ ြားရသည္။

ရန္ကုန္မွၿပန္လာေသာ လူႀကံဳကလည္း ခင္ခင္စန္း၏မိခင္ၿဖစ္သူမေအးသန္း တစ္ေယာက္ေကာင္းစားေနေႀကာင္း အမႊန္းတင္၍ေၿပာရွာပါသည္။ဒါ့အၿပင္ မေအးသန္းက လူမ်ိဳးၿခားကိုယူလိုက္တယ္ဆိုေပမဲ့လ ဲ ေယာက်္ားၿဖစ္တ ဲ့သူက ကုလားၿဖစ္ေပမဲ့မေအးသန္းကိုေတာ္ေတာ္ပင္ဂရုစိုက္ေႀကာင္း၊အခုဆိုရင္မေအးသန္း တေယာက္ေဈးထ ဲတ ြင္ဆိုင္ထ ြက္စရာပင္မလိုေတာ့ေႀကာင္း ေၿပာၿပသၿဖင့္ တဖက္တလမ္းမွေန၍ ခင္ခင္စန္းသည္အေမ့အတ ြက္စိတ္ေအးရပါေသးသည္။
တကယ္ေတာ့ခင္ခင္စန္း အသက္က ၁၆ႏွစ္ဘ ဲ ရွိေသးသည္။အေမ၏အသက္က ခုမွ အသက္၃၅ႏွစ္ေလာက္ဘ ဲရွိေသးသည္။ခင္ခင္စန္းတို႔ဖခင္က ြယ္လ ြန္သ ြားသည္မွာ ၇ႏွစ္ေက်ာ္၈ႏွစ္မွ်ရွိၿပီၿဖစ္၍ မေအးသန္းတေယာက္ဝမ္းေရးအတ ြက္ရုန္းကန္ေၿဖရွင္း ေနရၿပီး သမီးၿဖစ္သူခင္ခင္စန္းကေတာ့ခိုကိုးရာမဲ့ေနေသာ သူမ၏က ြယ္လ ြန္သ ြားခဲ့ၿပီ ၿဖစ္ေသာ ဖခင္၏မိခင္အဖြားေလးႏွင့္အတူေဒးဒရဲၿမိဳ႔တ ြင္ေနထိုင္ခဲ့သည္ၿဖစ္သည္။

တနည္းအားၿဖင့္ ႀကည့္မည္ဆိုပါကလ ဲ တပင္လ ဲလို႔တပင္ထူတာၿဖစ္ေသာ အေမ့ကိုအၿပစ္ေၿပာစရာမရွိေပ။ထို႔ၿပင္မိခင္ၿဖစ္သူမွာလ ဲ ခုမွ ငယ္တံုးရ ြယ္တံုးၿဖစ္သၿဖင့္ အရြယ္ေကာင္းတုန္းၿဖစ္ကာ သူလ ဲ အိမ္ေထာင္ၿပဳခ်င္ရွာေပမည္ဟု ဖြားေလး၏ ေၿဖသိမ့္ေသာစကားမ်ားအရလည္း ခင္ခင္စန္း၏ ဝမ္းနည္းစိတ္ယူႀကံဳးမရသည့္ စိတ္မ်ားကိုတစိတ္တဝမ္း ေအးခ်မ္းေစေလသည္။
မိခင္ၿဖစ္သူအိမ္ေထာင္ၿပဳသည္ဟုသတင္းႀကားၿပီးတစ္လေက်ာ္ခန္႔ အႀကာတ ြင္ရြာတ ြင္ေနေသာ ခင္ခင္စန္း၏အမဝမ္းက ြဲ ဖြားေလး၏တူမတစ္ေယာက္က မိသားစုႏွင့္အတူဖြားေလး၏အိမ္သို႔ေၿပာင္းလာႀကသၿဖင့္ခင္ခင္စန္းသည္ ဖြားေလးအတ ြက္စိတ္ေအးရကာ သူမ၏အမဝမ္းက ြဲမ်ား ေၿပာင္းလာၿပီး (၁၀)ရက္ခန္႔ အႀကာတ ြင္ေတာ့မိခင္ၿဖစ္သူထံတလွည့္တေၿပာင္း အလည္အပတ္သေဘာမ်ိဳးႏွင့္ သ ြားေရာက္ေနထိုင္ရန္အတ ြက္ခင္ခင္စန္းသည္မိခင္ၿဖစ္သူရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ ထ ြက္ခြာလာခဲ့ေလေတာ့သည္။
၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀
အိမ္ေရာက္ေတာ့မိခင္ၿဖစ္သူေဒၚေအးသန္းက သမီးၿဖစ္သူခင္ခင္စန္းကို ဝမ္းသာအယ္လ ဲ ဆီးႀကိဳသည့္အတ ြက္ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္ေႀကနပ္သ ြားရသည္။
ထို႔ၿပင္မိခင္ၿဖစ္သူ၏ေယာက်္ားပေထ ြးၿဖစ္သူကလ ဲ လူမ်ိဳးၿခားဆိုေပမ ဲ့ခင္ခင္စန္းကို ေဖၚေဖၚေရႊေရႊပင္ဟိုးအရင္ကထ ဲက ရင္းႏွီးခဲ့ႀကသူေတ ြပမာ ဆက္ဆံေတာ့ခင္ခင္စန္း
တစ္ေယာက္ဝမ္းပန္းတသာၿဖစ္ရပါသည္။
ပေထ ြးၿဖစ္သူကိုမြတ္တားမွာ အသက္(၄၀)ေလာက္ရွိၿပီၿဖစ္ၿပီး ပထန္လူမ်ိဳးလ ဲစပ္ေလေတာ့ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းၿဖင့္ကိုယ္လံုးက ဗလေတာင့္ေတာင့္ႀကီး ၿဖစ္သည္။
ခင္ခင္စန္း ေရာက္လာသည္ဆိုသည္ႏွင့္မြတ္တားက ခဏအႀကာတ ြင္ အိမ္မွထ ြက္၍ ဆိုက္ကားသမားကို ဒံေပါက္ဝယ္ခိုင္းကာ ခင္ခင္စန္းကို ေကၽြးေမြးခ ဲ့သၿဖင့္
ခင္ခင္စန္းေရာ မိခင္ၿဖစ္သူမေအးသန္းတို႔ပါ ဝမ္းသာႀကည္ႏူးခဲ့ရသည္။ညေနစာကို ဒံေပါက္ထမင္းၿဖင့္သံုးေယာက္သား စားၿပီးႀကေသာအခါတ ြင္လည္း ကိုမြတ္တားက ဒီအိမ္မွာပင္ခင္ခင္စန္းအၿပီးေၿပာင္းလာၿပီး သားအမိႏွစ္ေယာက္အတူတူေနရန္ႏွင့္
ေဒးဒရဲတ ြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဖြားေလးအတ ြက္လည္း လစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စီစဥ္ေၿပာႀကားခဲ့သၿဖင့္ခင္ခင္စန္းတို႔သားအမိႏွစ္ေယာက္စလံုး ကိုမြတ္တား၏စကားကို ေခါင္းၿငိမ့္ၿပခဲ့ရေလသည္။ၿပီးေတာ့လ ဲ သားအမိႏွစ္ေယာက္စလံုး၏ရင္ထ ဲတ ြင္လည္း ကိုမြတ္တားကိုႀကိတ္၍ ေက်းဇူးတင္ေနမိႀကသည္။
၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀
ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္ကုတင္ေခါင္ရင္းဖက္ရွိမပိတ္ရေသးေသာ ၿပဴတ ြင္းေပါက္မွေန၍ ေလတစ္ခ်က္ၿဖဴးၿဖဴးေလး ဝင္၍အလာတ ြင္အသက္ကိုဝေအာင္တစ္ခ်က္ရႈလိုက္ၿပီး ကုတင္ေပၚတ ြင္လွဲလွ်က္အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ၿဖစ္ေနရာမွသူမ၏ကိုယ္လံုးကို တစ္ေစာင္းေလးလွဲလိုက္ကာ ၿပဴတင္းေပါက္ကိုလွမ္းေမွ်ာ္၍ ႀကည့္လိုက္သည္။
အၿပင္ဖက္တ ြင္လမင္းမွာ ထိန္ထိန္သာလွ်က္ရွိသည္။ခါတိုင္းလိုအခ်ိန္မ်ားကဆိုလွ်င္ ခင္ခင္စန္းအေမ့အိမ္သို႔ေရာက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အေမက ခင္ခင္စန္းရွိရာသို႔ ေရာက္လွ်င္ေသာ္၄င္း၊သားအမိႏွစ္ေယာက္အတူအိပ္ေနက်ၿဖစ္သည္။ခင္ခင္စန္းအဖို႔ အလ ြန္ပင္ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွသည္။အခုေတာ့တစ္ေယာက္ထ ဲအိပ္ေနရတာမို႔
ခင္ခင္စန္း၏ရင္ထ ဲမွာ ဟာတာတာၿဖစ္ေနရသည္။
ညကပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးကိုတိတ္ဆိတ္၍ေနရေအာင္ ဖန္တီးထားေလေတာ့တဖက္ခန္းမွတရႈဳးရႈဴး၊တရွဲရွ ဲႏွင့္ႏွစ္ေယာက္သား တိုးတိုးေလးေၿပာေနႀကေသာ စကားသံေလးမ်ားသည္တခါတရံခင္ခင္စန္းဆီသို႔ ေရာက္၍လာတတ္ပါသည္။
အစကေတာ့ဖာသိဖာသာပင္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ေတာ့ ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္နားစြင့္မိသည္။ဒီလိုနားစြင့္မိရာမွ ခင္ခင္စန္းသည္တခုခုကို စိတ္ဝင္စားလာမိသည္။ဒါကေတာ့မိမိ၏မိခင္ၿဖစ္သူနွင့္ပေထ ြးၿဖစ္သူကုလားႀကီးတို႔ ဘာလုပ္ေနႀကလ ဲဆိုတာကိုပင္ၿဖစ္သည္။ဒါကိုေတာ့ခင္ခင္စန္းသိလိုလွပါသည္။
ထိုေႀကာင့္ခင္ခင္စန္းသည္အိပ္ယာေပၚမွလူးလ ဲထ၍ နံရံဆီသို႔သ ြားသည္။ ၿပီးေတာ့နံရံတ ြင္ေတ ြ႔ရေသာအေပါက္ေသးေသးေလးမွေန၍ တဖက္ခန္းဆီသို႔ ေခ်ာင္းႀကည့္လိုက္ပါသည္။ထိုအခါတ ြင္ေတာ့ခင္ခင္စန္း၏ရင္ထ ဲတ ြင္ဖို၍ သ ြားရသည္။
သူတို႔အခန္းထ ဲတ ြင္ထ ြန္းထားေသာ နွစ္ေပ မီးေခ်ာင္း၏အလင္းေရာင္က လင္းလင္းႀကီး ၿဖစ္၍ေနသည္။
ကုတင္ႀကီးေပၚမွာေတာ့မြတ္တားက မိမိအေမ၏ကိုယ္ေပၚမွာ ခြထားၿပီး ပါးကိုနမ္းေနသည္။ဒါကိုေတ ြ႔ရသည္ကပင္ခင္ခင္စန္းအဖို႔ရင္ထ ဲမွာ ေဝဒနာကေလးတမ်ိဳးအၿဖစ္နဲ႔ခံစားေနရပါသည္။တကယ္ေတာ့ခင္ခင္စန္းသည္ တခါတရံမွ် မေတ ြ႔ဖူးေသာ မႀကံဳဘူးေသာ အၿဖစ္ကေလးကိုေတ ြ႔ႀကံဳၿမင္ေတ ြ႔ရသည္ မဟုတ္ပါလား။
ခင္ခင္စန္းသည္မ်က္ေတာင္မခတ္ဘ ဲ စူးစုိက္ႀကည့္ေနမိပါေတာ့သည္။ အေပါက္ကေလးကေသးေတာ့လ ဲ အားမရပါ။ထို႔ေႀကာင့္အေပါက္ခ်ဲ႔ရန္တခုခုကို ရွာေဖ ြပါသည္။မေတ ြ႔ရေတာ့ခင္ခင္စန္းက စိတ္ပ်က္သ ြားသည္။
ထို႔ေႀကာင့္နဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး အသာေလးမွိန္းေနလိုက္ရာ အိပ္ေပ်ာ္သလို ၿဖစ္သ ြားပါေတာ့သည္။ခင္ခင္စန္း ဘယ္အခ်ိန္ထိေမွးမွိန္းေနသည္မသိ။မိမိ၏ အိပ္ခန္းေလးမွာ တသိမ့္သိမ့္ခါေနသည္ကို သိရေသာအခါမွ ခင္ခင္စန္းလန္႔ၿပီး ႏိုးသ ြားပါေတာ့သည္။ထိုအခ်ိန္တ ြင္ေတာ့……….
“……ဖြတ္…….ဖြတ္………ဖြတ္…….”
ဟူေသာ အသံမွာလ ဲ တဖက္ခန္းမွ ဆူညံၿပီး ေပၚလာပါသည္။ခင္ခင္စန္း စိတ္ပူသ ြားပါသည္။ကုလားႀကီးက မိမိ၏မေအအား စိတ္ဆိုးၿပီး
နရင္းအုပ္ေနၿပီလားဆိုေသာ အခ်က္ကိုေတ ြးမိၿပီး ရင္တံုသ ြားသည္။ထို႔ေႀကာင့္ ကပ်ာကသီပင္ထ၍ ေစာေစာက အေပါက္ေလးကပင္
ေခ်ာင္းႀကည့္လိုက္ေသာအခါတ ြင္ေတာ့ခင္ခင္စန္းမွာ တကိုယ္လံုး ႀကက္သီးမ်ားပင္ တဖ်န္းဖ်န္းန ဲ႔ထသ ြားေလသည္။ၿမင္လိုက္ရေသာ ၿမင္က ြင္းသည္မိမိထင္သလို မဟုတ္ဘ ဲ တခါမွ်မႀကံဳဘူးေလေသာ ၿမင္က ြင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။မိမိ၏မိခင္မွာ ကိုယ္တ ြင္ အဝတ္တစံုတရာမွ် မကပ္သလို မြတ္တားႀကီးမွာလ ဲ အဝတ္အစားလံုးဝပင္မကပ္ပါ။ ၿပီးေတာ့မိမိ၏မိခင္က ေၿခႏွစ္ေခ်ာင္းကို မိုးေပၚသို႔ေၿမာက္ထားပါသည္။မြတ္တားႀကီး ကေတာ့ေပါင္ႏွစ္ခုႀကားမွေနၿပီး အားရပါးရ ေဆာင့္၍ေနသည္ကို ေတ ြ႔ရေသာအခါတ ြင္ ေတာ့ခင္ခင္စန္းအဖို႔အလ ြန္ပင္တုန္လႈပ္ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားေနရပါသည္။ဘာမ်ား လုပ္ေနပါသလ ဲဟူေသာ အေတ ြးကိုလ ဲ ေတ ြးေနမိသည္။
မြတ္တားႀကီးက ဖြတ္….ဖတ္……ဖြတ္…ဟု ၿမည္ေအာင္ ေဆာင့္လိုက္တိုင္း မေအးသန္းသည္မြတ္တားႀကီး၏လည္ပင္းကိုအားရပါးရဖက္ထား သည္ကို ခင္ခင္စန္းက ေတ ြ႔ရပါသည္။ထုိအခါတ ြင္ေတာ့ခင္ခင္စန္းမွာ အိပ္ခ်င္စိတ္မ်ားပင္ေပ်ာက္၍ သ ြားရပါသည္။
ေခ်ာင္းႀကည့္ရသည္မွာ အရသာေတ ြ႔ေနသလိုပင္ၿဖစ္ေနပါသည္။
သူတို႔ႏွစ္ဦးကေတာ့သ ဲသ ဲမဲမဲပင္။ခင္ခင္စန္းက မြတ္တားႀကီး ထိုးသ ြင္းေသာ အေပါက္မ်ိဳးကို မိမိကိုယ္တ ြင္မြတ္တားႀကီး ထိုးသ ြင္းေသာေနရာမ်ိဳးကို လက္ၿဖင့္စမ္းလိုက္ရာ ခင္ခင္စန္းသည္မိမိေစာက္ဖုတ္ကို
လက္ၿဖင့္စမ္းလိုက္မိေလသည္။
တခါတရံတ ြင္အိမ္မွာ သိမ့္သိမ့္တုန္သ ြားသည္။ခင္ခင္စန္းကေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုစမ္းၿပီး အေပါက္ခ်ဲ့ထ ြင္ရန္စဥ္းစားေနမိသည္။
“…..ဖြတ္….ဖြတ္……ဖြတ္……ဖတ္……ဖတ္…..”
အသံမွာညံၿပီး ၿမည္လို႔ပင္ထ ြက္လာပါေတာ့သည္။ထိုအခါတ ြင္ေတာ့မေအးသန္းသည္ သူမ၏ဖင္ႀကီးကို ေကာ့ကာ ေကာ့ကာေပးလိုက္ပါ၏။မြတ္တားႀကီးကေတာ့ အားရပါးရေလးပင္ေဆာင့္သ ြင္းေနပါေတာ့သည္။
ၿပီးေတာ့မြတ္တားႀကီးက အၿငိမ္မေနပါ။လက္ႏွစ္ဖက္ၿဖင့္မေအးသန္း၏ ႏို႔ႏွစ္လံုးကိုအားရပါးရဆုတ္နယ္လိုက္ပါေတာ့သည္။မေအးသန္းကေတာ့ မြတ္တားႀကီးကိုတအားပင္ဖက္ထားသည္ကို ေတ ြ႔ရေလသည္။
ထို႔ေနာက္မေအးသန္း၏ႏႈတ္ခမ္းကိုမြတ္တားႀကီးက စုပ္ယူသည္။ၿပီးေတာ့ ႏို႔သီးထိပ္ကို စုပ္ယူသည္။သူတို႔ႏွစ္ဦးက အလုပ္မ်ားေနပါေတာ့သည္။ထိုအခါတ ြင္ေတာ့ ခင္ခင္စန္းမွာ တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ရဲဘ ဲ ၿငိမ္ၿပီးေတာ့အသာေလး ေခ်ာင္းေနသည္။ တေလာကလံုး တိတ္ဆိတ္၍ေနစဥ္မွာပင္အိမ္ေရွ႔ဧည့္ခန္းထ ဲရွိသံစံုနာရီႀကီးက တိတ္ဆိတ္မႈကို ၿဖိဳခြင္းလိုက္သည္။
“…….မေအး…..” “…….ရွင္……”
“…..အားႀကီးခ်စ္တယ္လား…..ကိုမြတ္တားကို…..”
“……ခ်စ္တယ္……ခ်စ္တယ္………ကိုမြတ္တားကိုမေအးအားႀကီးခ်စ္တာဘ ဲ…”
မေအးသန္းက ဤသို႔ခ်စ္ေရးၿပန္၍ႀကဴလိုက္သည္။ထိုအခါတ ြင္ေတာ့ကိုမြတ္တားက မေအးသန္း၏ႏို႔ကိုဆ ြဲကာေဆာင့္ၿပန္သည္။ဤတခါတ ြင္ေတာ့အေဆာင့္ၿမန္သည္ဟု ခင္ခင္စန္းကထင္ပါသည္။ဟုတ္ပါသည္။အလ ြန္ပင္ေဆာင့္ခ်က္ေတ ြကၿမန္ဆန္ေနပါ၏
ငါးမိနစ္ေက်ာ္ဆယ္မိနစ္ေလာက္ႀကာေသာအခါတ ြင္ေတာ့မြတ္တားႀကီး၏ ေဆာင့္ရွိန္မွာေႏွး၍လာသည္။အတင္းဖိသ ြင္း၏။တ ြန္႔လိန္လို႔လ ဲသ ြား၏။မေအးသန္း၏ ပါးကိုလ ဲ ရႊတ္ကန ဲေနေအာင္နမ္းလိုက္သည္။
ခင္ခင္စန္းကေတာ့ဘယ္လိုေဝဒနာမ်ိဳးမွန္း မသိေသာခံစားမႈၿဖင့္ အေနရခက္ေနပါေတာ့၏။ဟုတ္ပါသည္။တကယ္ေတာ့အေနရခက္ေနပါၿပီ။ဘာကို ခံစားရသည္ေတာ့မသိပါ။မ်က္စိထ ဲမွာေတာ့တစ္မ်ိဳးႀကီးပင္ၿဖစ္လို႔ေနသည္။ ခင္ခင္စန္းသည္မ်က္လံုးကိုခြာၿပီး သက္ၿပင္းကိုတိုးတိုးေလးခ်လိုက္ၿပီး နဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး စဥ္းစားလိုက္ၿပန္သည္။
ထိုအခ်ိန္တ ြင္တအိမ္လံုး ညိမ္သက္လို႔ေနသည္။ခင္ခင္စန္းသည္ အာသာမေၿပေသးဘ ဲ လူးလ ဲထကာ အေပါက္ဆီသို႔မ်က္စိေရာက္သ ြားၿပန္သည္။ ထိုအခါတ ြင္ေတာ့ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္မ်က္လံုးၿပဴးသ ြားရသည္။အေႀကာင္းကေတာ့ မြတ္တားႀကီး၏လီးေခ်ာင္းႀကီးကို မိခင္ၿဖစ္သူမေအးသန္းက တယုတယႏွင့္အဝတ္ၿဖင့္ သုတ္ေပးေနသည္။မြတ္တားႀကီး၏ လီးေခ်ာင္းႀကီးမွာ မဲမဲတုတ္တုတ္ႀကီးၿဖစ္ၿပီး ရွစ္လက္မနီးပါးခန္႔ရွည္သည္။
မြတ္တားႀကီးေရာ မေအးသန္းပါ အဝတ္ပင္မဝတ္ႀကေသးပါ။ခင္ခင္စန္းက ႀကက္သီးပင္ထ၍သ ြားသည္။တကယ္ေတာ့ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္တစ္သက္ႏွင့္ တကိုယ္မွာ ဤလိုအေခ်ာင္းႀကီးမ်ိဳး တခါမွ်မေတ ြ႔ဖူးခဲ့ေပ။ခင္ခင္စန္းကေတာ့
အသက္ပင္ရဲရဲ မရႈရဲဘ ဲအေပါက္မွေန၍ စူးစိုက္ၿပီးေခ်ာင္းေၿမာင္းေနပါသည္။
သူမဘဝမွာ ပထမဦးဆံုး ထိုသို႔ၿမင္ရေတာ့လ ဲ စိတ္ထ ဲမွာ မရုိးမရြၿဖစ္ေနမိပါသည္။ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္ရုတ္တရက္အေပါက္မွ မ်က္လံုးကို ခြာလို႔မရခဲ့ပါ။
အတန္ႀကာေအာင္စူးစိုက္လို႔ႀကည့္ေနၿပီး သက္ၿပင္းကို အခါခါခ်ေနမိသည္။ ရင္ထ ဲမွာ တဒိတ္ဒိတ္ခံုၿမည္လို႔ေနသည္။ဘယ္သို႔ေသာ ေဝဒနာမ်ိဳးပါနည္း။ခင္ခင္စန္း အဖို႔ကေတာ့အေၿဖရွာလို႔မရေတာ့ပါ။
ဒါေတ ြဟာ အရသာေတ ြလား။ခင္ခင္စန္းက
သူမစိတ္ထ ဲမွာထင္တာေတ ြကိုေရွာက္ေတ ြးေနသည္။ဟုတ္ပါ၏။တကယ္ေတာ့ ေတ ြးစရာပင္မဟုတ္ပါလား။
ခင္ခင္စန္း၏စိတ္ထ ဲတ ြင္ဘယ္လိုၿဖစ္လာသည္ေတာ့မသိပါ။ေနာက္ဆံုး ေတာ့ထိုအေပါက္ခ်ဲ႔ထ ြင္ေရးထက္ေခ်ာင္းေၿမာင္းေရးက သူမအတ ြက္ပို၍ အေရးႀကီး လာသည္။ခင္ခင္စန္းသည္အေပါက္ေလးကို မခ်ဲ ႔ဘ ဲ ဒီအတိုင္းဘ ဲ အားရပါးရ ေခ်ာင္းပါသည္။တဖက္ခန္းအတ ြင္းမွာေတာ့ပတ္ဝန္းက်င္ကို
ဘာမွ်အေရးမစိုက္ေတာ့သည့္အလားပင္ၿဖစ္ခ်င္တာမ်ားၿဖစ္ေနႀကပါေတာ့၏။ “……မေအး….” “……ရွင္……ကိုမြတ္တား……”
“…..ေမာသလား…….ဟင္….” “……ဟင့္အင္း….မေမာပါဘူး…..” “……ဟ ဲ….ဟ ဲ…..မေအးက သိပ္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာဘ ဲ…..”
မြတ္တားႀကီးက ဒီလိုပင္ညဳၿပီး သူ႔မိန္းမ မေအးသန္းကို နမ္းလိုက္ေသာအခါတ ြင္ေတာ့ မေအးသန္းက…………….
“…….ဟင္း……ဒါပဲေနာ္…….ကိုမြတ္တား…….ေနာက္ဆိုအူေႀကာင္ေႀကာင္မလုပ္နဲ႔….”
ေၿပာေၿပာဆိုဆို မေအးသန္းက မြတ္တားႀကီး၏လီးေခ်ာင္းႀကီးကိုဆ ြဲ၍ ကလိလိုက္ေသာအခါတ ြင္ေတာ့တုတ္ၿဖိဳးသ ြယ္လ်ေသာ မြတ္တားႀကီး၏ လီးေခ်ာင္းႀကီးမွာ တမုဟုတ္ခ်င္းပင္ေထာင္၍ထလာေသာအခါတ ြင္ေတာ့ ေခ်ာင္းႀကည့္ေနေသာ ခင္ခင္စန္းပင္လန္႔ၿပီးသ ြားရသည္။ဟုတ္ပါသည္။ အလ ြန္လန္႔စရာေကာင္းေသာ အရာပင္ၿဖစ္ပါသည္။ထို႔ေႀကာင့္လ ဲ မေအးသန္းက မြတ္တားႀကီးကိုအသ ဲစြ ဲေနရသည္မဟုတ္ပါလား…………..။
“…..မေအးကိုေလ……ကိုမြတ္တား…..ဘယ္ေတာ့မွ….မပစ္ဘူး……စိတ္ခ်…..”
မေအးသန္းကေတာ့အားရေႀကနပ္စ ြာႏွင့္ၿပံဳးၿပီး မြတ္တားႀကီး၏လီးေခ်ာင္းႀကီးကို သံုးေလးခ်က္ပင္ဂြင္းေဆာင့္သလိုေဆာင့္ေပးလိုက္ေသာအခါတ ြင္ေတာ့ မြတ္တားႀကီးမွာ မေနႏိုင္ေတာ့ဘ ဲ မေအးသန္းကိုတ ဲ့တ ဲ့အိပ္ေစၿပီး သူကအေပၚမွ ထုိင္ကာ မေအးသန္း၏မို႔ေမာင္ေနေသာ ေစာက္ဖုတ္ကို ေသခ်ာစြာ ႀကည့္ေနပါ၏။ မေအးသန္း၏မ်က္ႏွာေလးမွာ ခ်စ္စရာအလ ြန္ေကာင္းေနၿပီး ႀက ြရြေနေသာ ႏို႔ႏွစ္လံုးကလ ဲ ေတာင္ပူစာကေလးႏွစ္လံုးပမာ မို႔ေမာက္ေနပါ၏။ၿပီးေတာ့ေအာက္သို႔ ဆက္ႀကည့္လိုက္ေတာ့ေပါင္ႏွစ္လံုး၏ထိပ္မွာ မို႔ေမာက္အံုႀက ြေနေသာ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးက ၿပဴးၿပီး လာပါ လာပါ ကိုမြတ္တားရယ္ဟုေခၚေနသေယာင္ေယာင္ ၿဖစ္ေနသည္။ၿပီးေတာ့အေမႊးမဲမဲေတ ြက ထိပ္မွာစုၿပီးေနကာ အက္က ြဲလုရွိေနေသာ အက ြဲေႀကာင္းေလးက ၿပဴးအက္လို႔ေနပါသည္။
ထိုအခါတ ြင္ေတာ့မြတ္တားႀကီးက မေအးသန္း၏ဒူးႏွစ္လံုးကိုအေပၚသို႔ ေၿမာက္ေပးလိုက္ၿပန္၏။ထိုအခါ မေအးသန္း၏အဖုတ္မွာႀက ြၿပီး
ေၿမာက္တက္လာပါသည္။မြတ္တားႀကီးက အသင့္ထားရွိေသာ အိပ္ရာနံေဘးမွ အခုတစ္ခုကိုယူၿပီး မေအးသန္း၏ဖင္ေအာက္ကိုထိုးၿပီးခုေပးလိုက္ပါသည္။ထိုသို႔ ခုေပးၿပီးေသာအခါတ ြင္ေတာ့မြတ္တားႀကီးက သူ၏လီးေခ်ာင္းႀကီးကိုကိုင္ၿပီး အသာကေလးပင္မေအးသန္း၏အဖုတ္အတ ြင္းသို႔သ ြင္းလိုက္ေသာအခါတ ြင္
မေအးသန္းသည္မ်က္လံုးေလးမ်ားေမွးၿပီးက်သ ြားပါေတာ့သည္။
ခင္ခင္စန္းကေတာ့ခ်က္ခ်င္းပင္ရင္ထ ဲမွာ ေမာ၍လာရသည္။ၿပီးေတာ့ သူမ၏အဖုတ္ကိုသူမလက္ႏွင့္ၿပန္စမ္းလုိက္မိပါသည္။ႀကက္သီးမ်ားပင္တကိုယ္လံုး ထသ ြားရွာရသည္။ဟုတ္ပါသည္။တကယ္ေတာ့ခင္ခင္စန္းအဖို႔
ႀကက္သီးထစရာပင္။ဒီမွ်ေလာက္ႀကီးမားေသာ လီးေခ်ာင္းႀကီးက အဖုတ္အတ ြင္းသို႔ ဝင္သ ြားၿခင္းသည္ေႀကာက္စရာ လန္႔စရာႀကီးပင္မဟုတ္ပါလား။
ခင္ခင္စန္းက မိမိအဖုတ္ကိုကိုင္ၿပီး ေငးေမာေနမိသည္။မြတ္တားက သူ၏လီးႀကီးကိုအသာေလး ထိုးသ ြင္းဆ ြဲထုတ္ႏွင့္အလုပ္မ်ားေနပါသည္။ခဏအႀကာ တ ြင္ေတာ့မြတ္တားက ႀကမ္း၍လာပါၿပီ။သူ၏လီးႀကီးကိုတအားေဆာင့္၍ေနသည္။
“……ဖြတ္……ဖတ္…….စြတ္……ဖြတ္……”
ဟူေသာအသံေတ ြမွာ ဆူညံ၍ေနသည္။မေအးသန္းကေတာ့လူးလ ြန္႔ၿပီး အရသာကို ခံစားေနသည္။မြတ္တားက နင္းကန္ေဆာင့္လိုက္ေသာအခါတ ြင္ေတာ့……….
“……အို…..ကၽြတ္….ကၽြတ္…..အား……ကိုမြတ္တားရယ္…..ေဆာင့္ပါ…..သိပ္ေကာင္း တယ္……အား…..”
“………..ဟ ဲ…..ဟ ဲ…………ေကာင္းတယ္လား…….”
“……..ေကာင္းတယ္…….ဟင့္….”
ထိုအခါတ ြင္ေတာ့မြတ္တားက နင္းကန္၍ေဆာင့္ေပးသည္။မေအးသန္းကေတာ့ အရသာတ ြင္းထ ဲမွာ လူးပ်ံ၍ေနေတာ့သည္။
ခင္ခင္စန္းကေတာ့အၿဖစ္အပ်က္မ်ားကိုမ်က္ေတာင္မခတ္ႏိုင္ေတာ့ဘ ဲ ရွိေနသည္။ဘယ္လိုအရသာၿဖင့္ဘယ္လိုေကာင္းပါလိမ့္ဟူေသာအေတ ြးမ်ားကို ေတ ြးၿပီးေသာအခါတ ြင္စိတ္ေမာလူေမာၿဖင့္အိပ္ယာေပၚသုိ႔ပက္လက္လွန္ခ်လိုက္
ပါေတာ့သည္။ၿပီးေတာ့ခင္ခင္စန္း၏မ်က္လံုးေလးေတ ြက စင္းၿပီး က်သ ြားရရွာသည္။ မႀကာမွီမွာပင္ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္အိပ္ေပ်ာ္၍သ ြားရေလေတာ့သည္။
၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀
ဤေန႔အဖို႔ကေတာ့ခင္ခင္စန္းအဖို႔ထူးထူးၿခားၿခားႀကီးၿဖစ္ေနပါသည္။မိခင္ၿဖစ္သူ မေအးသန္းကေတာ့ထံုးစံအတိုင္း ေဈးသို႔ကဗ်ာကသီထ ြက္၍သ ြားသည္။
မြတ္တားက အိ္မ္ေရွ႔တ ြင္ထိုင္ကာသတင္းစာဖတ္၍ေနသည္။ထိုအခ်ိန္တ ြင္ ခင္ခင္စန္းက မြတ္တားအနီးမွဟန္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ၿဖတ္၍ေလွ်ာက္သည္။
မို႔ေမာက္ေနေသာ ေရႊရင္အစံု၊လမ္းေလွ်ာက္လိုက္တိုင္း နိမ့္ခ်ီၿမင့္ခ်ီၿဖင့္ ၿဖစ္ေနေသာ တင္ပဆံု တေပြ႔တပိုက္ႀကီးတို႔ကို မြတ္တားက သူ႔လက္ထ ဲမွာ သတင္းစာကို ေက်ာ္၍ အာသာငမ္းငမ္းၿဖင့္ ႀကည့္ေနမိသည္။
ၿပီးေတာ့မြတ္တား၏စိတ္မွာလ ဲ မရုိးမရ ြၿဖစ္၍လာရသည္။ဟုတ္ပါသည္။ ခင္ခင္စန္းကလ ဲ မြတ္တားႀကီးစိတ္မရုိးမရြၿဖစ္လာေအာင္လုပ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။
“…….ဦးေလး…….ေကာ္ဖီေသာက္မလား……”
“…..ေအး……ေသာက္တာေပါ့…..”
ခင္ခင္စန္းက ေရခ်ိဳးရန္အတ ြက္အင္းက်ီမ်ားကိုခၽြတ္ၿပီး ထဘီရင္ရွားႏွင့္ သဘက္ပိုင္းေလးကို မလံု႔တလံုေလး ၿခံဳၿပီးေတာ့မြတ္တား၏အနားသို႔ တစ္ေခါက္ၿပန္လာၿပီး ေကာ္ဖီမစ္ေသာက္ရန္ေမးလာပါသည္။
ထိုအခါတ ြင္မြတ္တားက ေသာက္ရန္အေၿဖေပးသၿဖင့္ခင္ခင္စန္းက ေကာ္ဖီကို သ ြားထည့္ၿပီး မြတ္တားဆီသို႔ ၿပန္လာကေပ၏။မြတ္တားကေတာ့ခင္ခင္စန္း၏ေရႊရင္အံု ဆီသို႔မ်က္လံုးၿပဴးၿပီး ႀကည့္ေနပါသည္။အင္းက်ီခၽြတ္ထားၿပီး ထဘီရင္ရွားၿဖင့္ ၿဖစ္ေသာေႀကာင့္ဝါဝင္းေနေသာ ခင္ခင္စန္း၏အသားတို႔မွာ မြတ္တား၏မ်က္လံုးထ ဲတ ြင္
ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းကာ လွခ်င္တိုင္း လွေနသည္။ထိုအခါတ ြင္ေတာ့ခင္ခင္စန္းမွာ ေဝဒနာတစ္မ်ိဳးကို ခံစားလိုက္ရပါသည္။
“…..အဟင့္…..ကိုမြတ္တားႀကီးကလ ဲ……”
မြတ္တားက သူမကို ႀကည့္လွ်က္က ေကာ္ဖီခြက္ကို စားပြဲေပၚသုိ႔တင္ၿပီး မတ္တပ္ရပ္လိုက္သည္။ၿပီးေတာ့…………………….
“……ခင္စန္းက သိပ္ခ်စ္စရာေကာင္းတ ဲ့ေကာင္မေလးဘ ဲ….ကိုမြတ္တားကေတာ့ ခင္စန္းကိုသိပ္ခ်စ္ေနမိတယ္…….”
မြတ္တားက ေၿပာေၿပာဆိုဆို ခင္ခင္စန္း၏လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ကို ဆုတ္ကိုင္လိုက္ပါသည္။ၿပီးေတာ့ခင္စန္း၏ႏႈတ္ခမ္းသားကိုလ်င္ၿမန္စြာပင္ စုတ္လိုက္ပါသည္။လက္တစ္ဖက္ကလည္း ခင္ခင္စန္း၏ေရႊရင္အံုေပၚသို႔လမ္းလိုက္ၿပီး
ႏို႔သီးေခါင္းေလးမ်ားကိုဆုတ္ေခ်ေပးေနပါသည္။က်န္လက္တစ္ဖက္ကမူခင္ခင္စန္း၏
ေစာက္ဖုတ္အစိေလးကိုထဘီေပၚမွေန၍ပြတ္ဆ ြဲကလိေပးေနပါသည္။ကိုမြတ္တားႀကီး ၏အကိုင္အတ ြယ္ညက္ေညာမႈေႀကာင့္အပ်ိဳရုိင္းကေလး ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္ ဖီလင္မ်ား တက္လာပါသည္။
“…….ေပါင္ကိုနဲန ဲကားေပးပါလား………ခင္ခင္စန္း….”
“…..ဟင့္အင္း……ေႀကာက္တယ္….”
“…….မေႀကာက္ပါနဲ႔ေကာင္းတယ္….ကား….”
“……ဟင့္အင္း…..”
ခင္ခင္စန္းကဒါဘ ဲေၿပာ၏။ထိုအခါတ ြင္ေတာ့မြတ္တားက ၿပံဳးလို႔သာေနသည္။ မြတ္တားက ဘယ္လိုလုပ္ရမည္ကို ေတ ြးေနပါသည္။
မြတ္တားက သူ၏လီးေခ်ာင္းႀကီးကို ခင္ခင္စန္း၏အဖုတ္အေပၚနားသို႔ေထာက္၍ ကပ္ေပးထားသည္။ပူေႏြးေသာ အေတ ြ႔က ခင္ခင္စန္း၏စိတ္ေတ ြကိုလႈပ္ရွား လာေစပါေတာ့သည္။
အတန္ႀကာေသာအခါတ ြင္ေတာ့မြတ္တားက ခင္ခင္စန္း၏ခါးကို ကလိလိုက္ရာ ခင္ခင္စန္းမွာ ေယာင္ၿပီးလူးလ ြန္႔သ ြားသၿဖင့္သူမ၏ေပါင္ၿဖဴၿဖဴေလး ႏွစ္ေခ်ာင္းမွာ ကား၍ထ ြက္သ ြားပါေတာ့သည္။ထိုအခါတ ြင္အက ြက္ေကာင္းကို ေစာင့္ေနေသာ မြတ္တားက ခ်က္ၿခင္းပင္ခင္ခင္စန္း၏ေပါင္ႀကားထ ဲသို႔ ဝင္လိုက္ေသာအခါတ ြင္ေတာ့ခင္ခင္စန္းမွာ ဘာမွ မတတ္ႏို္င္ေတာ့ေခ်။
မြတ္တားက ခင္ခင္စန္း၏ႏို႔ကို ငံုကာစို႔ၿပီးေတာ့ခင္ခင္စန္း၏ အဖုတ္ဝကို ေတ့လိုက္ေသာအခါ ခင္ခင္စန္းမွာ ဘယ္လိုၿဖစ္သ ြားမွန္းမသိဘ ဲ တဆတ္ဆတ္တုန္ ေနမိေတာ့သည္။မြတ္တားက အသာေလးပင္ေခ်ာ့ကာ ေခ်ာ့ကာၿဖင့္သ ြင္းပါသည္။ ဟုတ္ပါ၏။ခင္ခင္စန္းလို ႏုႏုနယ္နယ္ေလးက အသ ြင္းရခက္ပါသည္မဟုတ္ပါလား။ ခဏအႀကာမွာပင္မြတ္တားကစိတ္ကို မထိန္းႏိုင္ၿဖစ္လာသည္။ခင္ခင္စန္း၏ ေပါင္ႏွစ္လံုးကိုအေပၚသို႔ဆ ြဲတင္လိုက္သည္။ထိုအခါတ ြင္ခင္ခင္စန္း၏အဖုတ္ အက ြဲေႀကာင္းေလးက ပို၍ဟသ ြားသည္။ဤအခိုက္အတန္႔မွာပင္စိတ္မထိန္းႏိုင္ၿဖစ္၍ သ ြားရေသာ မြတ္တားက ဖိၿပီး ေဆာင့္ထိုးလိုက္ရာ
“……အမေလး….အေမ့…….ကၽြတ္….ကၽြတ္……အမေလး……နာတယ္…..အဟီး.”
ခင္ခင္စန္းမွာ ဘယ္လိုၿဖစ္သ ြားသည္ေတာ့မသိပါ။မ်က္ရည္မ်ားပင္ေဝကာ မြတ္တား၏ ရင္ဘတ္ကို အတင္းပင္တ ြန္းထားလို္က္မိသည္။
“……မရုန္းနဲ႔…..ကန္မေလး……..ရုန္းရင္နာတယ္…..”
ခင္ခင္စန္းကေတာ့ခ်က္ခ်င္းပင္စိတ္ကုန္သ ြားပါ၏။ဘာအရသာလ ဲ ဘယ္မွာ ေကာင္းလို႔လ ဲ ဟုေတ ြးမိလိုက္ပါသည္။မြတ္တားကေတာ့အဆံုးထိဝင္သ ြားသၿဖင့္
ေႀကနပ္သ ြားရသည္။
ခင္ခင္စန္းမွာ နာက်င္မႈကိုခံစားေနရၿပီး မလႈပ္မယွက္သာ ၿဖစ္ေနပါေတာ့သည္။မြတ္တားက အသာၿငိ္မ္ေနၿပီးမွ ခင္ခင္စန္း၏ႏႈတ္ခမ္းေတ ြကို စုပ္လိုက္သည္။ၿပီးေတာ့သူမ၏ႏို႔ေတ ြကိုဆုတ္နယ္ေခ်မ ြ၍ ေပးလိုက္ေသးသည္။
ႏို႔သီးေလးကို ငံု႔၍ စို႔ၿပီးေတာ့အသာေလး ထုတ္လိုက္သ ြင္းလိုက္ လုပ္ေပးလိုက္သည္။
ေစာက္ေခါင္းထ ဲတ ြင္ထ ြက္ေနေသာ အရည္တို႔ေႀကာင့္ေကာင္းလာသည္။ ေခ်ာင္လာသည္။ဘယ္လိုအရသာမ်ိဳးမွန္းမသိေသာ အရသာမ်ိဳးကို ခံစားေနရသည္။
ထိုအခါမွပင္ခင္ခင္စန္းက မြတ္တားအား တ ြန္းဖယ္ပစ္ရမည့္အစား ဖက္၍ ထားလိုက္မိပါေတာ့သည္။ခင္ခင္စန္းမွာ ေလးငါးႀကိမ္မွ် က်င္တက္သ ြားကာ နတ္ၿပည္သို႔ေရာက္ေနသလားဟုပင္ထင္မွတ္ေနရသည္။ထိုအခါမွ အရသာကို သိလာရသည္။မြတ္တားကေတာ့စိတ္ရွိသလိုပင္ေဆာင့္၍ေနသည္။
ထိုအခ်ိန္မွာပင္နာရီမွကိုးနာရီထိုးသံႀကားလိုက္ရသည္။သူ႔အေမ ကိုးနာရီေလာက္ၿပန္ေရာက္မည္ဟု မွာသ ြားသည္။
“…….ေဟာ…….ေမေမၿပန္လာေတာ့မယ္……”
ထိုအခါက်မွ မြတ္တားက ကပ်ာကသီၿဖင့္ဆင္းလိုက္သည္။ခင္ခင္စန္းကေတာ့ ဂမူးရႈထိုးႏွင့္ေရခ်ိဳးခန္းဆီသို႔ေၿပး၍ထ ြက္သ ြားပါေလေတာ့သည္။တကယ္ေတာ့
မြတ္တားက ေအးသန္းသိသ ြားမည္ကိုစိုးရိမ္ပါ၏။မေအးသန္းက(၉)နာရီေက်ာ္သည္ႏွင့္ ေဈးမွကဗ်ာကသီႏွင့္ၿပန္လာသည္။ၿပီးေတာ့ဝတၱရားမပ်က္ပင္ခ်က္ၿပဳတ္ရပါ၏။
ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္ကေတာ့ေရခ်ိဳးရင္းၿဖင့္ပူစပ္ပူေလာင္ႏွင့္ေဝဒနာ တစ္ရပ္ကို ခံစားေနရသည္။ဘာေႀကာင့္မိမိသည္မြတ္တားႀကီး၏ ခ်ယ္လွယ္ၿခင္းကို
ခံလိုက္ရပါသနည္း။ခင္ခင္စန္းသည္အေတ ြးမ်ားေတ ြးၿပီးေတာ့ေမးခြန္းထုတ္ေနမိသည္။ ထိုအခ်ိန္တ ြင္မြတ္တားကလ ဲ ရင္ထ ဲမွာ တထိတ္ထိတ္ၿဖင့္သတင္းစာကို ဖတ္၍ ေနသည္။အကယ္၍ မေအးသန္းသိသ ြားလွ်င္မီးပြင့္သ ြားမည္မဟုတ္ပါလား။ ေတာ္ပါေသးသည္။ထိုေန႔မွာေတာ့ေအးေအးေဆးေဆးပင္ၿဖစ္သ ြားသည္။
ညမိုးခ်ဳပ္ေသာအခါတ ြင္ေတာ့မြတ္တားက အားၿဖစ္ေစသည့္ ေဆးႏွင့္စိမ္ထားေသာ အရက္ကိုေသာက္သည္။ၿပီးေတာ့ညေနပိုင္းက မေအးသန္း ဂရုတစိုက္လုပ္ေပးထားေသာ ႀကက္ဥဟတ္ဘ ြိဳင္ပူပူေႏြးေႏြးကို ႏြားႏို႔ၿဖင့္ ေသာက္ထားေသးသည္။ဒါမွအားရွိမည္မဟုတ္ပါလား။
ထို႔ေနာက္တ ြင္ေတာ့ခင္ခင္စန္းက အိပ္ရာထ ဲသို႔အေစာႀကီးဝင္ၿပီးေနာက္ မနက္ပိုင္းကၿဖစ္ခဲ့ရေသာ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားကိုတစိမ့္စိမ့္ေတ ြးၿပီးေက်ာခ်မ္းေနမိသည္။
တကယ္ေက်ာခ်မ္းစရာပင္မဟုတ္ပါလား။ပထမေတာ့နာက်င္ေသာေဝဒနာကို ခံစားရပါသည္။ေနာက္ေတာ့ဘယ္လိုအရသာမွန္းမသိေသာ အရသာမ်ိဳးကို ခင္ခင္စန္း ခံစားရသည္။ခင္ခင္စန္းသည္မြတ္တားကိုသတိရလွ်က္ေနရေလေတာ့သည္။
ဒီညအဖို႔ေတာ့ခင္ခင္စန္းသည္ဘယ္လိုအိပ္ရမည္ကိုေတ ြးလို႔မရပါ။ဤသိုၿဖင့္ တေၿဖးေၿဖးပင္အေမွာင္ထုသည္ႀကီးစိုး၍လာရေလသည္။ဤညေတာ့ခင္ခင္စန္းသည္ မေန႔ကညလို မီးမထ ြန္းေတာ့ပါ။အသံကိုလ ဲ လံုးဝမၿပဳဘ ဲ တိတ္တိတ္ကေလး ပင္ေနခဲ့သည္။
အားေဆးစိမ္ထားေသာ အရက္ကိုေသာက္ေနေသာ မြတ္တားက မေအးသန္းကိုအတင္းတိုက္တ ြန္း၍ အရက္ကိုေသာက္ခိုင္း၏။ မြတ္တားက မေအးသန္းကိုေခ်ာ့ေမာ့၍ သံုးေလးခြက္မွ်တိုက္ၿပီးေသာအခါတ ြင္ေတာ့အိပ္ခန္းဆီသို႔ မြတ္တားကေခၚ၍သ ြားေလေတာ့သည္။
မေအးသန္းသည္အရက္ရွိန္ေလး နဲနဲရလာေသာအခါတ ြင္ေတာ့သူမ၏
ေသ ြးသားေတ ြမွာ ေသာင္းက်န္းလာသည္။ထိုအခါတ ြင္မြတ္တား၏လီးေခ်ာင္းႀကီးကို သူမသည္ဆ ြဲကာကစားေနပါေတာ့သည္။ထိုအခ်ိန္တ ြင္မြတ္တား၏လီးေခ်ာင္းႀကီးမွာ ေထာင္းကန ဲ ေထာင္တက္လာေသာအခါတ ြင္ေတာ့မြတ္တားႀကီးက ဝတ္ထားေသာ အဝတ္ေတ ြကို ခၽြတ္လိုက္ပါသည္။
ၿပီးေတာ့မေအးသန္း ဝတ္ထားေသာ အဝတ္မ်ားကိုလ ဲ မြတ္တားႀကီးက ကဗ်ာကသီႏွင့္ခၽြတ္လိုက္ပါသည္။မႀကာမွီမွာပင္မေအးသန္း၏ၿဖဴၿဖဴေဖြးေဖြး ကိုယ္လံုးတီးႀကီးမွာ မြတ္တား၏ရင္ခြင္ထ ဲတ ြင္ေပ်ာ့ေၿပာင္း၍ပါလာေတာ့သည္။
ထိုအခ်ိန္တ ြင္ေခ်ာင္းႀကည့္ေနေသာ ခင္ခင္စန္းမွာ တကိုယ္လံုး ပူထူဖိန္းရွိန္းလို႔လာသည္။ရင္ထ ဲမွာလ ဲ ဟာတာတာႀကီးႏွင့္တခုခုကိုလိုခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ားက ၿပင္းၿပေနမိသည္။ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ အေပါက္မွ မ်က္လံုးက မခြာႏိုင္ေတာ့ပါ။ခင္ခင္စန္းကေတာ့ရင္ကေလးေမာေနရွာပါသည္။
မြတ္တားသည္မေအးသန္း၏ပါးကို ရႊတ္ကနဲၿမည္ေအာင္နမ္းလိုက္သည္။ ၿပီးေတာ့မေအးသန္း၏ႏို႔ႀကီးေတ ြကိုဆုတ္နယ္လို႔ေပးေနသည္။ထိုအခ်ိန္တ ြင္ မေအးသန္းက တအင္းအင္းၿဖင့္အာသာၿပင္းၿပလို႔ေနပါေတာ့သည္။ထို႔ေႀကာင့္ပင္ မေအးသန္းက မြတ္တား၏လီးေခ်ာင္းႀကီးကိုဆ ြဲၿပီး သူမအဖုတ္ရွိရာသို႔ေခၚေနပါသည္။
မြတ္တားကေတာ့ထံုးစံအတိုင္းကလိ၍ေနသည္။အတန္ႀကာေသာ အခါတ ြင္ေတာ့မြတ္တားႀကီးသည္ကုတင္ေပၚမွဆင္းလိုက္သည္။ၿပီးေတာ့ မေအးသန္း၏တင္ပါးကိုကုတင္ေစာင္းသုိ႔အသာေလးဆ ြဲယူလိုက္ေသာအခါတ ြင္ေတာ့ မေအးသန္းမွာ အလိုက္သင့္ေလးပင္ပါ၍လာေတာ့သည္။
မြတ္တားက မေအးသန္း၏ေၿခႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပုခံုးေပၚတင္လိုက္ေသာအခါ တ ြင္ေတာ့မေအးသန္း၏မို႔ခံုးေနေသာ အဖုတ္သည္မြတ္တား၏ မာေတာင္၍ေနေသာ လီးေခ်ာင္းႀကီးႏွင့္တ ဲ့တ ဲ့မတ္မတ္ၿဖစ္၍သ ြားသည္။
ထိုအခါတ ြင္ေတာ့မြတ္တားႀကီးက တည့္တည့္မတ္မတ္ပင္ခ်ိန္ရြယ္ၿပီး ေဆာင့္၍ သ ြင္းလိုက္ေတာ့သည္။
“….အင္း…..ကၽြတ္….ကၽြတ္……ကၽြတ္…….ကိုမြတ္တားေဆာင့္ပါက ြယ္……”
မေအးသန္းကေတာ့ဘာကိုမွ ဂရုမၿပဳႏိုင္ေတာ့ပါ။သူမ၏ၿပင္းၿပေနေသာ လိုအင္ဆႏၵ ကိုသာလွ်င္ေစၿပီးေတာ့တဟင္းဟင္းႏွင့္တဏွာေဇာေတ ြႀက ြေနပါသည္။
“……ေကာင္းလား……မေအးသန္း…”
“…..ေကာင္းတယ္……..ကိုမြတ္တား….”
မေအးသန္းကေတာ့ဒီလိုပင္အေၿဖေပးလိုက္သည္။ထိုအခါတ ြင္ေတာ့ မြတ္တားႀကီးကေတာ့အားရပါးရ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ေဆာင့္ပါေတာ့သည္။
“….ဖြပ္…..ဖြတ္……ဖတ္….ဖတ္…….ၿဗစ္…..” ဟူေသာ အသံတို႔မွာ တအိမ္လံုးကို လႊမ္းမိုးထားပါေတာ့သည္။ထိုအခါတ ြင္ေတာ့ခင္ခင္စန္းမွာ စိတ္မၿငိမ္ႏိုင္ဘ ဲ ခံစားမႈေတ ြ ၿပင္းေနပါေတာ့သည္။မြတ္တားကေတာ့မေအးသန္းကိုအားရပါးရပင္ ေဆာင့္ေပးေနပါေတာ့သည္။ဒီလိုၿဖင့္ညကပိုၿပီးေမွာင္လို႔လာပါၿပီ။အခ်ိန္ကလည္း တေၿဖးေၿဖးည(၈)နာရီပင္ေက်ာ္၍ လာခဲ့ေလၿပီ။
ခါတိုင္းဆိုလွ်င္ည(၁၁)နာရီေလာက္မွအစၿပဳ၍ အလုပ္ၿဖစ္ႀကသည္။ အခုေတာ့ထိုအခ်ိန္ထိပင္မေစာင့္ႏိုင္ႀကပါ။ေသာင္းက်န္းခ်င္တိုင္း ေသာင္းက်န္းေနပါေတာ့သည္။တကယ္ေတာ့သူတို႔ကိုအရက္ခိုး အရက္ေငြ႔တို႔က လႊမ္းမိုးေနသည္မဟုတ္ပါလား။
မေအးသန္းသည္အားမလိုအားမရၿဖင့္ကုတင္တိုင္ကိုလက္နဲ႔ဆုတ္ကိုင္ ထားလိုက္မိသည္။ထိုအခ်ိန္တ ြင္ေတာ့မြတ္တားက အနားမေပးေတာ့ဘ ဲ စိတ္ပါလက္ပါၿဖင့္ေဆာင့္သ ြင္းေနပါေတာ့သည္။
“….အဟင့္…….ကိုမြတ္တား…..”
တခါတေလ ဤလိုပင္အသံေလးမ်ားေပၚထ ြက္၍လာတတ္သည္။မြတ္တားကေတာ့ သ ဲသ ဲမဲမဲၿဖစ္ေနၿပီး ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္ကေတာ့အလ ြန္ပင္အေနရအထိုင္ရ ခက္ေနပါေတာ့သည္။
တကယ္ေတာ့ခင္ခင္စန္းသည္မေမွ်ာ္လင့္ဘ ဲ အစၿဖစ္ခ ဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။အခုလို စိတ္က ေသာင္းက်န္းလာေတာ့လ ဲ ခက္ေနပါသည္။
မေတ ြ႔မၿမင္ရရင္ေတာ့ေတာ္ေသးသည္။အခုမွေတာ့မႀကည့္ဘ ဲနဲ႔လ ဲ ေနလို႔မရေတာ့ပါ။ ႀကည့္ၿပန္ေတာ့လ ဲ မ်က္စိေရွ႔တ ြင္ၿဖစ္ခ်င္တိုင္းၿဖစ္ေနႀကသည္။
ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္အေနခက္ေနသေလာက္မြတ္တားႏွင့္ မေအးသန္းတို႔အဖို႔ကေတာ့မခက္ပါ။အလ ြန္ပင္လ ြယ္ၿပီး အလ ြန္ပင္လ ြတ္လပ္လို႔ ေသာင္းက်န္းလို႔ေကာင္းေနပါသည္။
“……ဖြတ္…..ဖြတ္…….ဖြတ္……”
အသံမွာ ၿပင္းၿပီးတအိမ္လံုး သ ြက္သ ြက္ခါ၍သ ြားသည္။အတန္ႀကာေသာအခါတ ြင္ေတာ့ ၿငိမ္၍သ ြားသည္။မ ြတ္တားက မေအးသန္း၏ကိုယ္ေပၚတ ြင္ၿငိမ္သက္စြာၿဖင့္ေရာက္၍ သ ြားသည္။ခင္ခင္စန္းသည္သက္ၿပင္းကိုခ်လ်က္ၿပီးေတာ့နဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး ေမွးေနမိပါေတာ့သည္။
ဤသို႔ၿဖင့္တေလာကလံုး တိတ္ဆိတ္၍ သ ြားၿပန္သည္။နာရီမွာလ ဲ တနာရီရွိၿပီး တနာရီၿဖတ္ေက်ာ္သ ြား၏။တဖက္ခန္းမွ တေခါေခါႏွင့္အားရပါးရ အိပ္ေမာက်သံကို ခင္ခင္စန္းကႀကားရေသာအခါတ ြင္ေတာ့စိတ္မၿငိမ္တၿငိမ္ႏွင့္ မ်က္လံုးကို မွိတ္လိုက္ပါေတာ့သည္။
ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္မ်က္လံုးကိုမွိတ္ၿပီး နာရီဝက္ခန္႔ႀကာေသာ
အခါတ ြင္ေတာ့အိမ္မက္လိုလိုဘာလိုလိုႏွင့္အသ ဲယားစရာကေလးမ်ား ရင္ထ ဲမွာ ခံစားလာရပါသည္။တကယ္ေတာ့မြတ္တားက ဒီညအဖို႔အက ြက္ဆင္လိုက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ထိုအေႀကာင္းကို မည္သူမွ် မရိပ္စားမိပါ။
မေအးသန္းကိုအရက္မ်ားတိုက္ထားၿပီး ေလာကႀကီးကို ခဏေမ့ထားေစသည္ မဟုတ္ပါလား။ခုေတာ့မေအးသန္းသည္ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ႏိုးေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေႀကာင့္ပင္မြတ္တားသည္ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္းပင္ခင္ခင္စန္းရွိရာသို႔ ေရာက္ေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။
ခင္ခင္စန္းကေတာ့အိပ္မက္မက္ေနသလိုၿဖစ္ေနသည္။ရင္ထ ဲမွာ ဘယ္လို ေဝဒနာမ်ိဳးခံစားေနရမွန္း မသိပါ။
အမွန္ကေတာ့မြတ္တားက ခင္ခင္စန္းအား အက ၤ် ီမ်ားဆ ြဲခၽ ြတ္ကာ မို႔ေမာက္ မာေတာင္ေနေသာ သူမ၏ႏို႔ႏွစ္လံုးကိုအားပါးတရပင္ပြတ္သပ္ဆုတ္ေခ်ေနၿပီး ခင္ခင္စန္း၏ ႏႈတ္ခမ္းပါးေလးကိုလ ဲ စုပ္ယူေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
ခင္ခင္စန္းကေတာ့အိပ္ေပ်ာ္ကာစလို ၿဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ဘယ္လိုေဝဒနာ ခံစား၍ ဘာၿဖစ္ေနသည္ကို မသိသလိုၿဖစ္ေနသည္။ထိုအခ်ိန္တ ြင္တဖက္ခန္းမွ တေခါေခါႏွင့္ေဟာက္ကာ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ မေအးသန္း တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေလာကႀကီးကို ေခတၱမွ် ေမ့၍ ေနေလၿပီၿဖစ္သည္။
မြတ္တားသည္ခင္ခင္စန္း၏ အဖုတ္ေလးကိုလက္ၿဖင့္ပြတ္လိုက္ေသာအခါ တ ြင္ေတာ့မြတ္တား၏လက္ဖဝါးေအာက္မွ ခင္ခင္စန္း၏ အဖုတ္ေလးသည္ေဖါင္းၿပီး ႀက ြရြ တက္လာပါသည္။မြတ္တားက ဆက္၍ ခပ္ၿပင္းၿပင္းေလး ပြတ္ေပးသည္။
ခင္ခင္စန္း၏ ေစာက္ဖုတ္အက ြဲေႀကာင္းေလးကို စမ္းၿပီး မထိတထိႏွင့္ ပြတ္ေပးသည္။ခင္ခင္စန္း၏အသက္ရႈသံေတ ြမွာ ပို၍ၿပင္းထန္လာသည္။ထိုကမွတဆင့္ မႀကာမွီမွာပင္မြတ္တားသည္ခင္ခင္စန္း၏ လံုခ်ည္ကိုဆ ြဲ၍ခၽြတ္လိုက္ပါေတာ့သည္။
တဖက္ခန္းတ ြင္ထ ြန္းထားေသာ မီးေရာင္က တခန္းႏွင့္တခန္းႀကား ကာထားေသာ နံရံ၏ အေပၚဖက္တ ြင္လက္တလံုးႀကားခန္႔ရုိက္ထားေသာႏွစ္တစ္လက္မေတ ြႀကားမွတဆင့္ ခင္ခင္စန္း၏အိပ္ခန္းထ ဲသို႔ဝင္ေနရာ သူမ၏မို႔ေမာက္ေနေသာ ရင္သားႏွစ္မႊာႏွင့္ ေဖါင္းႀက ြေနေသာ အဖုတ္တို႔ကိုထင္ရွားစြာ ေတ ြ႔ၿမင္ေနရကာ ဒါေတ ြကိုဘ ဲ မြတ္တားက အားပါးတရႀကည့္ေနမိသည္။
သူမ၏ထဘီကို ခၽြတ္လိုက္ေသာအခါတ ြင္ေတာ့မိေမြးတိုင္းၿဖစ္၍ေနေသာ ခင္ခင္စန္း၏ကိုယ္လံုးၿဖဴၿဖဴေလးမွာ မက္ေမာစရာၿဖစ္၍ေနသည္။
အသက္ရႈလိုက္တိုင္း နိမ့္ခ်ီၿမင့္ခ်ီၿဖစ္၍ေနေသာ ခင္ခင္စန္း၏ႏို႔ႏွစ္လံုးမွာလ ဲ တပ္မက္စရာႀကီးပင္ၿဖစ္သည္။
မြတ္တားသည္သူမ၏ႏို႔ႏွစ္လံုးကိုအသာကေလးငံု႔ၿပီး စို႔ေပးလိုက္ေသာအခါ တ ြင္ေတာ့ခင္ခင္စန္းမွာ ပူေႏြးေသာအရသာႏွင့္တမ်ိဳးပင္ဇိမ္ေတ ြ႔ေနေလသည္။
မြတ္တား၏လီးေခ်ာင္းႀကီးမွာ ထ ြားႀကိဳင္းစြာၿဖင့္မာေႀကာလွ်က္ခင္ခင္စန္း၏ အဖုတ္ေလးေရွ႔တ ြင္ရစ္ဝဲလို႔ေနသည္။မြတ္တားသည္အသာေလးပင္ခင္ခင္စန္း၏ေပါင္ ကိုကားထုတ္လိုက္သည္။ၿပီးေတာ့လီးေခ်ာင္းႀကီးထိပ္ၿဖင့္သူမ၏ေစာက္ဖုတ္ဝကို ေတ့လိုက္ေတာ့သည္။
ၿပီးလွ်င္ခင္ခင္စန္း၏စုေဖါင္းေနေသာ ႏို႔ႏွစ္လံုးကိုလွမ္းဆ ြဲကာ အားရပါးရ ထိုးသ ြင္းလိုက္ရာ……………..
“……….ၿဗစ္….” ဟူေသာ အက္က ြဲေသာ အသံႏွင့္အတူ……
“……အိုး…..ကၽြတ္……ကၽြတ္……အမေလး…..”
ဟူေသာ ခင္ခင္စန္း၏ေအာ္သံက ထ ြက္၍လာသည္။ထိုအခါတ ြင္မြတ္တားက ခ်က္ၿခင္းပင္ခင္ခင္စန္း၏ပါးစပ္ကို ႏႈတ္ခမ္းၿဖင့္ေတ့ၿပီး ပိတ္ကာ စုတ္ယူလိုက္၏။
အၿဖစ္မွန္ကိုသိေသာ ခင္ခင္စန္းကေတာ့စိတ္ပူ၍သ ြားသည္။ဟုတ္ပါ၏။ အေမသိသ ြားလွ်င္ဘယ္သို႔ေနပါမည္နည္း။
“……အို….ကိုမြတ္တား…..အေမရွိတယ္ေလ….”
“…..ဘာမွ မပူနဲ႔…မေအးအိပ္ေနၿပီ…..အရက္သိပ္မူးေနတယ္……နားေထာင္ႀကည့္ေလ”
ထိုအခ်ိန္တ ြင္မြတ္တား၏လီးေခ်ာင္းႀကီးကလ ဲ ခင္ခင္စန္းအဖုတ္တ ြင္းသို႔အားပါးတရ နစ္ၿမဳပ္၍ဝင္ေနေပၿပီ။
မြတ္တား၏စကားေႀကာင့္ခင္ခင္စန္းက နားစြင့္လိုက္ေသာအခါ မြတ္တား ေၿပာသလိုပင္တဖက္ခန္းမွတေခါေခါႏွင့္အိပ္ေမာက်ေနသံကိုႀကားရေလသည္။
“……မေကာင္းပါဘူး…..ကိုမြတ္တား….ရယ္…..”
“….အားႀကီးေကာင္းတယ္…..အားႀကီးေကာင္းတယ္……”
မြတ္တားက ထိုသုိ႔ေၿပာရင္း ဖိၿပီးေဆာင့္လိုက္ေသာအခါတ ြင္ေတာ့….. “…..အို…ေၿဖးေၿဖးလုပ္ပါ…..သိသ ြားရင္…ဒုကၡပါဘ ဲ…”
ထိုအခါတ ြင္ေတာ့အသာေလးထိုးသ ြင္းလိုက္ဆ ြဲထုတ္လိုက္လုပ္၍ေပးသည္။
ခင္ခင္စန္းကေတာ့ေစာေစာကထ ဲက ၿပင္းၿပခဲ့ေသာ စိတ္မ်ားေႀကာင့္ အခုအခါတ ြင္ေတာ့အလ ြန္ပင္အရသာေတ ြ႔ေနပါသည္။ေကာင္းလ ြန္းေသာ အရသာေႀကာင့္ပင္ခင္ခင္စန္းသည္ဒီအရသာမ်ိဳးကိုဘယ္သို႔ဆက္ကာ ခံစားသ ြားရမည္ကို ေတ ြးမိေနေသးသည္။
မြတ္တားကေတာ့ပို၍က ဲလာေလသည္။မႀကာမွီမွာပင္အိမ္သည္ပင္ သိမ့္သိမ့္တုန္၍လာရေလသည္။ခင္ခင္စန္းကေတာ့အလ ြန္ပင္အရသာေတ ြ႔ေနေတာ့ မြတ္တားကိုေၿဖးေၿဖးလုပ္ဖို႔မဟန္႔တားေတာ့ေပ။ဟန္႔တားဖို႔လ ဲ ဆႏၵကမရွိပါ။
ထို႔ေႀကာင့္လ ဲ ခင္ခင္စန္းမွာ ကာမအရသာ လႈိင္းတ ြင္မိေနေလေတာ့သည္။
မြတ္တားသည္လုပ္ရင္းလုပ္ရင္းၿဖင့္အားမရေတာ့ဘ ဲ ခင္ခင္စန္း၏ေပါင္ကို ေၿမာက္ကာ ေဆာင့္သ ြင္းေနေသာအခါ ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္ရင္ထ ဲတ ြင္ပင္ေအာင့္၍ ေအာင့္၍ သ ြားရၿပီး ေလာကႀကီးကို ေမ့မတတ္ၿဖစ္၍ေနေလသည္။
“…..ဖြတ္….ၿပြတ္…..ဖြတ္…..ဖတ္….ဖတ္……”
အသံစံုမ်ားက ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းထ ြက္၍ေနသည္။ထိုသို႔မြတ္တားက ႀကမ္းလာေလေလ ခင္ခင္စန္းမွာ အာသာငမ္းငမ္းတက္ေလေလၿဖစ္ေလသည္။
“…..ၿပြတ္….ဖြတ္…..ဖတ္….ဖတ္…..”
ဟူေသာ အသံမ်ားႏွင့္အတူ………………
“…..အို….ကိုမြတ္တား…..အင့္……ေဆာင့္ပါ…..နာနာေဆာင့္ေပးစမ္းပါ….”
ဟူေသာ ေတာင္းပန္သံေလး ထ ြက္ေပၚ၍လာေသာအခါတ ြင္ေတာ့မြတ္တားက ပို၍ႀကမ္းကာ ေဆာင့္ေပးလိုက္သည္။
တဖက္ခန္းမွ မေအးသန္းကေတာ့အားရပါးရႀကီးကို
အိပ္ေမာက်တံုးပင္ၿဖစ္သည္။ခင္ခင္စန္းကေတာ့ခဏခဏပင္ေဝဟင္ထ ဲသို႔ လ ြင့္တက္သ ြားသလို ခံစားေနရသည္။
မႀကာခဏဆုိသလိုပင္…….ခင္ခင္စန္း၏ကိုယ္လံုးေလးတစ္ခုလံုးမွာလ ဲ ဓါတ္လိုက္သလို တုန္၍ တုန္၍ သ ြားရေလသည္။ခင္ခင္စန္းသည္မြတ္တား၏ ကိုယ္လံုးႀကီးကိုတအားႀကံဳး၍ ဖက္ထားမိသည္အထိပင္ၿဖစ္သည္။
မြတ္တားကလ ဲ ခင္ခင္စန္း၏ဆႏၵအတိုင္းပင္တအားပင္ေဆာင့္၍ ေကာင္းေနတံုးပင္ၿဖစ္သည္။
အတန္ႀကာေသာအခါ မြတ္တားမွာ ရႈးရူးရွဲရွဲႏွင့္ၿဖစ္လာၿပန္သည္။ၿပီးေတာ့သ ဲသ ဲမ ဲမဲၿဖင့္ ေဆာင့္၍လာသည္။ခင္ခင္စန္းကလ ဲ ၿမင္ဖူးထားသည့္အတိုင္းပင္သူမ၏အဖုတ္ကို ေကာ့ကာ ေကာ့ကာႏွင့္ေပး၍ခံေနေလသည္။
မႀကာမွီမွာပင္မြတ္တားသည္သူ၏ကိုယ္လံုးႀကီးမွာ ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္ၿဖင့္ ၿဖစ္ကာ ခင္ခင္စန္း၏ကိုယ္ေပၚသို႔က်၍သ ြားၿပီး လူးလ ြန္႔ကာ ၿငိမ္၍
က်သ ြားရပါေတာ့သည္။ထုိအခ်ိန္တ ြင္ခင္ခင္စန္း၏မ်က္လံုးေလးမ်ားသည္ စင္းၿပီးက်လာသည္။
မြတ္တားကေတာ့ခင္ခင္စန္း၏ႏို႔ႏွစ္လံုးကိုေဆာ့ကစားလိုက္စို႔လိုက္ၿဖင့္ အပမ္းေၿဖေနသည္။ခင္ခင္စန္းက သူမ၏မ်က္လံုးေလးမ်ားကိုအားယူ၍ဖြင့္ကာ မြတ္တားကို ႀကည့္လိုက္သည္။
“…..ေကာင္းတယ္လား…” ဟုမြတ္တားက ေမးလိုက္ေသာအခါ ခင္ခင္စန္းက ရွက္ၿပံဳး ၿပံဳးၿပီးေတာ့…..
“….ကိုမြတ္တားက….သိပ္ဆိုးတယ္……ေမေမ….သိတယ္ေနာ္….မေကာင္းဖူး…” “…..မသိဘူး…..ခင္စန္း….မေအး…မသိဖူး….သူသိပ္အိပ္လို႔ေကာင္းေနတယ္….” ဟုတ္ပါသည္။မေအးသန္း၏တေခါေခါေဟာက္သံက တအိမ္လံုးကိုလႊမ္းမိုး၍ထား၏။
မြတ္တားက သူ၏လီးေခ်ာင္းႀကီးကို ခင္ခင္စန္း၏အဖုတ္ထ ဲမွဆ ြဲ၍ မႏႈတ္ေသးဘ ဲ စိမ္၍ထားသည္။ခင္ခင္စန္းကလ ဲ မြတ္တားက သူ႔လီးေခ်ာင္းႀကီးကိုဆ ြဲ၍ ႏႈတ္လိုက္မွာ စိုးရိမ္၍ေနသည္။
မြတ္တားသည္ခင္ခင္စန္း၏ႏို႔ေတ ြကို ေဆာ့ကစားေနသည္သာမက မြတ္တားက သူမ၏အဖုတ္ကိုလီးေခ်ာင္းႀကီးႏွင့္ပြတ္ႀကိတ္ရင္း ကစားေနသည္။
ခင္ခင္စန္းကိုခ်ရသည္မွာ မေအးသန္းကိုခ်ရသည္ထက္ပို၍ေကာင္းသည္ဟု
မြတ္တားက ေတ ြးေနမိသည္။ခင္ခင္စန္း၏ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္း တစ္တစ္ရစ္ရစ္ ကိုယ္လံုးေလးကို ခ်ရသည္မွာ မြတ္တားအဖို႔တကယ့္အရသာထူးပင္မဟုတ္ပါလား။
မြတ္တားသည္ခင္ခင္စန္း၏ၿပည့္ၿဖိဳးေသာ ႏို႔လံုးမာမာေလးကိုကစားရင္း သူမ၏ ႏႈတ္ခမ္းေလးကို စုပ္လိုက္သည္။ထို႔ေနာက္တဖန္ခင္ခင္စန္း၏ႏို႔သီးေလးကို စို႔လိုက္ၿပန္သည္။
ထိုသို႔လုပ္ေနရာမွ မြတ္တား၏လီးေခ်ာင္းႀကီးသည္တဖန္ၿပန္၍ မာေႀကာကာ ထလာၿပန္ေတာ့သည္။ထိုအခါတ ြင္ခင္ခင္စန္းအဖို႔လ ဲ အထူးပင္ ခံစားမႈေလးမ်ားၿပန္၍ ၿဖစ္ေပၚလာရသည္။
မြတ္တားက သူ၏လီးေခ်ာင္းႀကီးကိုခင္ခင္စန္း၏အဖုတ္ထ ဲသုိ႔ အသာအယာပင္ထိုးသ ြင္းလိုက္ၿပန္ထုတ္လိုက္ၿဖင့္လုပ္ကာ ေညာင့္၍ ကစားေနၿပန္ေတာ့ခင္ခင္စန္းမွာ မြတ္တား၏ကိုယ္လံုးႀကီးကိုတအားပင္ၿပန္၍ ဖက္ထားမိၿပန္ပါသည္။
မြတ္တားက ေၿဖးေၿဖးေလးပင္ခ်၍ေနသည္။အခုလိုခ်ေနေသာ ေလွႀကီးထိုးရုိးရုိးပံုစံကပင္ပို၍ေကာင္းေနသလိုၿဖစ္ေနသည္။ခင္ခင္စန္း၏ က်ဥ္းႀကပ္လွေသာ ေစာက္ေခါင္းေလးကို မြတ္တားက သေဘာေတ ြ႔ကာ အရသာေတ ြ႔ေနသည္။
ထိုသို႔အသာေလးခ်ေနရာမွ မြတ္တားသည္စိတ္ေတ ြထ၍လာၿပီး ခပ္သ ြက္သ ြက္လုပ္လာေတာ့သည္။ခင္ခင္စန္း၏ႏို႔ႏွစ္လံုးမွာလ ဲ အသက္ရႈလိုက္တိုင္း နိမ့္ခ်ီၿမင့္ခ်ီၿဖစ္ၿပီး ႀက ြတက္၍ေနသည္။ထိုသို႔မို႔ေမာက္လာေသာႏို႔ႏွစ္လံုးကို မြတ္တားက အားပါးတရႀကီးပင္ဆုတ္နယ္ဖ်စ္ညွစ္၍ေနသည္။ၿပီးေတာ့လည္း ခပ္ၿပင္းၿပင္းေဆာင့္၍ ေနသည္။
“……ရႊတ္…..ၿပြတ္……ဖြတ္……ဖတ္…..”
ဟူေသာ အရည္ရႊမ္း၍ ၿမည္လာေသာ အသံမ်ားက ညံစီလို႔ထ ြက္လာသည္။
မေအးသန္းကေတာ့ဘာမွ်မသိရွာပါ။ကာမအရသာကိုတင္းၿပည့္က်ပ္ၿပည့္ခံစားၿပီး အရက္တန္ခိုးေႀကာင့္ေလာကႀကီးကို ခဏေမ့၍ေနေခ်ၿပီၿဖစ္သည္။
တဖက္ခန္းမွ မြတ္တားႀကီးႏွင့္ခင္ခင္စန္းတို႔ကေတာ့ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂရုမစိုက္ႏိုင္အားေတာ့ဘ ဲ ကာမအရသာကို ႏွစ္ေယာက္သား
အလုအယက္ခံစားေနႀကေလေတာ့သည္။
မြတ္တား၏တုတ္ၿဖိဳးရွည္လ်ား၍ မာေႀကာလွေသာ လီးေခ်ာင္းႀကီးမွာ ခင္ခင္စန္း၏ေစာက္ေခါင္းဝတ ြင္ဝင္လိုက္ထ ြက္လိုက္ၿဖင့္ ၿဖစ္ကာ ေဆာင့္၍ ေဆာင့္၍ လိုက္ရကာ ညီးတ ြားသံေလးမ်ားပင္ေပၚထ ြက္၍ လာရေလသည္။
ခင္ခင္စန္းကေတာ့ကိုမြတ္တား၏လက္ေမာင္းအိုးႀကီးေတ ြကို လ ြတ္ထ ြက္သ ြားမွာစိုးသည့္အလား ဆုတ္ကိုင္ထားၿပီး သူမ၏ေစာက္ပတ္ႀကီးကိုေကာ့၍ ေကာ့၍ ေပးေနပါသည္။
ခင္ခင္စန္းက ေကာ့ေပးေလ ကိုမြတ္တားမွာ အရသာေတ ြ႔ေလေလၿဖစ္ကာ ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းပင္ေဆာင့္၍ လိုးေလေတာ့ရာ အိမ္ႀကမ္းခင္းမ်ားပင္ တုန္ခါ၍ေနရေလသည္။
“…….ဖြတ္….ၿပြတ္……ပလ ြတ္…..ဖြတ္….”
ကိုမြတ္တားက ခင္ခင္စန္း၏ေစာက္ဖုတ္မွ အသံထ ြက္ေအာင္ပင္ေဆာင့္၍လိုးေနသည္။ အိမ္ႀကမ္းခင္းေလးေတ ြ သိမ့္သိမ့္တုန္ေနသည္သာမကဘ ဲ ခိုင္ခန္႔လွေသာ ကုတင္ႀကီးပင္က်ီကနဲ ကၽြီကနဲၿမည္ေနရသည္။
တေၿဖးေၿဖးကာမစိတ္ေတ ြ ၿပင္းထန္၍လာကာ အားမလိုအားမရၿဖစ္၍ လာေသာ ကိုမြတ္တားသည္ခင္ခင္စန္း၏ေၿခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုဆ ြဲ၍ေၿမာက္ကာ
ကားလိုက္ၿပီး သူမ၏ေၿခသလံုးေနရာမွသူ၏လက္ေမာင္းႀကီးႏွစ္ဖက္ၿဖင့္ခံကာ အေပၚဖက္သို႔တ ြန္းတင္လိုက္ေသာအခါ ခင္ခင္စန္း၏ဖင္သားေဖ ြးေဖ ြးအယ္အယ္ႀကီး မ်ားမွာ ေၿမာက္ႀက ြ၍ေကာ့တက္လာၿပီး ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကလ ဲ ကားထားေလေတာ့ ခင္ခင္စန္း၏ အရည္ေတ ြစိုရႊ ဲနစ္ေနေသာ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးမွာ အေပၚသို႔ေမာ့ေပးသလို ၿဖစ္သ ြားရုံမက ဖြင့္၍ေပးလိုက္သလိုလ ဲၿဖစ္၍သ ြားရေလသည္။
“…….ဟင့္…..ေဆာင့္…….ေဆာင့္ေလ……ကိုမြတ္တား…..ဟင့္…
တအားေဆာင့္စမ္းပါ…….”
သူမ၏ေၿခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပံုစံေၿပာင္းေနစဥ္ကိုမြတ္တားက ေဆာင့္၍လိုးေပးေန ေသာ္လည္း ေဆာင့္အားက ေလွ်ာ့၍သ ြားရသၿဖင့္ရမၼက္ေတ ြ သည္းထန္ေနေသာ ခင္ခင္စန္းက မခံမရပ္ႏိုင္ၿဖစ္ကာ ေၿပာလိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ကိုမြတ္တားကလ ဲ အေနအထားၿပင္ဆင္ၿပီးသ ြားၿပီၿဖစ္၍ ခင္ခင္စန္း၏ အလိုက်ပင္တအားေဆာင့္ကာ လိုးပါေလေတာ့သည္။
“…….ဖြတ္…..ၿပြတ္…..ဖတ္……ဖြတ္…..”
“…..ကိုမြတ္တား က်မကိုလုပ္ရတာနဲ႔ေမေမ့ကိုလုပ္ရတာနဲ႔ဘယ္ဟာပိုေကာင္းလ ဲဟင္”
“…..အာ…..ခင္စန္းက အမ်ားႀကီးေကာင္းတယ္……ခင္စန္းအဖုတ္က ေသးေသးက်ဥ္းက်ဥ္းေလး မြတ္တားၿဖင့္ေသသ ြားမတတ္ေကာင္းလိုက္တာ….”
“……..ၿပြတ္…..ဖြတ္…..ပလ ြတ္……ဖတ္…..”
“……ဟင့္….ဟုတ္လ ဲဟုတ္ဘ ဲန ဲ႔……ဟင့္….”
ခုလိုတဟင့္ဟင့္ၿဖင့္သူမ၏ကိုယ္လံုးေလးကိုတတ ြန္႔တ ြန္႔လုပ္ကာ မူႏြဲ႔လိုက္ေသာအခ်ိန္တ ြင္မြတ္တားကလ ဲ ဒိန္းကနဲတက္လာေသာ ကာမေဇာအဟုန္
ေႀကာင့္ခင္ခင္စန္း၏ေစာက္ေခါင္းထ ဲမွသူ၏လီးေခ်ာင္းႀကီးကိုအဖ်ားနားထိဆ ြဲထုတ္၍ အားကုန္ေဆာင့္၍ ခ်လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့……………..
“….အမေလး……ကိုရယ္……ဟင့္……အမေလး……ကၽြတ္…ကၽြတ္…….”
ဟူေသာ မခ်ိတင္က ဲအသံေလးၿဖင့္ခင္ခင္စန္းတစ္ေယာက္ေကာ့ပ်ံတက္သ ြားခ်ိန္မွာပင္ မြတ္တားကလ ဲ ဟင္းကနဲသက္ၿပင္းရွည္ႀကီးကိုခ်ကာ သူမ၏ကိုယ္လံုးေလးေပၚသို႔ ေမွာက္၍က်သ ြားကာ ခင္ခင္စန္း၏ကိုယ္လံုးၿဖဴၿဖဴေလးကိုအတင္းပင္ႀကံဳး၍ ဖက္လိုက္ေလေတာ့သည္။
ၿပီးပါၿပီ။
(ဤစာအုပ္ကိုအခ်စ္ရ ြာသူ၊ရြာသားတို႔အတ ြက္ရည္ရြယ္ရုိက္တင္ေပးၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။) (www.mmachitywar.net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *